یک فایل| بانک ترجمه  دانشجویان

یک فایل| بانک ترجمه دانشجویان

دانلود سوالات ادواری ، اقدام پژوهی رایگان

موضوعات زیست محیطی جهانی و نیاز رو به رشد به انرژی، همراه با رشد ثابت در تکنولوژی های انرژی تجدید پذیر، مجال های جدیدی برای بهره برداری از منابع انرژی تجدیدپذیر به روی ما باز کرده است. انرژی خورشیدی فراوان ترین، پایان ناپذیر و پاک تر از تمام منابع انژی تجدید پذیر تا به امروز بوده است. توان حاصل شده از ...

قیمت: 31,000 - 24,800 تومان

در این مقاله به بررسی حل مسائل مختلف پخش بار اقتصادی([1]ELD) محدب و غیر محدب نیروگاه های حرارتی با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی(GSA[2]) پرداخته شده است. روش پیشنهاد شده می تواند مسائل مختلف پخش بار با قیودی مثل تلفات انتقال، حدود تغییرات شیب، تاثیر بارگذاری شیر، چندگانگی سوخت و نواحی عملکردی ممنوع را در ...

قیمت: 11,000 - 8,800 تومان

آگاهی دقیق از خواص درون ناحیه ای حالت نوسان برق برای بهره برداری ایمن از سیستم های قدرت ضروری می باشد. پیش از این، روش حوزه زمان Ibrahim (ITD) برای برآورد حالت نوسان درون ناحیه ای با استفاده از سیگنال های پایین حلقه ای ناشی از اختلالات عمده (مانند خطاهای سه فاز) اعمال شده است. در این مقاله، از طریق ترکیب روش ...

قیمت: 37,000 - 29,600 تومان

چکیده فارسی:به منظور شناسایی عناصر برجسته بینایی در صفحه های طبیعی کمپلکس، مدل های برجستگی پایین- بالا محاسباتی، چند کانال مشخصه مثل رنگ و جهت گیری را به طور موازی بررسی می کنند. آن ها، نگاشت مشخصه جداگانه ای را برای هر کانال محاسبه می کنند و سپس به طور خطی، این نگاشت ها را ترکیب می کنند تا یک نقشه برجسته ...

قیمت: 39,007 - 27,304 تومان

شرایط وقوع بای استابل القاء الکتریکی تاکید شده در تونل زنی تشدیدی در طول کوانتوم فرد مغناطیسی به لحاظ نظری به خوبی بررسی می شود. بای استابل به علت بازخورد متقابل حامل های بر هم کنش کولنی و جفت گری تبادل حامل ها با ناخالصی های مغناطیسی در چاه پدیدار می شود. چنین نشان داده می شود که دمای کوری قویا وابسته به ...

قیمت: 14,000 - 11,200 تومان

بازیاب ولتاژ دینامیکی (DVR) می‌تواند بهترین راه‌حل اقتصادی و فنی در مقابل رفع کمبود ولتاژ (sag) باشد. عملکرد این وسیله عمدتاً تحت تأثیر ماکزیمم بار قرار می‌گیرد و در نتیجه ضریب توان وماکزیمم افت ولتاژ را جبران می‌کند. این مقاله وابسته بودن منبع ذخیره انرژی DC و بار نصب شده را بیان ...

قیمت: 15,000 - 12,000 تومان

این مقاله، یک بازیاب دینامیکی ولتاژDVR مبتنی بر ذخیره ساز انرژی مغناطیسی ابر رساناSMES برای حفاظت مصرف کننده ها درمقابل نوسانات ولتاژ شبکه ارائه می کند. به علت مشخصه چگالی انرژی بالا و پاسخ سریع ، یک سلف مغناطیسی ابررسانا به عنوان واحدمنبع انرژی برای بهبود قابلیت جبرانسازیDVR انتخاب می شود. این مقاله، اساس ...

قیمت: 18,000 - 14,400 تومان

با توجه به اینکه موتورهای القایی در صنعت بیشترین استفاده را دارند بررسی و مطالعات اثرات کیفیت توان بربازده و عملکرد و پارامترهای موتور القایی ضروری است. در این مقاله، اثر شرایط تغذیه نامتعادل بر روی عملکردماشین القایی سه فاز در محیط نرم افزار MATLAB/ SIMULINK آزمایش می شود. چندین نوع از خطاهایالکتریکی موتور ...

قیمت: 16,000 - 12,800 تومان

چکیده فارسی:خلاصه- یک آنالیز تک سیگناله مربوط به سیستم هیبریدی مستق و جداشده با جریان مستقیم با ولتاژ بالا (HVDC) یا با خط جریان متناوب با ولتاژ بالا (HVAC) برای ترکیبات مختلف ذخیره انرژی در این مقاله پیشنهاد داده شده اس. سیستم های هیبریدی فراهم کننده قدرت برای جداسازی بارها با دیگر منابع انرژی جدید مانند ...

قیمت: 13,000 - 10,400 تومان

این مقاله ارزیابی های تجربی برای تغییرات در انرژی استخراج شده از یک ماژول فوتولتائیک (PV) ( تحت بارگذاری غیرخطی) همراه با یک الگوریتم دنبال کننده نقطه ماکزیمم توان ( MPPT) رسانش افزایشی (IC) ترکیب شده است. تمرکز بر روی ارزیابی پانل PV تحت شرایط بارگذاری غیرخطی با استفاده از نصب و راه اندازی آزمایشی یک آرایه ...

قیمت: 19,000 - 15,200 تومان

چکیده فارسی: ترانزیستور های اثر میدان AlGaN/GaN اصلاح شده پنی سیلیناز (PenFET ها) برای بررسی های سیستماتیکی در پنی سیلیناز آنزیم ساکن کووالانسی تحت شرایط آزمایشگاهی مختلف به کار رفته است. ما یک ارزیابی کمی از لایه های پنی سیلیناز آنزیم ساکن کووالانسی در ترانزیستور های اثر میدان (FET ها) حساس به pH با ...

قیمت: 20,000 - 16,000 تومان

چکیده- در این مقاله، تاثیر کنترل کننده پخش توان (UPFC) و خازن سری روی قابلیت اطمینان سیستم انتقال ارزیابی می شود. UPFC برای تسهیم طبیعی توان استفاده می شود در حالی که یک جبرانساز سری برای کاهش اثر اندوکتانس خط استفاده می شود. اضافه شدن خازن سری با خط انتقال راکتانس خط را تغییر می دهد. UPFC و جیرانساز سری ...

قیمت: 11,000 - 8,800 تومان

پاسخگویی بار برای قیمت گزاری متغیر با زمان برق برای یک مدیریت موثر شبکه هوشمند منابع الکتریکی مهم می باشد. این مقاله یک رهیافت جدید برای تعیین پاسخ بار مسکونی به نرخ های TOU (زمان استفاده) را ارائه می دهد. که مستلزم یک تخمین اقتصادسنجی معادلات تقاضای TOU نمی باشد. بر اساس یکی از چهار شبکه هوشمند آزمایشی در ...

قیمت: 15,000 - 12,000 تومان

در یک تحقیق تاثیرگذار و پیشنهادشده از سوی انجمن بین المللی مهندسان الکتریک و الکترونیک(IEEE) که توسط تحقیق و مشاوره Zpryme انجام شد 460 نفر از پاسخ دهندگان به نظرسنجی چنین بیان کردند که میکروگریدها به یکی از فناوری های مهم در راستای افزایش به کارگیری شبکه هوشمند تبدیل شده است( لطفا به شکل 1 رجوع کنید). آنها ...

قیمت: 25,000 - 20,000 تومان

مراکش الجزایر و تونس 3 کشور در منطقه شمال آفریقا هستند که تلاشهای زیادی را برای اعتقاد از انرژی های تجدید پذیر جهت تولید برق برای ارائه به بازار از خود نشان داده اند. مانند بسیاری از کشورهای دیگر آنها هدفشان انرژی های تجدید پذیر است . لذا تعریف از برق حاصل از این روش را به عنوان انرژی سبز برای خود دارند. ...

قیمت: 24,000 - 19,200 تومان