یک فایل| بانک ترجمه دانشجویان

یک فایل| بانک ترجمه دانشجویان

دانلود سوالات ادواری ، اقدام پژوهی رایگان

مقاله ترجمه شده استراتژی های مدیریت توان برای شبکه کوچک با واحد های توزیع تولید چندگانه

این مقاله استراتژی های مدیریت توان حقیقی و راکتیو واحد های تولید پراکنده واسط الکترونیکی (DG) در قالب سیستم شبکه کوچک DG چندگانه را بررسی می کند . مقدمتا تاکید بر روی واحد های DG واسط الکترونیکی است . کنترل DG و استراتژی های مدیریت توان بر مبنای سیگنال های اندازه گیری شده داخلی بدون خطوط مواصلاتی ارتباطات هستند . بر مبنای کنترل توان راکتیو ، سه استراتژی مدیریت توان شناسایی و بررسی شده است . این استراتژی ها بر مبنای ۱) مشخصات کاهش ولتاژ ۲) تنظیم ولتاژ ۳) جبران سازی توان راکتیو بار توان حقیقی هر واحد DG بر مبنای مشخصات کاهش فرکانس و استراتژی بازگرداندن فرکانس تعریف کنترل می شود . همچنین رویکرد منظم برای توسعه مدل پویای سیگنال کوچک یک شبکه کوچک DG چندگانه ، شامل استراتژی های مدیریت توان حقیقی و راکتیو ارائه شده است . ساختار ویژه شبکه کوچک بر مبنای مدل توسعه یافته ، استفاده می شود برای : ۱) بررسی رفتار پویای شبکه کوچک ۲) انتخاب پارامترهای کنترل واحد های DG3) ترکیب کردن استراتژی های مدیریت توان در کنترل کننده های DG . همچنین مدل بمنظور بررسی حساسیت طراحی برای تغییرات پارامترها و نقاط کار و برای بهبود کارایی سیستم شبکه کوچک استفاده می شود . نتایج برای مطرح کردن کاربرد های پیشنهادی استراتژی های مدیریت توان تحت شرایط کار متنوع شبکه کوچک استفاده می شوند .

Abstract—This paper addresses real and reactive power management
strategies of electronically interfaced distributed generation
(DG) units in the context of a multiple-DG microgrid system.
The emphasis is primarily on electronically interfaced DG (EI-DG)
units. DG controls and power management strategies are based on
locally measured signals without communications. Based on the reactive
power controls adopted, three power management strategies
are identified and investigated. These strategies are based on
1) voltage-droop characteristic, 2) voltage regulation, and 3) load
reactive power compensation. The real power of each DG unit is
controlled based on a frequency-droop characteristic and a complimentary
frequency restoration strategy. A systematic approach
to develop a small-signal dynamic model of a multiple-DG microgrid,
including real and reactive power management strategies, is
also presented. The microgrid eigen structure, based on the developed
model, is used to 1) investigate the microgrid dynamic behavior,
2) select control parameters of DG units, and 3) incorporate
power management strategies in the DG controllers. The model is
also used to investigate sensitivity of the design to changes of parameters
and operating point and to optimize performance of the
microgrid system. The results are used to discuss applications of
the proposed power management strategies under various microgrid
operating conditions


تعدادصفحات فارسی:32
تعدادصفحات انگلیسی:11
سال انتشار:2003

افزودن به سبد خرید: 47,000 - 32,900 تومان
 • مقاله ترجمه شده استراتژی های مدیریت توان برای شبکه کوچک با واحد های توزیع تولید چندگانه
 • کد محصول: 1639
 • مبلغ بدون تخفیف: 47,000 تومان
 • تخفیف: 30 درصد
 • مبلغ قابل پرداخت: 32,900 تومان
 • تعداد فایل پیوست شده: 2 مورد
 • نوع فایل‌ها: Word, Pdf
 • تعداد صفحات: 43 صفحه
 • حجم فایل‌ها: 1.12 مگابایت
 • تاریخ ایجاد: 1402/08/28 - 11:23:30
 • اشتراک‌گذاری محصول:
 • وارد کردن نام، ایمیل و پیام الزامی است. (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
دیدگاه شما برای ما مهم است
ده به‌اضافه چهار