یک فایل| بانک ترجمه دانشجویان

یک فایل| بانک ترجمه دانشجویان

دانلود سوالات ادواری ، اقدام پژوهی رایگان

بيوسراميك هاي مبتني بر آلومينات كلسيم با نانو ساختار شيمايي بهم متصل

زيست مواد طيف بزرگي از مواد از قبيل پليمرهاي آلي،فلزات و سراميك ها شامل سراميك هاي زينتر و سراميك ها با پيوند شيميايي (سيليكات ها،آلومينات ها،سولفات ها و فسفات ها) را در خود جاي مي دهند.زيست مواد را مي توان پيش از استفاده در بدن به روش آماده سازي مرسوم ماده ساخت.لزوم مواد درون كاشت تشكيل شده در بافت طبيعي در جاي طبيعي ،سراميك هاي داراي پيوند شيميايي را به عنوان زيست مواد بالقوه مي كند. اين سراميك ها شامل زيست مواد تشكيل شده در دماي بدن/اتاق با زيست سازگاري عالي هستند.آلومينات كلسيم به عنوان يك زيست ماده به مدت بيش از دو دهه با توجه به خواص فيزيكي،مكانيكي و زيست سازگاري كلي مورد ارزيابي قرار گرفته است.مواد مبتني بر آلومينات كلسيم به دليل ويژگي سخت شدگي/عمل آوري (curing) منحصر به فرد خود و ريزساختار مربوطه ، پتانسيل و قابليت زيادي در زمينۀ زيست ماده از خود نشان مي دهند.هدف ازاين فصل بررسي ومرور كاربرد آلومينات كلسيم(CA) به عنوان يك زيست ماده در دندانپزشكي،ارتوپدي و به عنوان مادۀ حامل براي مصرف دارو مي باشد.در اين آزمايش به مواردي از قبيل تركيب شيميايي منتخب،ذرات بين پركننده مورد استفاده، خواص اوليۀ در طي آماده سازي و دستكاري(كار كردن، جاگذاريكردن،زمان تزريق،نيم شفاف، radio-opacity) و خواص بلند مدت قطعي ازقبيل پايداري بعدي و خواص مكانيكي(چقرمگي شكست،استحكام خمش و تراكم،سختي و ضريب Young) مي پردازد.يكي ازموضوعات خاصي كه در اين مطالعه به آن پرداخته ميشود، درزگيري بافت با زيست مواد آلومينات كلسيم مي باشد كه نكتۀ كليدي در درك مكانيسم هاي يكپارچگي نانوساختاري است.

Biomaterials are based on a broad range of materials, such as organic polymers, metals and
ceramics including both sintered and chemically bonded ceramics (silicates, aluminates,
sulphates and phophates). The biomaterials can be made prior to use in the body in a
conventional preparation of the material. The need for in situ in vivo formed implant
materials makes the chemically bonded ceramics especially potential as biomaterials. These
ceramics include room/body temperature formed biomaterials with excellent
biocompatibility. Ca-aluminate as a biomaterial has been evaluated for over two decades
with regard to general physical, mechanical and biocompatible properties. The Caaluminate
based materials exhibit due to their unique
curing/hardening
characteristics
and

related
microstructure
a
great
potential within the
biomaterial
field.
The presentation
in this
chapter
aims at giving an overview
of the use
of
Ca-aluminate
(CA) as a biomaterial
within

odontology,
orthopaedics
and as a carrier
material
for drug
delivery. The examination
deals
with
aspects such
as; the chemical
composition
selected,
inert
filler particles
used,
early

properties
during preparation
and handling (working,
setting,
injection time,
translucency,

radio-opacity),
and final
long-term
properties such
as dimensional
stability
and mechanical

properties
(fracture
toughness,
compressive
and flexural
strength,
hardness and
Young´s

modulus).
One
specific
topic
deals
with
the
sealing
of the
Ca-aluminate
biomaterials
to
tissue

key in the understanding
of the mechanisms
of
nanostructural
integration.

تعداد صفحه های فارسی22
تعداد صفحه های انگلیسی28

افزودن به سبد خرید: 18,000 - 14,400 تومان
 • بيوسراميك هاي مبتني بر آلومينات كلسيم با نانو ساختار شيمايي بهم متصل
 • کد محصول: 1440
 • مبلغ بدون تخفیف: 18,000 تومان
 • تخفیف: 20 درصد
 • مبلغ قابل پرداخت: 14,400 تومان
 • تعداد فایل پیوست شده: 2 مورد
 • نوع فایل‌ها: Word, Pdf
 • تعداد صفحات: 29 صفحه
 • حجم فایل‌ها: 820.99 کیلوبایت
 • تاریخ ایجاد: 1402/04/01 - 10:14:18
 • اشتراک‌گذاری محصول:
 • وارد کردن نام، ایمیل و پیام الزامی است. (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
دیدگاه شما برای ما مهم است
پانزده منهای ده