یک فایل،بانک مقالات ترجمه شده

یک فایل،بانک مقالات ترجمه شده

دانلود مقالات لاتین با ترجمه

تاثیرات کادمیوم بر رشد و پاسخ های آنتی اکسنده در جوانه های Gly cyrrhiza uralensis

تاثیرات کادمیوم بر رشد و پاسخ های آنتی اکسنده در جوانه های Gly cyrrhiza uralensis

چکیده

در بررسی حاضر، دانه های Gly cyrrhiza uralensis با غلظت های متفاوت استات کادمیوم رشد و جوانه زده می شوند تا تاثیرات کادمیوم بر رشد، جذب ، سوپراکسید دسیموتاز (SOD) ، پراکسیداز (POD) ، کاتالاز (CAT) ، پلی فنول اکسیداز (PDO) و فعالیت های فنیل آلانین آمونیالیاز (PAL) در جوانه های Gly cyrrhiza uralensis بررسی شود. جذب cd در بافت های متفاوت با افزایش غلظت cd در محیط تست شده افزایش می یابد که همراه با بیشترین انباشت در رادر ریشه های کوچک است. نتایج بیان می کند که افزایش غلظت کادمیوم منجر به کاهش ازدیاد طول شاخه و زیست توده جوانه می شود. فعالیت SOD در لپه ها و ریز ریشه ها باعث افزایش تدریجی تا 2/0 و 1/0 و mmol/L4/0 می شود. فعالیت POD در لپه ها، هیپوکوتیل ها و ریز ریشه ها باعث افزایش پیوسته غلظت کادمیوم تا 2/0 ، 1/0 و mmol/L1/0 می شود. فعالیت CAT در لپه ها، هیپوکوتیل ها و ریز ریشه ها به تدریج با افزایش غلظت های کادمیوم تا 2/0 ، 2/0 و mmol/L1/0 افزایش می یابد. تغییر معنادار فعالیت PAL در لپه ها، هیپوکوتیل ها و ریز ریشه ها با افزایش غلظت کادمیوم تا 2/0 ، 4/0 و mmol2/0 مشاهده می شود. نتایج ایزوآنزیم های POD بیان می کند که شدت لکه دار نمودن الگوهای هم شکل با تغییر در فعالیت های ارزیابی شده در محلول ها، سازگار است. این نتایج نشان می دهد که جوانه های Gly cyrrhiza uralensis با افزایش آنزیم های آنتی اکسنده و فعالیت PAL در معرض با سمیت کادمیوم، حفاظت بهتری در برابر تنش اکسایشی نشان می دهند.

تعداد صفحات ترجمه شده :18

تعداد صفحات انگلیسی:8

افزودن به سبد خرید: 7,000 - 6,650 تومان
تاثیرات کادمیوم بر رشد و پاسخ های آنتی اکسنده در جوانه های Gly cyrrhiza uralensis
  • کد محصول: 37
  • مبلغ بدون تخفیف: 7,000 تومان
  • تخفیف: 5 درصد
  • مبلغ قابل پرداخت: 6,650 تومان
  • تعداد فایل پیوست شده: 1 مورد
  • نوع فایل: Zip
  • حجم فایل: 877.9 کیلوبایت
  • تاریخ ایجاد: 1401/04/17 - 23:46:55
  • اشتراک‌گذاری محصول:
  • وارد کردن نام، ایمیل و پیام الزامی است. (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
دیدگاه شما برای ما مهم است
ده به‌اضافه نه