یک فایل| بانک ترجمه دانشجویان

یک فایل| بانک ترجمه دانشجویان

دانلود سوالات ادواری ، اقدام پژوهی رایگان

مقاله ترجمه شده پيش بيني عددي فشارهاي غيرثابت بر روي سيلندر مربعي با اشكال گوشه متنوع

جريانهاي تراكم ناپذير سه بعدي حول سيلندر مربعي با اشكال گوشه اي متنوع بطور عددي از طريق طرح اختلاف محدود مستقيم بدون مدل آشفتگي شبيه سازي شد. به منظور غلبه بر بي ثباتي عددي براي جريانهاي عددي بالا رينولدز، طرح درجه سوم خلاف جهت باد براي شرايط همرفتي بكار برده مي شود. آزمايشي نيز براي همان مدل تحت شرايط مشابه اجرا مي شود. چنين شرح داده مي شود كه وقتي شكل گوشه، اندكي تغيير مي كند، مشخصات آيروديناميك نيز منجر به تغيير مؤثر مي شود. براي مثال، پساتغيير يافته بطور محتمل تا تقريباً %60 مقدار اصلي كاهش مي يابد كه به علت شكل مناسب است. بنابراين اين نوع روش غيرفعال براي كاهش نيروهاي آيروديناميك بسيار موفقيت آميز است. بخصوص، ما بر فشارهاي بي ثباتي متمركز هستيم كه بر سطح سيلندر عمل مي كند و نتايج محاسباتي را با نتايج آزمايشاتي مقايسه مي كند. همبستگي فضايي فشارها نيز بررسي مي شود تا ساختارهاي مفصل لايه هاي برش مجزايي را بشناساند كه اصولاً در مورد مشخصات آيروديناميكي تصميم مي گيرند. براساس نتايج عددي، مكانيسم كاهش نيروهاي آيروديناميكي آشكار مي شود.

Three-dimensional incompressible ßows around a square cylinder with various corner shapes
are numerically simulated by the direct Þnite di¤erence scheme without any turbulence model.
In order to overcome numerical instability for the high Reynolds number ßows, third-order
upwind scheme is incorporated for the convection terms. Experiment is also performed for the
same model under same conditions. It is demonstrated that, as the corner shape is slightly
changed, the aerodynamic characteristics result in drastic modiÞcation. For example, the
modiÞed drag has a possibility to decrease up to approximately 60% of the original value due
an appropriate shape. So this kind of passive technique for reduction of the aerodynamic
forces is very promising. Especially we focus on the unsteady pressures acting on the surface of
the cylinder and compare the computational results with the experimental ones. The spatial
correlation of pressures is also investigated, in order to understand the detailed structures of the
separated shear layers which mainly decide the aerodynamic characteristics. On the basis of the
numerical results, the mechanism for reducing the aerodynamic forces is clariÞed. ( 1998
Elsevier Science Ltd. All rights reserved.

تعداد صفحه های فارسی11
تعداد صفحه های انگلیسی12
سال انتشار1998

افزودن به سبد خرید: 12,000 - 10,800 تومان
 • مقاله ترجمه شده پيش بيني عددي فشارهاي غيرثابت بر روي سيلندر مربعي با اشكال گوشه متنوع
 • کد محصول: 1387
 • مبلغ بدون تخفیف: 12,000 تومان
 • تخفیف: 10 درصد
 • مبلغ قابل پرداخت: 10,800 تومان
 • تعداد فایل پیوست شده: 2 مورد
 • نوع فایل‌ها: Word, Pdf
 • تعداد صفحات: 23 صفحه
 • حجم فایل‌ها: 1.47 مگابایت
 • تاریخ ایجاد: 1402/03/19 - 19:02:23
 • اشتراک‌گذاری محصول:
 • وارد کردن نام، ایمیل و پیام الزامی است. (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
دیدگاه شما برای ما مهم است
بیست منهای یک