یک فایل| بانک ترجمه دانشجویان

یک فایل| بانک ترجمه دانشجویان

دانلود سوالات ادواری ، اقدام پژوهی رایگان

ارزیابی میکروساختار سطح مشترک و رفتار تغییر شکل ورقه های کامپوزیت چند لایه AL/Mg/AL در طول کشش عمیق

ورقه های کامپوزیت چند لایه (5052) Al / (31AZ) Mg / (5052) Al از طریق فرایند اتصال نورد تجمعی در دماهای بالا ساخته می شوند. هدف تحقیق حاضر بررسی شکل پذیری ورقه های کامپوزیت از طریق تست کشش عمیق و طراحی قائم است. پارامترهای کشش عمیق مثل دمای پانچ، سرعت پانچ و شعاع انحنا قالب به منظور به حداکثررسانی نسبت کشش حدی ورقه های کامپوزیت در دامنه ℃150 تا ℃230 بهینه شده است.
نسبت کشش حدی ورقه های کامپوزیت با دمای شکل گیری افزایش می یابد و حداکثر نسبت کشش 1/3 در دمای ℃200 به دست می آید. بعد از شکل گیری در ℃150 و ℃200، تکامل لایه های مرکب میان فلزی ، از جمله لایه های 〖Mg〗_17 〖Al〗_12 و 〖Mg〗_2 〖Al〗_3 در سطح مشترک در نواحی متفاوت پوسته کشیده در جهت نورد (RD) و جهت عرضی (TD) بررسی می شود. در منطقه پایین که تغییر شکل اندکی دارد، میکروساختار لایه های مرکب میان فلزی هیچ تغییری را در دمای ℃150 و ℃200 نشان نمی دهند. اما ورقه های کامپوزیت چند لایه Al/Mg/AL مشخصات اتصال رضایت بخش تری را نشان می دهند وقتی کشش در ℃200 با شکاف های کمتر در منطقه جداره و منطقه گوشه کشیده شده نسبت به دمای ℃150 را نشان می دهد.


The Al(5052)/Mg(AZ31)/Al(5052) multilayer composite sheets were fabricated via accumulative
roll-bonding process at elevated temperatures. The present study aims to investigate the formability of
the composite sheets by deep drawing test and orthogonal design. The deep drawing parameters such as
punch temperature, punch speed and die curvature radius have been optimized to maximize the limit
drawing radio of the composite sheets at temperatures ranging from 150°C to 230°C. The limit drawing
radio of the composite sheets obviously increased with the forming temperature, and the maximum
drawing radio of 3.1 was obtained at 200°C. After forming at 150°C and 200°C, the microstructure
evolution of the intermetallic compound layers, consisting of Al
12
Mg
17
and Al
layers at the
interface at different regions of the drawn cup in rolling direction (RD) and transverse direction (TD),
were investigated. At the bottom region which was considered as less deformation, the microstructure
of the intermetallic compound layers showed almost no changes both at 150°C and 200°C. However,
the Al/Mg/Al multilayer composite sheets showed more satisfactory bonding properties when drawing
at 200°C with less cracks appeared at the wall region and corner region of the drawn cup than that at

تعداد صفحه های فارسی17
تعداد صفحه های انگلیسی30
سال 2015

افزودن به سبد خرید: 17,000 - 13,600 تومان
 • ارزیابی میکروساختار سطح مشترک و رفتار تغییر شکل ورقه های کامپوزیت چند لایه AL/Mg/AL در طول کشش عمیق
 • کد محصول: 1434
 • مبلغ بدون تخفیف: 17,000 تومان
 • تخفیف: 20 درصد
 • مبلغ قابل پرداخت: 13,600 تومان
 • تعداد فایل پیوست شده: 2 مورد
 • نوع فایل‌ها: Word, Pdf
 • تعداد صفحات: 47 صفحه
 • حجم فایل‌ها: 2 مگابایت
 • تاریخ ایجاد: 1402/03/29 - 11:10:56
 • اشتراک‌گذاری محصول:
 • وارد کردن نام، ایمیل و پیام الزامی است. (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
دیدگاه شما برای ما مهم است
هشت منهای سه