یک فایل،بانک مقالات ترجمه شده

یک فایل،بانک مقالات ترجمه شده

دانلود مقالات لاتین با ترجمه

مقاله ترجمه شده مصاحبه‌ی بودجه‌ای: فرآیند یادگیری ارادی دانشجویان در حسابداری دولتی و غیرانتفاعی"

"مصاحبه‌ی بودجه‌ای: فرآیند یادگیری ارادی دانشجویان در حسابداری دولتی و غیرانتفاعی" چکیده مهارت‌های یادگیری برای آموختن، برای موفقیت آتی دانشجویان حسابداری ضروری است. این مقاله درباره‌ی انجام مصاحبه‌ی بودجه‌ای و کمکی که به دانشجویان در گسترش یادگیری ارادی می‌کند، ...
قیمت: 9,500 - 9,025 تومان

مقاله ترجمه شده مشخصات کشور و تاثیر شوک های مصرف دولت بر حسابهای جاری و نرخ ارز واقعی

مشخصات کشور و تاثیر شوک های مصرف دولت بر حسابهای جاری و نرخ ارز واقعی چکیده این مقاله تاثیر شوک های مصرف بر حسابهای جاری و نرخ واقعی ارز و همچنین تاثیر مشخصات مختلف یک کشور بر این اثرات را بررسی می کند. داده هایی که از 18 کشور صنعتی به دست آمده را در تحلیل های خود به کار برده ایم. مدل هایVAR پانل ...
قیمت: 10,500 - 9,975 تومان

مقاله ترجمه شده مشارکت، حسابداری و یادگیری چگونه پیاده سازی یک چشم انداز جدید

مشارکت، حسابداری و یادگیری چگونه پیاده سازی یک چشم انداز جدید چکیده برای تحقق چشم انداز جدید مدیریت ارشد، مشارکت مدیران و کارگران پایین تر اغلب از اهمیت زیادی برخوردار می باشد: مدیران و کارگران پایین تر بایستی به توسعه دانش و یاد گیری این که چگونه یک چشم انداز جدید را پیاده سازی کنند بپردازند. با ...
قیمت: 11,000 - 10,450 تومان

مقاله ترجمه شده مسئولیت اجتماعی شرکتی و دارایی های نقدی شرکت ها

مسئولیت اجتماعی شرکتی و دارایی های نقدی شرکت ها   چکیده ما سه کانال و مکانیسم متناظر را شناسایی می‌کنیم که مسئولیت اجتماعی شرکت‌ (CSR) می‌تواند از طریق آن‌ها روی دارایی‌های نقدی شرکت تاثیر بگذارد. انتظار می‌رود که شرکت‌های CSR دارای دارایی‌های نقدی ...
قیمت: 11,500 - 10,925 تومان

مقاله ترجمه شده مسئولیت اجتماعی شرکتها و کارایی انجام امور مالی : نقش کنترل خوب در کا ر شرکت ها

مسئولیت اجتماعی شرکتها و کارایی انجام امور مالی : نقش کنترل خوب در کا ر شرکت ها مرسده رودریگوز فرناندرز چکیده هدف از این مطالعه تجربی –تئوریکی ، بررسی رابطه 2 طرفه بین مسئولیت اجتماعی شرکت ها و کارایی انجام امورمالی در شرکت های اسپانیایی ذکر شده می باشد. یک چارچوب کامل تئوریکی بر اساس ...
قیمت: 9,500 - 9,025 تومان

مقاله ترجمه شده مسئولیت اجتماعی حسابداری بر اساس پانکاسیلا

مسئولیت اجتماعی حسابداری بر اساس پانکاسیلا چکیده هدف از این پژوهش تدوین اساس و پایه مسئولیت اجتماعی حسابداری (معمولاً با عنوان مسئولیت اجتماعی شرکت ها/CSR شناخته می شود) می باشد که امروزه در قالب سرمایه داری و با استفاده از مفهوم خط سه گانه ی پایین، دریافت می شود. این مقاله، از پانکاسیلا ...
قیمت: 9,500 - 9,025 تومان

مقاله ترجمه شده مسائل اتخاذ استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS) برای شرکت های کوچک و متوسط (SME)

مسائل اتخاذ استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS) برای شرکت های کوچک و متوسط (SME) چکیده در حال حاضر شرکت های کوچک و متوسط (SMEs) در حوزه های قضایی مختلف، توجه بسیار زیادی را بخود جلب کرده اند و در نتیجه معرفی استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS) برای شرکت های کوچک و متوسط، به عرصه ...
قیمت: 11,000 - 10,450 تومان

مقاله ترجمه شده مسائل اتخاذ استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS) برای شرکت های کوچک و متوسط (SME)

مسائل اتخاذ استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS) برای شرکت های کوچک و متوسط (SME) چکیده در حال حاضر شرکت های کوچک و متوسط (SMEs) در حوزه های قضایی مختلف، توجه بسیار زیادی را بخود جلب کرده اند و در نتیجه معرفی استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS) برای شرکت های کوچک و متوسط، به عرصه ...
قیمت: 11,000 - 10,450 تومان

مقاله ترجمه شده مسائل اتخاذ استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS) برای شرکت های کوچک و متوسط (SME)

مسائل اتخاذ استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS) برای شرکت های کوچک و متوسط (SME) چکیده در حال حاضر شرکت های کوچک و متوسط (SMEs) در حوزه های قضایی مختلف، توجه بسیار زیادی را بخود جلب کرده اند و در نتیجه معرفی استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS) برای شرکت های کوچک و متوسط، به عرصه ...
قیمت: 11,000 - 10,450 تومان

مقاله ترجمه شده مسائل اتخاذ استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS) برای شرکت های کوچک و متوسط (SME)

مسائل اتخاذ استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS) برای شرکت های کوچک و متوسط (SME) چکیده در حال حاضر شرکت های کوچک و متوسط (SMEs) در حوزه های قضایی مختلف، توجه بسیار زیادی را بخود جلب کرده اند و در نتیجه معرفی استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS) برای شرکت های کوچک و متوسط، به عرصه ...
قیمت: 11,000 - 10,450 تومان