یک فایل،بانک مقالات ترجمه شده

یک فایل،بانک مقالات ترجمه شده

دانلود مقالات لاتین با ترجمه

احساس بهتر با وابستگی به موسیقی، مسئولیت پذیری در قبال قدرت موسیقی

احساس بهتر با وابستگی به موسیقی، مسئولیت پذیری در قبال قدرت موسیقی چکیده در این مطالعه قدرت موسیقی در کمک به باورهای جوانان برای داشتن احساس بهتردرمواقع چالش برانگیز بررسی می‌شود. جامعه آماری تحقیق شامل 40 نفر جوان استرالیایی بین 13 تا 20 سال می‌شود که رابطه خود با موسیقی را تشریح ...
قیمت: 9,500 - 9,025 تومان

احتمال انسجام گروه و فعالیت های تکالیف بین جلسه ای از خود-گزارش مهارت های شناختی- رفتاری استفاده شده در میان شرکت کنندگان گروه های بهبود اسمارت

احتمال انسجام گروه و فعالیت های تکالیف بین جلسه ای از خود-گزارش مهارت های شناختی- رفتاری استفاده شده در میان شرکت کنندگان گروه های بهبود اسمارت خلاصه گروه های بهبودی SMART (اسمارت) گروه های حمایت متقابل شناختی- رفتاری محور برای افراد دچار اعتیاد هستند. هدف مطالعه، ارزیابی میزان کیفیت تسهیلات ...
قیمت: 9,000 - 8,550 تومان

اثربخشی درمان فرد محور و روانشناسی شناختی مشاوره گروهی الدین روی خودانگاره، افسردگی و انعطاف‌پذیری در نوجوانان باردار شده خارج از ازدواج

اثربخشی درمان فرد محور و روانشناسی شناختی مشاوره گروهی الدین روی خودانگاره، افسردگی و انعطاف‌پذیری در نوجوانان باردار شده خارج از ازدواج چکیده این مطالعه با هدف بررسی اثربخشی درمان شخص محور روانشناسی و شناختی مشاوره گروهی الدین روی خودانگاره، افسردگی و انعطاف‌پذیری بارداری خارج از ...
قیمت: 9,000 - 8,550 تومان

اثرات نگرش والدین نسبت به توسعه هویت جنسی بر توسعه هویت جنسی کودک

اثرات نگرش والدین نسبت به توسعه هویت جنسی بر توسعه هویت جنسی کودک   چکیده : در این تحقیق ، اثرات مثبت و منفی نگرش والدین بر هویت جنسی کودکان و شکل گیری شخصیت بیان شده است. موضوع عمومی این تحقیق تعیین اثرات نگرش والدین بر هویت جنسی کودک در گسترش هویت جنسی کودکان در دوره پیش دبستانی است. این ...
قیمت: 8,000 - 7,600 تومان

اثر بخشی آموزش راهبردهای فراشناختی در دانش اموزان پسر پایه ی دوم مدرسه ی راهنمایی(دبیرستان مقدماتی )

اثر بخشی آموزش راهبردهای فراشناختی در دانش اموزان پسر پایه ی دوم مدرسه ی راهنمایی(دبیرستان مقدماتی ) خود کارآمدی عمومی چکیده مطالعه حاضر به منظور تجزیه و تحلیل اثر بخشی راهبرد آموزش فراشناختی بر خودکارآمدی عمومی دانش اموزان پسر پایه ی دوم مدرسه راهنمایی در شیراز, ایران انجام شده است. این ...
قیمت: 7,000 - 6,650 تومان

اثر آموزش هوش معنوی در شاخص بهداشت روانی در دانش آموزان ایرانی: مطالعه تجربی

اثر آموزش هوش معنوی در شاخص بهداشت روانی در دانش آموزان ایرانی: مطالعه تجربی   چکیده یکی از مسائل مهم در روانشناسی، روانپزشکی و جامعه شناسی سلامت روان دانش آموزان می‌باشد و به آن به عنوان یکی از مسئولیت‌های اصلی معلمان و مربیان نگاه می‌شود. اخیراً هوش معنوی به عنوان جزئی از ...
قیمت: 6,000 - 5,700 تومان

بررسی تجربی نقش خلق و خوی منفی در نگرانی: نقش ارزیابی که پردازش سیستماتیک اطلاعات را تسهیل می بخشد

1 - بررسی تجربی نقش خلق و خوی منفی در نگرانی: نقش ارزیابی که پردازش سیستماتیک اطلاعات را تسهیل می بخشد زمینه و هدف: خلق منفی با افزایش سطح نگرانی، و همچنین با گسترش سبک پردازش سیستماتیک اطلاعات همراه است. مطالعه تجربی (به عنوان مثال جانستون و دیوی، 1997) نقش بالقوه پردازش سیستماتیک اطلاعات را به ...
قیمت: 8,000 - 7,600 تومان