یک فایل| بانک ترجمه دانشجویان

یک فایل| بانک ترجمه دانشجویان

دانلود سوالات ادواری ، اقدام پژوهی رایگان

دانلود ترجمه مقاله اثرات بازخوردی پهنای باند بر حرکت غیرارادی بازو

در این مطالعه اثرات دستکاری پهنای باند بر حرکت را مورد بررسی قرار می دهیم. اثرات بر دقت حرکت علاوه بر پایداری حرکت در مطالعات قبلی مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر این ما به بررسی اثرات آن بر حرکت غیرارادی پرداختیم. بدلیل بازخورد اشتباه، اعتقاد بر این است که موجب القای فرایندهای کنترل قابل توجهی می شود، ما فرض می کنیم که تکنیک پهنای باند باید موجب تسهیل حرکت خودکار شود. شرکت کنندگان ( N= 48) در چهار گروه قرار گرفتند: یک گروه شاهد و سه گروه مداخله کننده. شرکت کنندگان گروه های مداخله کننده حرکت بازو را با ۷۶۰ آزمایش انجام دادند. گروه Bw0 با تکرار ۱۰۰% بازخورد تمرین نمودند. برای گروه BW10 بازخوردها وقتی که خطاها بزرگتر از ۱۰ درجه بودند ایجاد شده بود. شرکت کنندگان گروه Yoked BW10 با برنامه بازخوردی تحقیقات گروه BW10 هماهنگ شده بودند. همه گروه ها پیش تست ها و تست های حفاظتی را با یک پارادایم ثانویه برای تست خودکار انجام دادند. گروه BW10 نشان دهنده اتوماسیون بالاتر در مقایسه با گروه BW0 است که تغییری را در خودکار بودن نشان نداده است. مقایسه گروه YokedBW10 که اتوماسیون را به نمایش می گذارد و گروه BW10 منجر به ارائه این پیشنهاد شد که کاهش فرکانس بازخورد کمی و بازخورد مثبت مسئول اثر پهنای باند می باشد. تفاوت ها در دقت و ثبات جنبش و حرکت هنوز آشکار نیستند.


We examined the effects of a bandwidth feedback manipulation on motor learning. Effects
on movement accuracy, as well as on movement consistency, have been addressed in
earlier studies. We have additionally investigated the effects on motor automatization.
Because providing error feedback is believed to induce attentional control processes, we
suppose that a bandwidth method should facilitate motor automatization. Participants
(N = 48) were assigned to four groups: one control group and three intervention groups.
Participants of the intervention groups practiced an arm movement sequence with 760
trials. The BW0-Group practiced with 100% frequency of feedback. For the BW10-Group,
feedback was provided when the errors were larger than 10. The YokedBW10-Group
participants were matched to the feedback schedule of research twins from the BW10Group.
All groups performed pre-tests and retention tests with a secondary task paradigm
to test for automaticity. The BW10-Group indicated a higher degree of automatization
compared with the BW0-Group, which did not exhibit a change in automaticity. The
comparison of the YokedBW10-Group, which also exhibited automatization, and the
BW10-Group leads to the proposal that reduction of quantitative feedback frequency and
additional positive feedback are responsible for the bandwidth effect. Differences in
movement accuracy and consistency were not evident

افزودن به سبد خرید: 24,000 - 15,600 تومان
 • دانلود ترجمه مقاله اثرات بازخوردی پهنای باند بر حرکت غیرارادی بازو
 • کد محصول: 1248
 • مبلغ بدون تخفیف: 24,000 تومان
 • تخفیف: 35 درصد
 • مبلغ قابل پرداخت: 15,600 تومان
 • تعداد فایل پیوست شده: 2 مورد
 • نوع فایل‌ها: Word, Pdf
 • تعداد صفحات: 33 صفحه
 • حجم فایل‌ها: 1.3 مگابایت
 • تاریخ ایجاد: 1402/03/03 - 00:05:39
 • اشتراک‌گذاری محصول:
 • وارد کردن نام، ایمیل و پیام الزامی است. (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
دیدگاه شما برای ما مهم است
بیست‌وشش منهای هفت