یک فایل| بانک ترجمه دانشجویان

یک فایل| بانک ترجمه دانشجویان

دانلود سوالات ادواری ، اقدام پژوهی رایگان

مقاله ترجمه شده کاربرد کنترل تعلیق نیمه فعال مبنی بر LQ در یک وسیله نقلیه

سال انتشار:2013
تعداد صفحه ترجمه:17
تعداد صفحه فایل انگلیسی:10

موضوع انگلیسی :Application ofLQ-basedsemi-activesuspensioncontrolinavehicle
موضوع فارسی:دانلود ترجمه مقاله کاربرد کنترل تعلیق نیمه فعال مبنی بر LQ در یک وسیله نقلیه
چکیده انگلیسی:A linearquadratic(LQ)basedcontrollerandobserverconceptforasemi-activefull-carmodelis
implemented andcomparedtoaskyhookcontrollerusingarealvehicleinthispaper.Especiallyan
observer includinganewmodified roadmodelispresented,whichreliably filters lowfrequency
disturbances inducedbyascendingordescendingsteephills.Furthermore,methodsfortheparame-
trization ofthequadraticcostfunctionarepresentedanditisshowninexperimentsfordifferentvehicle
masses thatridecomfortandroadholdingcanbesignificantly improvedbyusingsemi-active
suspension control.Inordertotakenonlinearcomponentcharacteristicsorsuspensionfrictioninto
account aparametrizednonlinearfull-carmodelispresented,whichisusedforthedeterminationofthe
controller costfunctionweights.Theperformanceevaluationisdoneusinga4-postertestrigaswellas
measurements conductedonarealroad
چکیده فارسی:در این مقاله مفهوم کنترل و نظارت خطی درجه دوم (LQ) برای مدل نیمه فعال خودروی کامل به اجراء درآمده و نیز با کنترل کننده اسکای هوک با استفاده از یک وسلیه نقلیه واقعی مورد مقایسه قرار گرفته است. به ویژه یک مشاهده گر شامل مدل نوین اصلاح یافته جاده ای ارائه شده که فی الواقع موجب فیلتر شدن اختلالات فرکانس پائین حاصل از بالا رفتن یا پائین آمدن تپه های شیب دار می شود. علاوه بر آن روش هایی برای تعیین پارامترهای تابع هزینه درجه دوم ارائه شده و طی آزمایش هایی روی خودروهای مختلف افزایش چشمگیر سهولت رانندگی و حفظ جاده با استفاده از کنترل تعلیق نیمه فعال نشان داده شده است. جهت برشمردن ویژگی های مولفه غیرخطی یا توجه به اصطکاک تعلیق نوعی مدل غیرخطی تعیین پارامتر شده و خودروی کامل ارائه شده که برای تعیین وزن های تابع هزینه عامل کنترل بکار می رود. ارزیابی عملکرد با استفاده از یک دکل تست 4 پوستر و نیز اندازه گیری های صورت گرفته روی جاده حقیقی انجام یافته است.

افزودن به سبد خرید: 17,000 - 13,600 تومان
 • مقاله ترجمه شده کاربرد کنترل تعلیق نیمه فعال مبنی بر LQ در یک وسیله نقلیه
 • کد محصول: 1534
 • مبلغ بدون تخفیف: 17,000 تومان
 • تخفیف: 20 درصد
 • مبلغ قابل پرداخت: 13,600 تومان
 • تعداد فایل پیوست شده: 2 مورد
 • نوع فایل‌ها: Word, Pdf
 • تعداد صفحات: 27 صفحه
 • حجم فایل‌ها: 2 مگابایت
 • تاریخ ایجاد: 1402/08/04 - 09:45:59
 • اشتراک‌گذاری محصول:
 • وارد کردن نام، ایمیل و پیام الزامی است. (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
دیدگاه شما برای ما مهم است
چهارده به‌اضافه شش