یک فایل| بانک ترجمه دانشجویان

یک فایل| بانک ترجمه دانشجویان

دانلود سوالات ادواری ، اقدام پژوهی رایگان

جوانه زنی ورشد اولیه جوانه ذرت تحت تاثیر با دوره های متفاوت پرایمینگ دانه باپیریدوکسین

جوانه زنی ورشد اولیه جوانه ذرت تحت تاثیر با دوره های متفاوت پرایمینگ دانه باپیریدوکسین

چکیده

آزمایشات کنترل شده جهت ارزیابی تاثیرات مدت پرایمینگ پیریدوکسین دانه برمشخصات رشد اولیه جوانه و جوانه زنی دوژنوتیپ ذرت اجراء می شود که شامل خطوط کاشتB73وMo17 می باشند.آزمایشات درطرحی کاملاً تصادفی (CRD)باپنج تیمار استرکاری دانه باسه تکرار اجزاء شدند.تیمارهای پرایمینگ دانه شامل پرایمینگ با پیریدوکسین در دوره تیماری های6 ،12 و24 ساعته است که باشاهد دانه خیس نشده ویک هیدروپرایمینگ باآب مقطر به مدت 12 ساعت مقایسه می شود.غلظت پیریدوکسین 1-mg L 200 که آب مقطر آماده می شوند به عنوان محیط پرایمینگ پیریدوکسین استفاده می شود.تیماری های پرایمینگ پیریدوکسین دانه باعث بهبود درجوانه زنی دانه وصفات رشد اولیه جوانه ازجمله درصد رشد جوانه زنی ،ساقه پوش وطول ریشه ،انباشت ماده خشک جوانه ،میانگین زمان جوانه زنی (MGT)،شاحض جوانه زنی (GI) ،شاحض توان(VI)وزمان رسیدن به %50 جوانه زنی (10T)هر دو ژنوتیپ می شوند.مدت پرایمیگ دانه با پیریدوکسین طی 12ساعت باعث ایجاد مقادیر بیشینه برای جوانه زنی ومشخصات رشد اولیه جوانه درخطوط 73B و Mo17خطوط کاشت ذرت می شود.این نتایج دارای اشتباه های عملی هستند که درآنجاتیمار دانه ازکاشت بامحلول پیریدوکسین باعث افزایش مشخصات رشد اولیه جوانه وجوانه زنی گیاه ذرت می شوند.

تعداد صفحات ترجمه شده :10

تعداد صفحات انگلیسی:5

 

افزودن به سبد خرید: 7,000 - 6,650 تومان
 • جوانه زنی ورشد اولیه جوانه ذرت تحت تاثیر با دوره های متفاوت پرایمینگ دانه باپیریدوکسین
 • کد محصول: 55
 • مبلغ بدون تخفیف: 7,000 تومان
 • تخفیف: 5 درصد
 • مبلغ قابل پرداخت: 6,650 تومان
 • تعداد فایل پیوست شده: 1 مورد
 • نوع فایل: Zip
 • حجم فایل: 225.04 کیلوبایت
 • تاریخ ایجاد: 1401/04/19 - 11:20:04
 • اشتراک‌گذاری محصول:
 • وارد کردن نام، ایمیل و پیام الزامی است. (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
دیدگاه شما برای ما مهم است
دو منهای هفت