یک فایل| بانک ترجمه دانشجویان

یک فایل| بانک ترجمه دانشجویان

دانلود سوالات ادواری ، اقدام پژوهی رایگان

استراتژی هایی برای بیان ژن psbA در سیانوباکتری، جلبک سبز و گیاهان عالی

استراتژی هایی برای بیان ژن psbA در سیانوباکتری، جلبک سبز و گیاهان عالی:

از رونویسی تا مرمت PSII

چکیده

فتوسیستم یا سیستم نوری (PS) 2 سیانوباکتری، جلبک سبز و گیاهان عالی در معرض غیرفعال سازی ناشی از نور می باشند که پروتئین D1 هدف اصلی چنین آسیبی می باشد. در نتیجه، پروتئین D1 کد گذاری شده با ژن psbA تجزیه شده و در یک فرآیند چند مرحله ای به نام چرخه مرمت PSII مجدداً سنتز می شود. در سیانوباکتری ها، یک تیره ژن کوچکی برای ایزوفرم های D1 مختلف و متمایز عملکردی کد می شود. در این ارگانیسم ها، تنظیم بیان ژن psbA همدتاً در سطح رونویسی رخ می دهد اما بیان با تنظیم طول ترجمه، تنظیم دقیق می شود. در گیاهان و جلبک سبز، پروتئین D1 با یک ژن psbA واحد واقع در ژنوم کلروپلاست کد گذاری می شود. در کلروپلاست های Chlamydomonas reinhardtii، بیان ژن psbA به شدت با پردازش mRNA، و بویژه در سطح شروع ترجمه تنظیم می شود. در کلروپلاست های گیاهان عالی، طول ترجمه مکانیسم شایعی برای تنظیم بیان ژن psbA می باشد. مخزن از پیش موجود رونوشت های psbA، کمپلکس های شروع ترجمه را در کلروپلاست های گیاهی حتی در تاریکی تشکیل می دهد، در حالی که سنتز D1 را می توان تنها در نور به پایان رساند. جایگزینی پروتئین های آسیب دیده ی D1 همچنین نیازمند کمک توسط تعدادی از پروتئین های کمکی می باشد که با ژنوم هسته ای در جلبک سبزو گیاهان عالی کدگذاری می شوند. با این وجود، بسیاری از کاپرون ها بین پروکاریوت ها و یوکاریوت ها حفظ می شوند. در اینجا ما ویژگی های خاص و تفاوت های اساسی بیان ژن psbA و بازسازی پروتئین D1 مرکز واکنش PSII را در سیانوباکتری، جلبک سبز و گیاهان عالی شرح می دهیم. این مقاله بخشی از شماره ویژه با عنوان فتوسیستم 2 می باشد.

از رونویسی تا مرمت PSII

چکیده

فتوسیستم یا سیستم نوری (PS) 2 سیانوباکتری، جلبک سبز و گیاهان عالی در معرض غیرفعال سازی ناشی از نور می باشند که پروتئین D1 هدف اصلی چنین آسیبی می باشد. در نتیجه، پروتئین D1 کد گذاری شده با ژن psbA تجزیه شده و در یک فرآیند چند مرحله ای به نام چرخه مرمت PSII مجدداً سنتز می شود. در سیانوباکتری ها، یک تیره ژن کوچکی برای ایزوفرم های D1 مختلف و متمایز عملکردی کد می شود. در این ارگانیسم ها، تنظیم بیان ژن psbA همدتاً در سطح رونویسی رخ می دهد اما بیان با تنظیم طول ترجمه، تنظیم دقیق می شود. در گیاهان و جلبک سبز، پروتئین D1 با یک ژن psbA واحد واقع در ژنوم کلروپلاست کد گذاری می شود. در کلروپلاست های Chlamydomonas reinhardtii، بیان ژن psbA به شدت با پردازش mRNA، و بویژه در سطح شروع ترجمه تنظیم می شود. در کلروپلاست های گیاهان عالی، طول ترجمه مکانیسم شایعی برای تنظیم بیان ژن psbA می باشد. مخزن از پیش موجود رونوشت های psbA، کمپلکس های شروع ترجمه را در کلروپلاست های گیاهی حتی در تاریکی تشکیل می دهد، در حالی که سنتز D1 را می توان تنها در نور به پایان رساند. جایگزینی پروتئین های آسیب دیده ی D1 همچنین نیازمند کمک توسط تعدادی از پروتئین های کمکی می باشد که با ژنوم هسته ای در جلبک سبزو گیاهان عالی کدگذاری می شوند. با این وجود، بسیاری از کاپرون ها بین پروکاریوت ها و یوکاریوت ها حفظ می شوند. در اینجا ما ویژگی های خاص و تفاوت های اساسی بیان ژن psbA و بازسازی پروتئین D1 مرکز واکنش PSII را در سیانوباکتری، جلبک سبز و گیاهان عالی شرح می دهیم. این مقاله بخشی از شماره ویژه با عنوان فتوسیستم 2 می باشد.

تعدادصفحات ترجمه شده :22

تعداد صفحات انگلیسی:11

افزودن به سبد خرید: 8,000 - 7,600 تومان
 • استراتژی هایی برای بیان ژن psbA در سیانوباکتری، جلبک سبز و گیاهان عالی
 • کد محصول: 8
 • مبلغ بدون تخفیف: 8,000 تومان
 • تخفیف: 5 درصد
 • مبلغ قابل پرداخت: 7,600 تومان
 • تعداد فایل پیوست شده: 1 مورد
 • نوع فایل: Zip
 • حجم فایل: 732.82 کیلوبایت
 • تاریخ ایجاد: 1401/04/17 - 10:42:25
 • اشتراک‌گذاری محصول:
 • وارد کردن نام، ایمیل و پیام الزامی است. (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
دیدگاه شما برای ما مهم است
چهار به‌اضافه سه