یک فایل| بانک ترجمه دانشجویان

یک فایل| بانک ترجمه دانشجویان

دانلود سوالات ادواری ، اقدام پژوهی رایگان

تجزیه و تحلیل پیرامون کشاورزی آسان و تاثیر آن بر عملکرد زیست‌محیطی در کشاورزی مدرن

کشاورزی آسان بخش مهمی از توسعه در کشاورزی مدرن است، و نقش کلیدی را در بهبود عملکرد محیط‌زیستی ایفا می‌کند. براساس توصیفی بر عملکرد محیط‌زیست بر روی کشاورزی مدرن، تعدادی از مشکلات محیطی و محیط‌زیستی براساس مقیاس بزرگی از کشاورزی آسان در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته‌است. تسهیلات کشاورزی مانند چادرهای کشاورزی پوشش سطح نواحی کشاورزی آسان را تغییر می‌دهد، و موجب تغییر در نرخ سطح و شکسته‌شدن تعادل انرژی در سطح حقیقی خواهدشد. کشاورزی آسان توسط عایق در شب پوشش داده‌می‌شود به صورتی که سطح از طریق نفوذ گرم می شود و طول‌موج تابش کاهش می‌یابد. پوشش چادر مانندی که بر روی گیاهان ایجاد می‌شود در واقع مانند هدر رفتن و تبادل بخار ناشی از گیاهان و کاهش تعرق کل گیاه می شود. تغییر محیط‌های داخل کشاورزی آسان بر روی تعادل تنفس خاک تاثیر خواهد گذاشت. شیوه‌های کشت غیرمنطقی کیفیت خاک منطقه را نابود خواهد ساخت. این مشکلات محیطی حفاظت محیط‌زیست شهری در کنار کشاورزی مدرن را از بین خواهد برد و تضعیف خواهد کرد. بر این اساس، ما اقدامات متقابل و پیشنهادات مربوطه را ارائه می‌دهیم.


Facility agriculture is an important mode of development in modern agriculture, and it played a key role in improving
the ecological function. Based on the descriptions on ecological function of modern agriculture, a number of
ecological and environmental problems caused by large-scale facility agriculture were analyzed in this paper.
Agricultural facilities tent membrane change surface coverage types of facilities agriculture area, will cause changes
in the rate of surface occurs and break the original surface energy balance. Facilities agriculture covered by insulation
in the night will prevent the surface heat from diffusing and reduce the absorption of long-wave radiation. The
covered tent membrane barriered vapour from exchanging and reduce total plant evapotranspiration. The change of
environments inside of the agricultural facilities will influence the balance of the soil respiration. The unreasonable
cultivation practices will destroy regional soil quality .These environmental problems will weaken the urban
ecological conservation in modern agriculture. Accordingly, we put forward corresponding countermeasures and
Suggestions.تعداد صفحات فارسی 11
صفحات انگلیسی 7
سال انتشار 2011

افزودن به سبد خرید: 10,000 - 7,500 تومان
 • تجزیه و تحلیل پیرامون کشاورزی آسان و تاثیر آن بر عملکرد زیست‌محیطی در کشاورزی مدرن
 • کد محصول: 1231
 • مبلغ بدون تخفیف: 10,000 تومان
 • تخفیف: 25 درصد
 • مبلغ قابل پرداخت: 7,500 تومان
 • تعداد فایل پیوست شده: 2 مورد
 • نوع فایل‌ها: Word, Pdf
 • تعداد صفحات: 7 صفحه
 • حجم فایل‌ها: 1.05 مگابایت
 • تاریخ ایجاد: 1402/02/31 - 01:07:16
 • اشتراک‌گذاری محصول:
 • وارد کردن نام، ایمیل و پیام الزامی است. (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
دیدگاه شما برای ما مهم است
بیست‌ویک منهای ده