یک فایل،بانک مقالات ترجمه شده

یک فایل،بانک مقالات ترجمه شده

دانلود مقالات لاتین با ترجمه

تعیین پتانسیل وزن دانه گندم ازطریق سالیسیل هیدرواکسیداسید

تعیین پتانسیل وزن دانه گندم ازطریق سالیسیل هیدرواکسیداسید

چکیده

مطالعات کنونی نشان داده اندکه دونوع دانه کوچک وبزرگ نشان داده شده است که درسنبله یاسنبلچه گندم رشد می کندودارای مشخصات متابولیکی متغیراصلی می باشندکه توسط هورمونهای آندوژن شان هدایت می شوند.دربرسی کنونی ،پتانسیل افتراقی انباشت ماده خشک انواع متفاوت دانه درسنبلچه مشابه درامتداد پروفایل متابولیکی آندوژنوس شان دردانه درحال رشد ،رشدمی کنندهمچین گذرگاه اکسیدازدیگرراازکاربردسالیسیل هیدوکسیداسیدتولیدمی کندکه دردانه های درحال رشدگندم برسی می شوند.وزن خشک دانه وهمچین سطوح نسبی کاتالاز ، آمیلاز ،سنتزساکاروز وAGPase درموقعیت میانی سنبل تعیین میشودکه پنج بارنمونه برداری می شوند ،فاصله ی زمانی هفت روزه ازهفتمین روزبعدگرده افشانی(DAA)تابلوغ شروع می شود.که طی یک پدیده دقیق بادیگری درتغذیه برحسب عادت الکترون هادریک گذرگاه اکسیداز ،درطول مرحله رسیدگی میانی دانه هاروشن می شودوبرای رشد آن هازیان بخش می باشد.چنین طرفداری شده است که باتنظیم این مسیرازطریق عملکردسلیم می باشد.داده هابراین موضوع اشاره دارندکه حذف اخلاف بین دونوع مخزن درپتانسیل عملکردآن ها ،امکان پذیرنمی باشد مشخصه ذاتی آن ها می باشد.

تعداد صفحات ترجمه شده :12

تعداد صفحات انگلیسی:7

افزودن به سبد خرید: 6,500 - 6,175 تومان
تعیین پتانسیل وزن دانه گندم ازطریق سالیسیل هیدرواکسیداسید
  • کد محصول: 48
  • مبلغ بدون تخفیف: 6,500 تومان
  • تخفیف: 5 درصد
  • مبلغ قابل پرداخت: 6,175 تومان
  • تعداد فایل پیوست شده: 1 مورد
  • نوع فایل: Zip
  • حجم فایل: 356.98 کیلوبایت
  • تاریخ ایجاد: 1401/04/18 - 00:30:02
  • اشتراک‌گذاری محصول:
  • وارد کردن نام، ایمیل و پیام الزامی است. (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
دیدگاه شما برای ما مهم است
نوزده منهای پنج