یک فایل،بانک مقالات ترجمه شده

یک فایل،بانک مقالات ترجمه شده

دانلود مقالات لاتین با ترجمه

لیست محصولات

# عنوان محصول قیمت (تومان) تخفیف هزینه (تومان) خرید
1 مقاله ترجمه شده ملاحظاتی بر اساس تحول هزینه های سالانه بدست آمده به سمت بدهی های عمومی در رومانی 8,500 5% 8,075
2 مقاله ترجمه شده ملاحظات در مورد حسابرسی عمومی خارجی وجوه بازپرداختی 8,500 5% 8,075
3 مقاله ترجمه شده مقایسه رویکردها برای گزارش دهی مالی دارایی های غیرجاری مطابق با IFRS برای SME[1]ها و IAS/IFRS 9,500 5% 9,025
4 مقاله ترجمه شده حسابداری و محاسبه کردن دولتی برای دارایی های به ارث رسیده: کاربردهای اقتصادی، اجتماعی 9,000 5% 8,550
5 مقاله ترجمه شده مفهوم فدراسیون بین المللی حسابداران[1] ارزیابی حسابداری مدیریت 9,500 5% 9,025
6 مقاله ترجمه شده مفاهيم قواعد جديد كفايت سرمايه براي مديريت پورتفوليوي دارائيهاي اعتباري : 9,000 5% 8,550
7 مقاله ترجمه شده مفاهیم مولفه‌ نقدی درآمدها برای تداوم سود و بازده‌ های سهام 11,000 5% 10,450
8 مقاله ترجمه شده مفاهیم مبادلات حسابداری خارجی در تئوری واحد تجاری (شخصیت حسابداری) و تئوری مالکیت 9,000 5% 8,550
9 مقاله ترجمه شده  مطالعه تجربی درباره ارزش اطلاع رسانی اطلاعات حسابداری ارائه شده توسط شرکت های نقل 8,500 5% 8,075
10 مقاله ترجمه شده مطالعه تجربی در مورد تجزیه وتحلیل تأثیر بحران مالی جهانی بر اطلاعات حسابداری گزارش شده توسط شرکت های ثبت شده ی رومانیایی 8,500 5% 8,075
11 مقاله ترجمه شده مصاحبه‌ی بودجه‌ای: فرآیند یادگیری ارادی دانشجویان در حسابداری دولتی و غیرانتفاعی" 9,500 5% 9,025
12 مقاله ترجمه شده مشخصات کشور و تاثیر شوک های مصرف دولت بر حسابهای جاری و نرخ ارز واقعی 10,500 5% 9,975
13 مقاله ترجمه شده مشارکت، حسابداری و یادگیری چگونه پیاده سازی یک چشم انداز جدید 11,000 5% 10,450
14 مقاله ترجمه شده مسئولیت اجتماعی شرکتی و دارایی های نقدی شرکت ها 11,500 5% 10,925
15 مقاله ترجمه شده مسئولیت اجتماعی شرکتها و کارایی انجام امور مالی : نقش کنترل خوب در کا ر شرکت ها 9,500 5% 9,025
16 مقاله ترجمه شده مسئولیت اجتماعی حسابداری بر اساس پانکاسیلا 9,500 5% 9,025
17 مقاله ترجمه شده مسائل اتخاذ استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS) برای شرکت های کوچک و متوسط (SME) 11,000 5% 10,450
18 مقاله ترجمه شده مسائل اتخاذ استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS) برای شرکت های کوچک و متوسط (SME) 11,000 5% 10,450
19 مقاله ترجمه شده مسائل اتخاذ استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS) برای شرکت های کوچک و متوسط (SME) 11,000 5% 10,450
20 مقاله ترجمه شده مسائل اتخاذ استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS) برای شرکت های کوچک و متوسط (SME) 11,000 5% 10,450