یک فایل،بانک مقالات ترجمه شده

یک فایل،بانک مقالات ترجمه شده

دانلود مقالات لاتین با ترجمه

لیست محصولات

# عنوان محصول قیمت (تومان) تخفیف هزینه (تومان) خرید
1 مقاله ترجمه شده ارتباطات بیشترهمیشه بهترنیست؟ فعل و انفعال بین ارتباطات موثر وتعارض بین فردی درتاثیر بررضایت 8,500 5% 8,075
2 مقاله ترجمه شده ارتباط بین مشارکت کارمند، مدیریت مشارکتی و عملکرد زنجیره 7,500 5% 7,125
3 مقاله ترجمه شده ارتباط بین عملکردهای مدیریت منابع انسانی و تعهد سازمانی: یک مطالعه میدانی 8,000 5% 7,600
4 مقاله ترجمه شده ارتباط بین رهبری تحولی و رضایت شغلی کارکنان در میان اعضای هیأت علمی دانشگاه 6,500 5% 6,175
5 مقاله ترجمه شده ارتباط بین جایگیری شغلی و التزام شغلی 9,000 5% 8,550
6 مقاله ترجمه شده ادغام ساخت پذیری و مدیریت ریسک پروژه 9,000 0% 9,000
7 مقاله ترجمه شده ادغام اطلاعاتِ ویژگی مبتنی بر مدل در سیستم های مدیریت چرخه محصول 10,500 5% 9,975
8 مقاله ترجمه شده ادراک کارکنان سطح سازمانی در حالت آمادگی فوری و ارائه آموزش در رابطه با برنامه ریزی اضطراری در محل کار 8,500 5% 8,075
9 مقاله ترجمه شده ادراک تمایل اتخاذ بازاریابی با تلفن همراه توسط شرکت های کوچک و متوسط آفریقای جنوبی: یک چارچوب چند دیدگاهی 12,000 5% 11,400
10 مقاله ترجمه شده ادراک از ریسک خدمات و استراتژی های مدیریت ریسک در گردشگری مشارکتی معاملات بین تجار 11,000 5% 10,450
11 مقاله ترجمه شده احیای مجدد ادغام عمودی : انتخاب استراتژیک و تاثیرات آن بر عملکرد شرکت 9,500 5% 9,025
12 مقاله ترجمه شده احساس گناه پس از خرید:بررسی انگیزه و حسرت پس از خرید: 9,500 5% 9,025
13 مقاله ترجمه شده احترام گزاردن 9,000 5% 8,550
14 مقاله ترجمه شده اجرای استراتژیک به عنوان بخشی از مدیریت استراتژیک 9,500 5% 9,025
15 مقاله ترجمه شده اثرات میانجی فرهنگ سازمانی بر روابط ميان رفتار رهبری و تعهد سازمانی و ميان تعهد سازمانی و رضايت شغلی و عملکرد 9,500 5% 9,025
16 مقاله ترجمه شده اثرات مشترک پاسخ های مدیریت و بررسی های آنلاین بر عملکرد مالی هتل : رویکردی تحلیلی بر اساس داده ها 9,500 5% 9,025
17 مقاله ترجمه شده اثرات مستقیم و غیر مستقیم تطابق تصویر از خود بر روی وفاداری به مارک تجاری 9,000 5% 8,550
18 مقاله ترجمه شده اثرات شاخص‌های کلیدی مالی بر مدیریت سود در صنعت بتن پیش ساخته در کره جنوبی 9,000 5% 8,550
19 مقاله ترجمه شده اثرات رفتار فروش اخلاقی از طریق تئوري هزينه مبادله: مشتري به چه كسي وفادار است؟ 9,000 5% 8,550
20 مقاله ترجمه شده اثرات تعدیل کننده ریسک درک شده دانش عینی و اطمینان در رابطه با رضایت وفاداری . 9,500 5% 9,025