یک فایل| بانک ترجمه دانشجویان

یک فایل| بانک ترجمه دانشجویان

دانلود سوالات ادواری ، اقدام پژوهی رایگان

کاشت زودهنگام حلزون و توسعه تئوری ذهن در کودکان مبتلا به اختلال شنوایی عمیق

هدف: پژوهش حاضر به بررسی همبستگی تحریک شنوایی کاشت حلزون گوش (CI) با توسعه ToM در کودکان کم شنوا شدید و عمیق و دارای پدر و مادر شنوا می‌پردازد. تحقیقات قبلی نشان داده است که کودکان ناشنوا با پدر و مادر شنوا، توسعه تئوری ذهن به تعویق افتاده دارند. با این حال این امر همیشه در مورد کودکان ناشنوا از پدر و مادر ناشنوا که احتمالاً در یک محیط اشاره ای زنده تر قرار دارند، صادق نیست.
مواد و روش‌ها: شانزده کودک مبتلا به CI (4.25 الی 9.5 سال) تحت سنجش معیارهای شناختی و عاطفی ToM، زبان و شناخت قرار گرفتند. هشت نفر از کودکان اولین ایمپلنت را نسبتاً زود (قبل از 27 ماه) و نیمی از آن‌ها اواخر (بعد از 27 ماه) دریافت کردند. دو گروه از نظر سن، جنس، زبان یا شناخت در ورود به مطالعه تفاوتی نداشتند. آزمون ToM شامل وظیفه مکان غیر منتظره و یک تست به تازگی توسعه یافته ToM اجتماعی-عاطفی سوئدی بود. هدف آزمون برای سنجش ToM شناختی و عاطفی بود. مقایسه ای شامل کودکان در حال توسعه معمول هم سن شنوایی نیز اضافه شد (تعداد 18 نفر).
یافته‌ها: در مقایسه با گروه مقایسه، اوایل CI گروه زودهنگام بود در ToM عاطفی تفاوتی نشان نداد. CI گروه دیر هنگام بطور معنی داری از گروه مقایسه در هر دو آزمون ToM شناختی و عاطفی متفاوت بود.
نتیجه گیری: نتایج نشان داد که کودکان با کاشت حلزون گوش زودهنگام مشکلات را بطور معنی داری بهتر از کودکان با کاشت دیرهنگام حل نمودند، هر چند گروه‌ها در معیارهای پایه ای زبان و یا شناخت متفاوت نبودند. نتیجه نشان می‌دهد که کاشت حلزون زودهنگام برای کودکان ناشنوا در خانواده سالم همراه با تحریک اجتماعی و ارتباطی با زبان بومی به پدر و مادر، می‌تواند پایه و اساس ToM توسعه ToM نرمال را فراهم نماید.


Objective: The present study investigates how auditory stimulation from cochlear implants (CI) is
associated with the development of Theory of Mind (ToM) in severely and profoundly hearing impaired
children with hearing parents. Previous research has shown that deaf children of hearing parents have a
delayed ToM development. This is, however, not always the case with deaf children of deaf parents, who
presumably are immersed in a more vivid signing environment.
Methods: Sixteen children with CI (4.25 to 9.5 years of age) were tested on measures of cognitive and
emotional ToM, language and cognition. Eight of the children received their first implant relatively early
(before 27 months) and half of them late (after 27 months). The two groups did not differ in age, gender,
language or cognition at entry of the study. ToM tests included the unexpected location task and a newly
developed Swedish social–emotional ToM test. The tests aimed to test both cognitive and emotional
ToM. A comparison group of typically developing hearing age matched children was also added (n = 18).
Results: Compared to the comparison group, the early CI-group did not differ in emotional ToM. The late
CI-group differed significantly from the comparison group on both the cognitive and emotional ToM
tests.
Conclusion: The results revealed that children with early cochlear implants solved ToM problems to a
significantly higher degree than children with late implants, although the groups did not differ on
language or cognitive measures at baseline. The outcome suggests that early cochlear implantation for
deaf children in hearing families, in conjunction with early social and communicative stimulation in a
language that is native to the parents, can provide a foundation for a more normalized ToM development.

تعداد صفحه های فارسی17
تعداد صفحه های انگلیسی 7
سال انتشار2014

افزودن به سبد خرید: 22,000 - 16,500 تومان
 • کاشت زودهنگام حلزون و توسعه تئوری ذهن در کودکان مبتلا به اختلال شنوایی عمیق
 • کد محصول: 1307
 • مبلغ بدون تخفیف: 22,000 تومان
 • تخفیف: 25 درصد
 • مبلغ قابل پرداخت: 16,500 تومان
 • تعداد فایل پیوست شده: 2 مورد
 • نوع فایل‌ها: Pdf, Word
 • تعداد صفحات: 24 صفحه
 • حجم فایل‌ها: 844.27 کیلوبایت
 • تاریخ ایجاد: 1402/03/10 - 12:26:28
 • اشتراک‌گذاری محصول:
 • وارد کردن نام، ایمیل و پیام الزامی است. (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
دیدگاه شما برای ما مهم است
سی به‌اضافه هفت