یک فایل| بانک ترجمه دانشجویان

یک فایل| بانک ترجمه دانشجویان

دانلود سوالات ادواری ، اقدام پژوهی رایگان

رابطه بین باورهای فراشناختی با میزان سازگاری فردی – اجتماعی و شادکامی نوجوانان

رابطه بین باورهای فراشناختی با میزان سازگاری فردی – اجتماعی و شادکامی نوجوانان

صفحه :۱۱۳

امروزه با مشکلاتی که در جوامع وجود دارد مطالعه و پژوهش در زمینه های سازگاری و شادکامی افراد برای بهبود یافتن زندگی آنها از اهمیت بالایی برخوردار می باشد و بدین جهت یکی از راهکارهای مهم در این زمینه پرداختن به باورهای فراشناختی در آنها است .باورهای فراشناختی یکی از عوامل مهم در توسعه و تداوم اختلالهای روانشناختی است . باورهای فراشناختی به پردازش هیجانی مثل شادکامی و سازگاری و واکنشهای مربوط به آسیب از طریق تاثیر دانش و باورهای فراشناختی به روی تغییر باورها و نیز تعبیر و تفسیر علایم خاص شادکامی و سازگاریها نقش موثری دارد ، (کارت رایت – هاتون و ولز[۱] ، ۱۹۹۷ ، به نقل از وزیری و موسوی نیک ، ۱۳۸۷ ) .کاستا [۲] ( ۱۹۸۴ ) معتقد است اگر بتوانید از وجود یک گفتگوی درونی در مورد فرایندهای ذهنی خود آگاه شوید و اگر بتوانید فرایند های تصمیم گیری و حل مساله را بشناسید ، فراشناخت را تجربه کرده اید . بطور کلی فراشناخت آگاهی فرد از دانسته ها و ندانسته های خود را شامل می شود ، ( رفوث[۳] و همکاران ،۱۹۹۳ ، ترجمه خرازی ، ۱۳۷۵ ) .با توجه به تعاریفی که ارائه شد ، می توان گفت فراشناخت مجموعه دانش و فرایند های است که کشف های شناختی فرد را نظارت ، هدایت و کنترل می کنند و در واقع به مدیریت فعالیتهای شناختی می پردازند . برای درک بهتر فراشناخت ضروری است آن را با شناخت مقایسه کنیم . با مقایسه ی شناخت و فراشناخت با یکدیگر به این نتیجه می رسیم که شناخت جهت توصیف روشهای بکار می رود که طی آن اطلاعات پردازش یا معنادار می شود ، ( ولفز[۴] و همکاران ، ۱۹۹۵ ؛ به نقل از سالاری فر ، ۱۳۷۵ ) .کینگ داینر[۵] ( ۲۰۰۵ ) معتقدند که افراد شاد در حوزه های چند گانه زندگی نظیر ازدواج ، درآمد عملکرد شغلی و سلامتی ، موفق تر از افراد غیر شاد هستند. به اعتقاد وین هوون[۶] ( ۱۹۹ ) شادی فعالیت فرد را بر می انگیزد و روابط اجتماعی و سیاسی را تسهیل می کند. همچنین مشخص شده است که افراد شاد احساس امنیت بیشتری می کنند ، آسانتر تصمیم می گیرند ، دارای روحیه مشارکتی بیشتری هستند و نسبت به کسانی که با آنها زندگی می کنند بیشتر احساس رضایت دارند ، ( مایرز[۷] ، ۲۰۰۰ ) . افراد شاد همچنین دارای عزت نفس بالاتر ، روابط دوستانه قوی تر و اعتقادات مذهبی معنادارتری هستند ، ( مایرز ، ۱۹۹۶ ، به نقل از قمرانی ، ۱۳۸۹ ) .سازگار شدن با محیط مهمترین منظور و غایت همه فعالیت های ارگانیزم است . چنان که باتلر[۸] اظهار می دارد ، در همه دوران زندگی خود در هر روز و هر ساعت سر گرم آن هستیم که خود دگرگون شده و دگرگون نشده را با محیط دگرگون شده و دگرگون نشده سازگار کنیم . زندگی کردن در حقیقت چیزی جز عمل سازگاری نیست ، ( هاشمیان ، ۱۳۸۷ ) . اساساٌ شخص سازگار ، شخصی است که میان خود و محیط مادی و اجتماعی اش ارتباط های سالم و درستی برقرار کند که نتیجه اش استقرار ثبات عاطفی برای خود او باشد ، ( شعاری نژاد ، ۱۳۸۰ ) .امروزه مطالعات زیادی در زمینه ی باورهای شناختی ، سازگاری فردی- اجتماعی و دیگر مهارتهای ارتباطی و اجتماعی افراد و همچنین هیجانات افراد مثل شادکامی انجام می گیرد . اما در این بین کمتر دیده شده که ارتباط بین باورهای فراشناخت و سازگاری فردی – اجتماعی و شادکامی نوجوانان مورد بررسی قرار گیرد . در این پژوهش سعی می شود که بین متغیرهای باورهای فراشناختی و سازگاری فردی – اجتماعی و شادکامی نوجوانان به رابطه ای دست یابیم تا بدین وسیله بتوان به نوجوانان در زمینه ی سازگاری بهتر و شادکامی آنها با انتخاب باورهای فراشناختی صحیح یاری رسانیم .r
چکیده

فصل اول:کلیـات
۱-مقدمه

۲-بیان مساله

۳-ضرورت و انجام پژوهش

۴-اهداف پژوهش

۵-فرضیه های پژوهش

۶-متغییرهای پژوهش

۷-تعاریف واژه ها

فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش
۱-فراشناخت

۱-۱-مؤلفه های فراشناخت

۱-۱-۱-دانش فراشناختی

۱-۱-۲-تجربه فراشناختی

۲-شادکامی

۲-۱-مفهوم شادکامی

۲-۲-اهمیت شادکامی

۲-۳-رویکردهای شادکامی

۲-۴-متغییرهای مؤثر بر شادکامی

۲-۵-نقش شادی در سیر تکاملی بشر

۲-۶-نوروسایکولوژی شادکامی

۲-۷-راهبردهای افزایش شادکامی

۳-سازگاری

۳-۱-سازگاری اجتماعی

۳-۲-سازگاری فردی

۳-۳-دیدگاه نظری درباره سازگاری و ناسازگاری

۴-ادبیات پژوهشی

۴-۱-یافته های پژوهشی داخلی

۴-۲-یافته های پژوهشی خارجی

فصل سوم : روش اجرای پژوهش
۱-روش پژوهش

۲-جامعه آماری ، روش نمونه گیری و حجم نمونه

۳-ابزار اندازه گیری

۴-روش گردآوری داده ها

۵-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته ها .
تجزیه و تحلیل

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری .
بحث و نتیجه گیری

پیشنهادات پژوهشی

پیشنهادات کاربردی

محدودیت های پژوهش

منابع

پیوست ها

پرسشنامه فراشناخت

پرسشنامه سازگاری فردی – اجتماعی

پرسشنامه شادکامی .

داده ها

چکیده انگلیسی

 

افزودن به سبد خرید: 10,000 - 8,000 تومان
 • رابطه بین باورهای فراشناختی با میزان سازگاری فردی – اجتماعی و شادکامی نوجوانان
 • کد محصول: 1151
 • مبلغ بدون تخفیف: 10,000 تومان
 • تخفیف: 20 درصد
 • مبلغ قابل پرداخت: 8,000 تومان
 • تعداد فایل پیوست شده: 1 مورد
 • نوع فایل: Word
 • تعداد صفحات: 121 صفحه
 • حجم فایل: 378.01 کیلوبایت
 • تاریخ ایجاد: 1402/02/22 - 08:28:15
 • اشتراک‌گذاری محصول:

Fatal error: Call to a member function rowCount() on null in /home/yekfile/public_html/product/index.php on line 388