یک فایل| بانک ترجمه  دانشجویان

یک فایل| بانک ترجمه دانشجویان

دانلود سوالات ادواری ، اقدام پژوهی رایگان

تعویض کامل قوزک پا (TAR) مفهومی نسبتاً جدید است که برای درمان آرتروز قوزک پا و شکستگی های قوزک پا بیشتر متداول می باشد. به دلیل هزینه های بالا و وجود مشکلات در مطالعات تجربی، توسعه بخشی و پیشرفت پروتزهای TAR با کندی بسیار به جلو پیش می رود. به همین علت، تکنیک های عکس برداری پزشکی از جمله CT و MR بیشتر و ...

قیمت: 35,000 - 19,250 تومان

آنالیز المان محدود غیرخطی مدل سه بعدی آناتومی دقیق پای انسان نتیجۀ نهایی تکنیک های بازسازی سه بعدی قطعه بندی دانسیتۀ کاربردی در تصاویر استاندارد DICOM سی تی اسکن همراه با عملیات طراحی کامپیوتری سه بعدی (CAD) می باشد. تکنیک های قطعه بندی دانسیته به منظور تعیین ژئومتری ساختار استخوان پا و پیکربندی بافت های نرم ...

قیمت: 17,000 - 11,900 تومان

گرفتگی پا پیش بینی از عملکرد ورزشی و آسیب های است و به طور معمول در طول پرش هایی که با هر دو پا انجام می گیرند مورد بررسی قرار می گیرد. با این حال، سهم اندام ها در گرفتگی دو پا، به خوبی شناخته نشده است. این مطالعه به بررسی گرفتگی پا در طول پرش یک طرفه و دو پا برای رسیدگی به سوالات پژوهشی زیر می پردازد:(1) ...

قیمت: 17,000 - 11,900 تومان

هدف از پژوهش حاضر، بررسی نوشته ها و مطبوعات در مورد عوامل مؤثر بر کیفیت قضاوت داروران در رشته های ورزشی به خصوص فوتبال بود. مطالعه از نوع غیر تجربی و توصیفی با در نظر گرفتن مواد آرشیوی و اطلاعات دست اول و دوم بود. البته، چندین مطالعات تجربی در ایران یافت شد. از این رو، بررسی مطالعات تجربی و غیر تجربی در خارج ...

قیمت: 23,000 - 14,950 تومان

هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه بین کیفیت خدمات، رضایتمندی و نیات رفتاری تماشاگران، در زمینه فوتبال حرفه ای است. با استفاده از چارچوب تئوریک گرونروس (1984) ، کیفیت خدمات از نظر فنی (نتایج) و کیفیت کاربردی (مرتبط با فرایند) تصور می شد. کیفیت نتایج با دو بعد اندازه گیری شد: کیفیت بازی و عملکرد تیم، در حالی که پنج ...

قیمت: 23,000 - 14,950 تومان

این مقاله، استفاده از ابزارهای شمایی و نمادین را توسط ورزشکاران جوان در توسعه ی مهارت های حرکتی محسوس آنالیز می کند. این بررسی شامل 22 ورزشکار جوان، در سنین 5-6 سال، که در یک مدرسه ی فوتبال در مسکو، روسیه شرکت کرده بودند می شد. رویه ی روش شامل استفاده از فیلم های کوتاه با طراحی خاص می شد، که ویدئو کلیپ های ...

قیمت: 8,000 - 6,400 تومان

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر برنامه ی کشش استاتیکی (SS) و یک کشش دینامیکی خاص ورزشی (DS) بر پارامترهای جنبشی نیروی اوج، زمان بلند شدن پنجه از زمین، و نرخ توسعه ی نیرو، در دو فاصله ی زمانی مشخص پس از کشش در ورزشکاران زنی است که بسیار آموزش دیده هستند (سن 19.91.60 سال؛ قد 1.800.06 متر؛ جرم 76.879.95 کیلوگرم)مواد ...

قیمت: 25,000 - 16,250 تومان