یک فایل| بانک ترجمه دانشجویان

یک فایل| بانک ترجمه دانشجویان

دانلود سوالات ادواری ، اقدام پژوهی رایگان

مقاله ترجمه شده استفاده از مایع رئولوژِیکی مغناطیسی در صنعت کمک فنر

این مقاله نتایج حاصل از بررسی یک کمک فنرصنعتی نیمه فعال با سیال رئو لوِژیکی مغناطیسی لست که قادر به کنترل روند توقف اشیاء در حرکت، به عنوان مثال در خطوط حمل و نقل می باشد .راه حل پیشنهادی آن ممکن می سازد که تنظیم نیروی ترمز با انرژی جنبشی شیء در حال حرکت انجام شود.مقاله یک مرور کمی از کمک فنرهای غیر فعال را نیز ارائه می کند.پس طراحی یک مفهوم کمک فنر نیمه فعال با سیال MR را ارائه کرده است .مدل نظری و شبیه سازی MRنیز ارائه شده است .این مقاله نمونه اولیه از کمک فنر MRرابرای متوقف کردن یک سازه در حال حرکت برروی یک سطح شیب دار ارئه نموده است. نیروی ترمز از طریق جاذب ها توسط یک سیستم کنترل الکترونیکی باتوجه به موقعیت فعلی از جرم در حال حرکت می باشد . در نهایت شبیه سازی وبررسی نتایج بدست آمده مورد بحث و مقایسه خواهد بود.

The paper presents investigation results of a semi-active industrial shock absorber with
magnetorheological (MR) fluid, which is capable of controlling the stopping process of
moving objects, e.g. on transportation lines. The proposed solution makes it possible to
adjust the braking force (by electronic controller) to the kinetic energy of the moving
object. The paper presents an overview of passive shock absorbers. Next, the design
concept of a semi-active shock absorber with the MR fluid is proposed. The theoretical
model and the simulation model of the MR absorber and the stopping process are
presented. The paper reports investigations of a prototype MR shock absorber used to
stop a mass moving on an inclined plane. The braking force of the absorber was changed
by an electronic control system according to the current position of the moving mass.
Finally, the simulation and investigation results are discussed and compared.

تعداد صفحات فارسی :25
تعداد صفحات انگلیسی :14
سال انتشار : 2012

افزودن به سبد خرید: 25,000 - 17,500 تومان
 • مقاله ترجمه شده استفاده از مایع رئولوژِیکی مغناطیسی در صنعت کمک فنر
 • کد محصول: 1466
 • مبلغ بدون تخفیف: 25,000 تومان
 • تخفیف: 30 درصد
 • مبلغ قابل پرداخت: 17,500 تومان
 • تعداد فایل پیوست شده: 2 مورد
 • نوع فایل‌ها: Word, Pdf
 • تعداد صفحات: 39 صفحه
 • حجم فایل‌ها: 1.65 مگابایت
 • تاریخ ایجاد: 1402/04/20 - 01:06:05
 • اشتراک‌گذاری محصول:
 • وارد کردن نام، ایمیل و پیام الزامی است. (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
دیدگاه شما برای ما مهم است
هفت منهای سه