یک فایل| بانک ترجمه  دانشجویان

یک فایل| بانک ترجمه دانشجویان

دانلود سوالات ادواری ، اقدام پژوهی رایگان

شبیه سازی ها طغیان سیل برای کنترل سیل و کاهش فاجعه مهم است و اهمیت حیاتی دارد. دقت و کارایی دو شاخص مهم در ارزیابی عملکرد مدل طغیان سیل می باشند. اگر چه یک مدل طغیان سیل بر اساس علم نیرو می تواند اطلاعات دقیق توپوگرافی را در ارزیابی فرآیندهای طغیان سیل استفاده کند، ساخت یک مدل مناسب برای توپوگرافی پیچیده و ...

قیمت: 28,000 - 18,200 تومان

زغال سنگ بیش از 70% مصرف انرژی کل در چین را به خود اختصاص داده است. مسائل اکولوژیکی متنوع حاصل از زغال سنگ کاوی بطور فزاینده ای جدی شده است. و مستقیماً امنیت اکولوژیکی و محصولات و زندگی عادی مردم در اکثر مناطق را تهدید می¬کند. آسیب پذیری اکولوژیکی عملکرد کلی تغییر اکوسیستم تحت توسعه معدن کاوی است، ...

قیمت: 19,000 - 12,350 تومان

برزیل کشوری با بیشترین تنوع زیستی در جهان است و همچنین میزبان بزرگترین جنگل انبوه در این سیاره. اگرچه برزیل پیشگام سیاست های عمومی برای حفاظت از تنوع زیستی و منابع طبیعی بود، به تازگی تمامی این فعالیتهای حفاظتی از طریق سیاست های زیست محیطی مشکوک به خطر افتاده است. در طول چهار سال گذشته، دولت به شدت قوانین ...

قیمت: 19,800 - 13,860 تومان

غلظت زمین در سطح و در زیر آبهای زیرزمینی ممکن است بالاتر از مقدار ان نسبت به مکانهایی که غنی از لیتیم و مواد معدنی هستند باشد. مخصوصا در جاهایی که باتری های لیتیمی دور انداخته می شوند باعث این اتفاق می شوند. این بررسی نشان داده است که تجمع لیتیم اتفاق افتاده و باعث مسمومیت انسان و محیط زیست می شود. لیتیم یک ...

قیمت: 20,000 - 14,000 تومان

برای قرن ها، انگل کرم گینه (دراكونكولوس مديننسس) موجب شده است تابدبختی ناتوان کننده اي ، مردمي را که آب راکد آلوده به لارو کرم مي نوشند آلوده کند . در سال 2012، 542 مورد از کرم گینه كه در سطح جهان وجود داشت گزارش شده بود ، که از آن تعداد 521 مورد (96.1٪) در جنوب سودان گزارش شده است. جنگ های داخلی طولانی ، ...

قیمت: 12,000 - 9,600 تومان

مقاله ی موجود ، جهت بررسی خطرات بالقوه ی سلامتی انسان در ارتباط با مصرف مواد غذایی آلوده به فلزات سنگین سمی طراحی شده است . تجمع کادمیوم(Cd) در سطح خاک ؛ Cd ، سرب (Pb) و کروم(Cr) در آب آبیاری و محصولات غذایی در صدر محدودیت های مجاز قرار می گیرند . عامل تجمع (Af) برای منیزیم و Pb در محصولات غذایی مختلف بزرگتر ...

قیمت: 35,000 - 22,750 تومان

کشاورزی آسان بخش مهمی از توسعه در کشاورزی مدرن است، و نقش کلیدی را در بهبود عملکرد محیط‌زیستی ایفا می‌کند. براساس توصیفی بر عملکرد محیط‌زیست بر روی کشاورزی مدرن، تعدادی از مشکلات محیطی و محیط‌زیستی براساس مقیاس بزرگی از کشاورزی آسان در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته‌است. تسهیلات ...

قیمت: 10,000 - 7,500 تومان

غلظت تروپوسفريك ازن در آسيا رو به افزايش شده است ودر طول قرن 21 ام به افزايش خود ادامه مي دهد. ازن از طريق كاهش در تعداد سنبلك ها، حاصلخيزي سنبلك و اندازه دانه بر بازده برنج تأثير مي گذارد. بعلاوه، ازن منجر به تغييراتي در دانه برنج و كيفيت پوشال مي شود بنابراين پرورش گونه هاي برنج مقاوم در برابر ازن مورد ...

قیمت: 20,000 - 15,800 تومان

کربن فعال پشتیبانی شده توسط منگنزاکسید (MnOx/GAC)برای ازن کاتالیستی فاضلاب پالایشگاه نفت‌سنگین(HORW) بکارگرفته می‌شود. MnOx/GACتوسط XRD، SEM و EDS، TGAو N2-جذب‌ودفع مشخص شده‌است. تاثیرات پارامترهای فعل وانفعال برتصفیه HORWبررسی شده‌است. COD، BOD5، TOC، قابلیت تجزیه بیولوژیک، ...

قیمت: 20,000 - 16,000 تومان