یک فایل| بانک ترجمه  دانشجویان

یک فایل| بانک ترجمه دانشجویان

دانلود سوالات ادواری ، اقدام پژوهی رایگان

چرا قانون های مربوط به خانواده تغییر کرده است؟1)قانون روابط خانوادگی به طورجامع پس تصویب آن در سال 1978 بررسی نگردیده است . این امربه اندازه کافی حاکی از این واقعیت تجربه شده توسط خانواده ها در BC نمیباشد2) قانون جدید خانواده , قانون را به منظور پاسخگویی به نیازهای خانواده ها وو ایجاد مکان های امن و متناسب ...

قیمت: 12,000 - 7,800 تومان

گسترش جرم و جنایت یک چالش عمده برای جامعه می باشد. با این وجود، از هزاران سال پیش، هیچ استراتژی موثری برای غلبه بر جرم و جنایت یافت نشده است. برعکس، شواهد تجربی نشان می دهد که جرم و جنایت مکرر اتفاق می افتد (عود پیدا می کند)، واقعیتی که با نظریه انتخاب عقلانی جرم و جنایت سازگار نیست. با توجه به این نظریه، ...

قیمت: 25,000 - 13,750 تومان