یک فایل| بانک ترجمه دانشجویان

یک فایل| بانک ترجمه دانشجویان

دانلود سوالات ادواری ، اقدام پژوهی رایگان

دانلود مقاله ترجمه شده اضطراب،استرس و افسردگی در خانواده های که از بیمار روانی مراقبت می کنند

زمینه : هدف روش های فعلی مورد استفاده برای درمان سلامت روان نگهداری بیماران روانی در جامعه به همراه حمایت های اجتماعی قوی است که این موارد شامل خانواده ها که نقش غیرقابل انکاری در مراقبت از این بیماران دارند،نیز می شود.
اهداف : شناسایی متغیرهای جمعیت شناختی-اجتماعی موثر بر اضطراب،افسردگی و استرس برای مراقبت های شخصی بیمار روانی؛تعیین میزان تاثیر گذاری سابقه خانوادگی بر روی اضطراب،افسردگی و استرس خانواده های مراقبت کننده؛ تحلیل رابطه بین حمایت های اجتماعی و فشار زیاد بر روی خانواده مراقبت کننده در مورداضطراب،افسردگی و استرس این خانواده ها.
مواد و روش ها : مطالعه ای بین بخشی، توصیفی و همبستگی بر روی 104 خانواده مراقبت کننده از بیماران روانی صورت گرفت.62.5 درصد این گروه را زنان تشکیل می دادند که دامنه سنی آنها یین 22 الی 77 سال با میانگین سنی 52.03 سال بود. از این ابزارها در این پژوهش استفاده شد: مقیاس آپگارخانواده؛ مقیاس رضایت مندی از حمایت های اجتماعی (ESSS)؛مقیاس فشار وارده بر خانواده های مراقب (ESC)؛مقیاس های اضطراب،افسردگی و استرس (EADS-21).

 


The current policy guidelines on mental health aim to keep the mentally ill within
the community, with the development of social support, including families, hence the
emergence of the role of the family caregiver.
Objectives: To identify socio-demographic variables in uencing anxiety, depression and stress
for the informal caregivers of the mentally ill; to determine the in uence of family background
variables on caregiver anxiety, depression and stress; to analyse the relationship between social
support and caregiver overload with caregiver anxiety, depression and stress.
Material and methods: Cross-sectional, descriptive and correlational study with 104 caregivers,
mostly female (62.5%), aged between 22 and 77 years with a mean age of 52.03 years. The
following were used as instruments: the Family Apgar Scale; the Satisfaction with Social Support
Scale (ESSS); the Caregiver Overload Scale (ESC); the Anxiety, Depression and Stress Scales
(EADS-21).
Results: We found that females have higher rates (P < .05) of anxiety, depression and stress;
participants with less education have more anxiety than those with higher and secondary
education (P = .001); caregivers living in rural areas have higher levels of depression (P = .044)
and stress (P = .041); those who perceive belonging to families with marked dysfunctions have
higher levels of depression (P = .0.001) and stress (P = .000); the higher the overload, the higher
the levels of anxiety (P = .002), depression and stress (P = .000).
Conclusions: I tis necessary to develop strategies for local and community intervention to
promote mental health and prevent mental illness


صفحات ترجمه 8 صفحه
صفحات انگلیسی 4 صفحه
سال انتشار 2014

افزودن به سبد خرید: 14,000 - 9,800 تومان
 • دانلود مقاله ترجمه شده اضطراب،استرس و افسردگی در خانواده های که از بیمار روانی مراقبت می کنند
 • کد محصول: 1255
 • مبلغ بدون تخفیف: 14,000 تومان
 • تخفیف: 30 درصد
 • مبلغ قابل پرداخت: 9,800 تومان
 • تعداد فایل پیوست شده: 2 مورد
 • نوع فایل‌ها: Word, Pdf
 • تعداد صفحات: 12 صفحه
 • حجم فایل‌ها: 201.75 کیلوبایت
 • تاریخ ایجاد: 1402/03/03 - 16:46:48
 • اشتراک‌گذاری محصول:
 • وارد کردن نام، ایمیل و پیام الزامی است. (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
دیدگاه شما برای ما مهم است
ده به‌اضافه یک