یک فایل| بانک ترجمه  دانشجویان

یک فایل| بانک ترجمه دانشجویان

دانلود سوالات ادواری ، اقدام پژوهی رایگان

تخمیر هپاروزان Escberichia coli K5 و بهبود آن توسط مهندسی ژنتیک هپاروزان ان- استیل به عنوان یک پیش نویس برای بیوسنتز داروی مهم و آنتی کوگولانت هپارین محسوب می شود. هپاروزان کپسولی Escberichia coli K5 پلی ساکاریدی به منزله پیش نویسی امیدوار کننده برای تولید داخل سلولی کومونزیماتیک برای هپارین بیومهندسی شده ...

قیمت: 6,500 - 6,175 تومان

تحویل کوفاکتور مس در سلول گیاهی خلاصه مس (Cu) یک ریز ماده مغذی است که در فتوسنتز، تنفس، فعالیت آنتی اکسیدانی، متابولیسم دیوارۀ سلول و دریافت هورمون نقش دارد. Cu مازاد سمی است و از این رو تحویل آن باید به شدت تنظیم گردد. پیشرفت های اخیر در مطالعه همواستاسیز Cu نه تنها مؤلفه های سازمان تحویل Cu را نشان داده ...

قیمت: 6,500 - 6,175 تومان

تحت تاثیر قرار دادن کیفیت محصول از طریق در معرض قرارگیری عمدی با تنش خشکی در طول کشت گیاهان دارویی چکیده گیاهان دارویی که تحت شرایط نیمه خشک رشد می کنند غلظت محصولات طبیعی مرتبط به آنها بیشتر از گیاهان معادل است، اما در آب و هوای معتدل کشت می شود. این پدیده بر اساس ملاحظات بیو شیمیایی و فیزیولوژیکی گیاهی ...

قیمت: 8,000 - 7,600 تومان

تجزیه و تحلیل ژنوتیپ چند ریختی نوکلئوتیدی منفرد ( SNP) اسید نوکلئیک قفل شده ( LNA) و اعتبار سنجی با استفاده از زمان واقعی PCR چکیده با تاکیدات افزایش یافته روی ژنوتیپ چندریختی های نوکلئوتید منفرد (SNP) در مطالعات مرتبط بیماری، پلت فرم ژنوتیپی انتخاب به طور مداوم در حال تحول است. به علاوه، توسعه ارزیابی های ...

قیمت: 7,500 - 7,125 تومان

تاثیرسالیسیل هیدروکسامیک اسید برسنتز ،پیروفسفر یلاز گلوکز –ADPوفعالیت های آلدولاز در رابطه بارشد دانه گندم چکیده تاثیرسالیسیل هیدروکسامیک اسید(SHAM) برسطوح نسبی سنتز ساکاروز(ss) ، ،-ADP گلوکز پیروفسفر یلاز(AGpase)وآلدولاز درانواع متفاوت دانه ها(ریزودرشت)که درسنبلچه گندم مشابهی رشد می کنند،بررسی می ...

قیمت: 6,000 - 5,700 تومان

تاثیرات کادمیوم بر رشد و پاسخ های آنتی اکسنده در جوانه های Gly cyrrhiza uralensis چکیده در بررسی حاضر، دانه های Gly cyrrhiza uralensis با غلظت های متفاوت استات کادمیوم رشد و جوانه زده می شوند تا تاثیرات کادمیوم بر رشد، جذب ، سوپراکسید دسیموتاز (SOD) ، پراکسیداز (POD) ، کاتالاز (CAT) ، پلی فنول اکسیداز ...

قیمت: 7,000 - 6,650 تومان

تاثیرات تغییر اسیدهای چرب کاربردی و ضروری مصرف شده در گوساله های شیرده چکیده : اطلاعات محدودی درباره ی تاثیر و لزوم اسیدهای چرب خاص برای گوساله های شیرده وجود دارد. رژیم غذایی آغازی که شامل ذرت و آرد دانه سویا است ، در ایالات متحده معمول می باشد، مقدار C18:3 آن کم است و نسبت C18:2 به C18:3 با توجه به مقدار ...

قیمت: 7,000 - 6,650 تومان

تاثیر کاربرد اگزوژنوس جیبرلیک اسید بر رفتار رشد دانه های متفاوت در سنبله گندم چکیده تاثیر جیبرلیک اسید اگزوژنوسی ( ) بر رفتار رشد دانه های در حال رشد که در موقعیت های متفاوت در همان سنبله / سنبلچه گندم بررسی می شوند. این گیاهان در دالان پوشش توری تحت شرایط طبیعی رشد داده می شوند. راه حل آبی ppm100 از در ...

قیمت: 6,000 - 5,700 تومان

تاثیر سایه ی درخت، بر بار حرارتی خانه های واقع در مناطقی از مکزیک که آب و هوای گرم دارند چکیده مقاله ی حاضر، آثار سایه ی درخت بر دمای داخلی و بار حرارتی خانه ای را ارائه می دهد که در ایالت های مورلوس، مکزیکو قرار داشته باشد (یک خانه ی آزمون). مناطق یاد شده در عرض جغرافیاییِ 18° 50' 43'' شمالی و طول ...

قیمت: 8,000 - 7,600 تومان

تاثیر خشکی و ترکیب خشکی و تنش گرما بر متابولیسم پلی آمین در گیاهان تنباکو اضافه تولید کننده پرولین چکیده نقش پرولین و پلی آمین در پاسخ های تنش خشکی گیاهان تنباکو از طریق مقایسه پاسخ ها به فقط خشکی و ترکیب خشکی و گرما در برگ های بالاتر و پایین تر و ریشه های گیاهان تنباکو وحشی و ترانسفورمنت هایی که به طور ...

قیمت: 7,500 - 7,125 تومان

  خلاصه تأثیر امواج الکترومغناطیس میکروویو(MU ) و رادیوفرکانس(RF) بر تراکم قدرت غیرحرارتی در رنگدانه های شباهت دهنده در بافت های گیاهی مورد مطالعه قرار گرفت. افزایش رنگدانۀ فستوسنتتیک در هر دو مورد در مدت های پرتوگیری نسبتا کوتاه (1تا 4 ساعت) یافت شد. در حالی که در زمان پرتوگیری طولانی تر(12 ساعت) ، ...

قیمت: 7,000 - 6,650 تومان

پیوند PCL/پوسته ی تخم مرغ برای ترمیم و بازسازی استخوان چکیده: پوسته ی تخم مرغ (ES)یکی از رایج ترین مواد زیستی در طبیعت می باشد. به عنوان مثال، پوسته ی تخم مرغ 11% از وزن کلی تخم مرغ را تشکیل می دهد و ترکیبی از کلسیم کربنات، منیزیم کربنات، تری کلسیم فسفات، و مواد ارگانیک است. پوسته ی تخم مرغ نیز محصول ...

قیمت: 6,500 - 6,175 تومان

پدیدار شناسی وزن ، در طراحی چکیده : وزن در طراحی ، همانطور که در این تحقیق نشان داده شده ، نتیجه عملکرد ذهنی می باشد که به صورت سبک شناسانه ای توسط طراح ، تولید و به صورت آگاهانه توسط ناظر اثر، درک می گردد. این تحقیق به مطالعه ی پدیده ی وزن می پردازد. نحوه ی تولید ، عوامل در بردارنده ی آن و انواع وزنی که ...

قیمت: 7,500 - 7,125 تومان

بيوژنز (توليد زيستي) پروكسيزوم، مكانيسم هاي نشانه گذاري پروتئين و عملكردهاي ژن PEX در گياهان چكيده پروكسيزوم ها نقش هاي مهم و متنوعي را در گياهان ايفا مي كنند. عملكردهاي اندامك پروكسيزوم به ساختار پروتئيني حالت پايدار آنها (شرايط همئوستازي) وابسته است كه در مقابل، منعكس كنندة تعادل ساختمان و بازدهي اندامك ...

قیمت: 8,000 - 7,600 تومان

بهینه سازی آماری متغیرهای فرآیند فیزیکی برای تولید بیو پلاستیک (PHB) توسط آلکالی ژن های SP.   خلاصه : در مقاله حاضر ، تلاش هایی برای بهینه سازی متغیرهای فرایند فیزیکی یعنی؛ PH، دما و سرعت همزدن برای افزایش تولید پلی هیدروکسی بوتیرات (PHB) در کشت دسته ای توسط آلکالی ژن های Sp صورت گرفته است، که بعنوان ...

قیمت: 7,500 - 7,125 تومان