یک فایل| بانک ترجمه  دانشجویان

یک فایل| بانک ترجمه دانشجویان

دانلود سوالات ادواری ، اقدام پژوهی رایگان

در مقاله ي تاثيرگذاري اخیری که توسط دو تن از اساتيد آمريكايي كه يكي از آنها از پست بالايي در دولت آمريكا دارد نوشته شده است بيان شده كه حقوق بين الملل عرفي درتصميمات دولتها فاقد نقش بوده و يا نقش اندكي را ايفا مي كند.اين مقاله اين نتيجه گيري را بر اساس تحليل هاي كه مبتني بر تحليل هاي نظريه بازي هايا انتخاب ...

قیمت: 25,000 - 22,500 تومان

اين مقاله در پي توضيح وضعيت حقوقي جنبه هاي خاصي از دكترين مسئوليت حمايت در فراتر ازمرزهاي داخلي است-اين جنبه از تئوري مسئوليت حمايت كه به واسطه ي آن كشورهاي ثالث داراي تعهد جمعي براي حمايت از انسانهايي هستند كه خارج از مرزهاي قلمرو ملي آنها، دچار خشونت گسترده شده، و كشور متبوع قادر به حمايت از آنها نمي ...

قیمت: 45,000 - 27,000 تومان

در روابط بين الملل اين امر پذيرفته شده است كه افراد كه در كشور ديگري در حال ماموريت بين المللي هستند براي امورمربوط به وظايفشان ازدايره شمول قانون و مراجع قضايي محل خدمتشان استثنا شوند. مثال اين افراد شامل ديپلمات هاي دولتي، نمايندگان و كاركنان رسمي سازمان هاي بين المللي، و افراد نظامي و كشوري طبق مقررات بين ...

قیمت: 20,000 - 14,000 تومان

حقوق بین الملل اقتصادی تحت تاثیر رویکرد های نظری مختلفی قراردارد. دراین مقاله تاکید شده که حقوق بین الملل اقتصادی پدیده ای اجتماعی است و تجارت بین الملل نیز باید به عنوان نوع خاصی از تعاملات اجتماعی در نظر گرفته شود. کمبود تحلیل های اجتماعی درادبیات حقوق بین الملل اقتصادی معاصر تاثیر فاکتورهای اجتماعی را که ...

قیمت: 38,000 - 28,500 تومان

چرا قانون های مربوط به خانواده تغییر کرده است؟1)قانون روابط خانوادگی به طورجامع پس تصویب آن در سال 1978 بررسی نگردیده است . این امربه اندازه کافی حاکی از این واقعیت تجربه شده توسط خانواده ها در BC نمیباشد2) قانون جدید خانواده , قانون را به منظور پاسخگویی به نیازهای خانواده ها وو ایجاد مکان های امن و متناسب ...

قیمت: 12,000 - 7,800 تومان

هدف- هدف ازاین مقاله بسط یک چارچوب مفهومی برای زمینه ای کردن تجربیات زیستی جوانان از حریم خصوصی و تهاجم برخط است. مباحث اجتماعی در ساخت مرزهای خصوصی، برپایه ی ترجیحات شخصی، توانایی ها و مفاهیم اجتماعیِ وابسته به متن، فرض می شوند.طراحی/ متدولوژی/ رویکرد- یافته های تجربی سه مطالعه ی مرتبطِ مستقر در اتاوا که با ...

قیمت: 35,000 - 28,000 تومان

گسترش جرم و جنایت یک چالش عمده برای جامعه می باشد. با این وجود، از هزاران سال پیش، هیچ استراتژی موثری برای غلبه بر جرم و جنایت یافت نشده است. برعکس، شواهد تجربی نشان می دهد که جرم و جنایت مکرر اتفاق می افتد (عود پیدا می کند)، واقعیتی که با نظریه انتخاب عقلانی جرم و جنایت سازگار نیست. با توجه به این نظریه، ...

قیمت: 25,000 - 13,750 تومان

یکی از یافته های قابل توجه در ادبیات جرم شناسی این است که مردان آمریکایی آفریقایی تبار به مراتب بیش از هر گروه نژادی یا قومی دیگر دستگیر، محکوم و زندانی می شوند. این تفاوت نژادی اغلب به این علت تفسیر شده است که نظام عدالت کیفری، نژادپرستانه و تبعیض آمیز در برابر مردان آمریکایی آفریقایی تبار است. بخش عمده ای ...

قیمت: 20,000 - 13,000 تومان

این مقاله به بررسی عوامل موثر بر سودآوری شرکت های تابعه با استفاده از مجموعه داده های منحصر به فرد بیش از 23000 شعبه ذکر شده و نشده در سراسر جهان در طول دوره 2005-1994 می پردازد. ما فهمیدیم که شرکت های مادر سودآور قادر به انتقال برخی از دارایی های نامشهود که برایشان سودآور است به شرکت های تابعه خود هستند. ...

قیمت: 36,000 - 27,000 تومان

در این مقاله به بررسی تجارب غیرقابل شمارش مهاجران در سفرهای خود به ایالات متحده می پردازم. ده ها هزار نفر از مهاجران هندوراس خانه های خود را به امید رندگی بهتر برای خود و خانواده شان ترک می کنند. در مصاحبه عمقی، 21 نفر از مهاجران از هندوراس حوادثی را که هنگام عبور از گواتمالا، مکزیک و مرزها تحمل کرده بودند ...

قیمت: 34,000 - 27,200 تومان

دانلود ترجمه مقاله کدام نوع از شروع جرم تاثیر بیشتری روی کشیده شدن به سمت بزهکاری دارد؟ در میان مدل های مفهومی در علوم اجتماعی و رفتاری، بروز رفتار ضد اجتماعی رابطه معکوس با دوره رشد و نمو و شدت حرفه ای بزهکاری دارد. با وجود این ارتباط، توافقات کمی در مورد بهترین راه برای فهمیدن شروع زودهنگام وجود ...

قیمت: 25,000 - 20,000 تومان

هدف: آمار آسیبهای گزارش شده از واحدهای اورژانس (ED) طی دهه گذشته و بعنوان بخشی از کار شبکه ملی نظارت بر خشونت (NVSN) مطالعه شد و اطلاعاتی در رابطه با سطوح خشونتهای محلی، منطقه ای و ملی در انگلستان و ویلز ارائه شدند. هدف از تحقیق حاضر ارزیابی گرایشهای کلی، جنسیتی، سنی و منطقه ای به خشونت جمعی در انگلستان و ...

قیمت: 35,000 - 22,750 تومان

ظهور و پیدایش محاسبه ی توده ای منجر به پراکندگی اطلاعات کاربر در مرزهای بین المللی شده است بیشتر از پیش، اجرای قوانین رسیدگی به جرایم رایانه ای و فعالیت آنلاین بزهکار، نیازمند همکاری نمایندگان کشورهای مختلف است. این مقاله در رابطه با قدرت اجرای قوانین برای رسیدگی موثر به جرایم رایانه ای است، تا جائیکه افراد ...

قیمت: 25,000 - 18,750 تومان

از آنجائیکه افزایش فشار سهامداران نیاز به شفافیت شرکت ها در مورد شیوه های CSR دارد، ضروری است که بدانیم تا چه حد مکانیزم اظهارات شرکت های بزرگ قابل اعتمادند از طریق آزمایش فاصله بین ادعای مسئولان اجتماعی شرکت ها و عملکرد واقعی.این مطالعه به بررسی معیار های سیاست های تعهد اجتماعی مشترک و عملکرد ده گروه هتل ...

قیمت: 18,000 - 15,300 تومان

این مقاله به بررسی وب سایت های اداره پلیس به زبان انگلیسی، گزارش های سالانه و گزارش های دیگر به منظور شناسایی جنبه های کلیدی وضعیت پلیس زنان در سطح بین المللی می پردازد.یافته ها، گزارش هائی در مورد انگلستان و ولز، اسکاتلند، ایرلند شمالی، ایرلند، ایالات متحده، کانادا، استرالیا (هشت دپارتمان)، نیوزیلند، ...

قیمت: 37,000 - 16,650 تومان