یک فایل| بانک ترجمه دانشجویان

یک فایل| بانک ترجمه دانشجویان

دانلود سوالات ادواری ، اقدام پژوهی رایگان

مقاله ترجمه شده بررسي شوك لوله در تاخير خودكار در اشتعال نفت سفيد آيروسل و مخلوط ان

شوك لوله آيروسل با راه اندازي پيستون متصل به قسمت پاياني آن براي مطالعه تاخير در احتراق سوخت هاي پاياني ان براي مطالعه تاخير در احتراق سوخت هاي مايع توسعه يافته است. يك سنجه پيزوالكتريك و فوتومولتي پلاير با فيلتر به ترتيب براي شناسايي سيگنال هاي فشار و انتشار OH ارائه شده است. تاخير براي نفت سفيد و مخلوط آن در درجه حرارت هاي مختلف و فشار مختلف و نسبت هم ارزي بدست امده است. نتايج نشان مي دهد كه ناخير خطي احتراق با .ارونگي دما در فشار هاي مختلف و نسبت هاي هم ارزي است. در فشار بالا، داده ها با تاخير نزديك براي آيروسل و گرمايش نفت سفيد بوده است. اما تفاوت واضح است كه در دماي پايين مي باشد. در هنگام انتقال اين سوخت، امواج شوك و توليد و انتشار سوخت مشتعل نشده و مشتعل شده وجود دارد

An aerosol shock tube with piston setup attached to reflection end is developed for ignition delay studies of liquid fuels.
Piezoelectric gauge and photomultiplier with filter are used respectively to detect pressure and OH emission signals. Autoignition
delay is obtained for kerosene aerosol and its cracked mixture at different temperature and pressure, equivalence ratios. The
results show good linearity of ignition delay with temperature inversion at different pressure and equivalence ratio. At high
pressure, data of delay is close for aerosol and heating kerosene. But difference is obviously at low temperature. During burning,
local shock waves are generated and propagate into burnt and unburnt mixture.

تعداد صفحات فارسی:13
تعداد صفحات انگلیسی :6
سال انتشار:2015

افزودن به سبد خرید: 13,000 - 11,700 تومان
 • مقاله ترجمه شده بررسي شوك لوله در تاخير خودكار در اشتعال نفت سفيد آيروسل و مخلوط ان
 • کد محصول: 1476
 • مبلغ بدون تخفیف: 13,000 تومان
 • تخفیف: 10 درصد
 • مبلغ قابل پرداخت: 11,700 تومان
 • تعداد فایل پیوست شده: 2 مورد
 • نوع فایل‌ها: Word, Pdf
 • تعداد صفحات: 19 صفحه
 • حجم فایل‌ها: 2.19 مگابایت
 • تاریخ ایجاد: 1402/04/20 - 17:41:21
 • اشتراک‌گذاری محصول:
 • وارد کردن نام، ایمیل و پیام الزامی است. (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
دیدگاه شما برای ما مهم است
پانزده به‌اضافه سه