یک فایل| بانک ترجمه دانشجویان

یک فایل| بانک ترجمه دانشجویان

دانلود سوالات ادواری ، اقدام پژوهی رایگان

مقاله ترجمه شده ارزیابی عملکرد PSSمبتنی بر GA و RL یک سیستم چند ماشینه

یکی از مشکلات اصلی که منجر به بی ثباتی در یک سیستم قدرت می شود نوسانات فرکانس پایین ناشی از نوسان کردن روتور ژنراتور است. این نوسانات منجر به تلفات سنکرون خواهد شد ، محدود کردن قابلیت انتقال توان و همچنین منجر به نوسان در سیستم قدرت متصل می شوند. بنابراین میرا کردن این نوسانات بسیار مهم است ، تثبیت کننده سیستم قدرت(PSS) دستگاهی است که معمولا برای میراکردن این نوسانات استفاده می شود. یک تثبیت کننده سیستم قدرت با استفاده از سرعت زاویه ای را به عنوان ورودی و سیگنال پایداری برای میرایی این نوسانات تولید می کند. شایع ترین تثبیت کننده سیستم قدرت مورد استفاده تثبیت کننده سیستم قدرت متداول است، که با استفاده از نظریه جبرانسازی فاز در حوزه فرکانس طراحی شده است و یک شبکه پس فاز پیش فاز در طراحی آن استفاده می شود. این مقاله بر طراحی PSS برای تک ماشین متصل به سیستم باس بی نهایت(SMlB) و سیستم قدرت چند ماشینه با 3ژنراتور و سیستم9 باسه تمرکز دارد. برای بهینه سازی بهره PSS، الگوریتم ژنتیک و تکنیک های یادگیری و تقویتی استفاده می شود. شبیه سازی ها با استفاده از روش مدل سازی فضای حالت انجام شده اند.Abstract - One of the main problems that lead to instability in a
power system is the low frequency oscillation caused by swinging
generator rotor. These oscillations will lead to loss of
synchronism, limit the power transfer capability and also lead to
the islanding of inter connected power system. So it is very
important to damp out these oscillations, power system stabilizer
(PSS) is a device which is commonly used for damp out these
oscillations. A power system stabilizer uses angular speed as the
input and produce stabilizing signal to damp out these
oscillations. The most commonly used power system stabilizer is
the conventional power system stabilizer, wh ich is designed by
using the theory of phase compensation in the frequency domain
and it uses a lead-lag network in its design. This paper focus on
the design of PSS for a Single machine connected to infinite bus
system (SMlB) and Multi-machine power system having 3
generator and 9 bus system. For optimizing the gain of PSS,
Genetic algorithm and Reinforcement learning techniques are
used. The simulations are carried out using state space modelling
technique


تعداد صفحه ترجمه:21

تعداد صفحه فایل انگلیسی:6

سال انتشار:2013

افزودن به سبد خرید: 23,000 - 18,400 تومان
 • مقاله ترجمه شده ارزیابی عملکرد  PSSمبتنی بر GA و RL  یک سیستم چند ماشینه
 • کد محصول: 1628
 • مبلغ بدون تخفیف: 23,000 تومان
 • تخفیف: 20 درصد
 • مبلغ قابل پرداخت: 18,400 تومان
 • تعداد فایل پیوست شده: 2 مورد
 • نوع فایل‌ها: Word, Pdf
 • تعداد صفحات: 7 صفحه
 • حجم فایل‌ها: 6.53 مگابایت
 • تاریخ ایجاد: 1402/08/23 - 11:40:00
 • اشتراک‌گذاری محصول:
 • وارد کردن نام، ایمیل و پیام الزامی است. (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
دیدگاه شما برای ما مهم است
ده به‌اضافه شش