یک فایل| بانک ترجمه دانشجویان

یک فایل| بانک ترجمه دانشجویان

دانلود سوالات ادواری ، اقدام پژوهی رایگان

مقاله ترجمه شده اثر کوپلینگ محور ها بر دینامیک ماشین آلات تعیین شده توسط خطای ابزار

ممکن است، نیروهای شتاب بالای ابزار ماشین آلات با کوپلینگ سینتیکی، به عنوان نیروهای کوپلینگ غالب، ساختار ماشین را تغییر شکل داده و منجر به خطای ابزار می شود. در این مقاله، یک مدل دینامیکی از یک ابزار ماشین آلات تراش جرثقیل دروازه ای محوری، با توجه به اثرات کوپلینگ محوری، برای مدلسازی رفتار دینامیکی مختلف و ارزیابی خطای موقعیت نقطه ی مرکز ابزار (TCP) پیشنهاد شده است. اثر نیروی کوپلینگ محوری بر تغییرات خشکی لولاهای سینتیکی آنالیز شد. تغییرات فرکانس ها و توابع پاسخ فرکانس با توجه به پارامترهای موقعیت محاسبه شدند. و خطای TCP تحت تاثیر کوپلینگ محوری در حالت حرکت زمان واقعی، به طور مفصل مورد بحث قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که این کار، قادر به حصول یک همکاری عالی بین شبیه سازی ها و اندازه گیری ها است. شبیه سازی و نتایج تجربی نشان می دهند که: (1) زمانی که TCP در امتداد محور X یا محور Z در حال حرکت است که در آن حداکثر تغییر فرکانس طبیعی تا 10% و مرتبه ی پاسخ تا 2 بار است ، فرکانس طبیعی و قدرت دریافت تا حد زیادی تغییر می کند؛ (2) تغییر شکل الاستیک و ارتعاش ابزار ماشین آلات، توسط نیروهای کوپلینگ در شتاب و ترمز ایجاد می شود ، که پاسخ دینامیکی TCP را به طور زیان باری تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین، مدل ارائه شده در این مقاله نشان دهنده ی اثرات مهم برای درک رفتار دینامیکی ماشین آلات و تصحیح بیشتر در آینده است.

High accelerationforcesofmachinetoolwithkineticcouplingasthedominatingcouplingforcesmay
deform themachinestructureandresultinthetooldeviation.Inthispaper,adynamicmodelofathree-
axis gantrymillingmachinetoolconsideringaxiscouplingeffectsisproposedtomodelthevarying
dynamic behaviorandevaluatetheToolCenterPoint(TCP)positiondeviations.Theeffectofaxis
coupling forceonthestiffnesschangesofkinematicjointsisanalyzed.Thevariationsofthefrequencies
and frequencyresponsefunctionswithrespecttopositionparametersarecalculated.AndtheTCP
deviation affectedbyaxialcouplinginreal-timemotionstateisdiscussedindetail.Theresultsshowthat
it isabletoobtainanexcellentmatchbetweenthesimulationsandthemeasurements.Thesimulation
and experimentalresultsshowthat:(1)thenaturalfrequenciesandthereceptancearegreatlychanged
when theTCPismovingalongthe X-axis orthe Z-axis, wherethemaximumchangingofnatural
frequenciesisupto10%andresponsemagnitudeupto2times;(2)theelasticdeformationandvibration
of machinetoolarecausedbythecouplingforcesinaccelerationandbraking,whichdetrimentallyaffect
dynamic responseoftheTCP.Thus,themodelproposedinthispaperrepresentstheimportanteffectsfor
comprehension ofmachinedynamicbehaviorandforfurthercompensationinfuture

تعداد صفحات فارسی :30
تعداد صفحات انگلیسی:11
سال انتشار:2015

افزودن به سبد خرید: 30,000 - 19,500 تومان
 • مقاله ترجمه شده اثر کوپلینگ محور ها بر دینامیک ماشین آلات تعیین شده توسط خطای ابزار
 • کد محصول: 1461
 • مبلغ بدون تخفیف: 30,000 تومان
 • تخفیف: 35 درصد
 • مبلغ قابل پرداخت: 19,500 تومان
 • تعداد فایل پیوست شده: 2 مورد
 • نوع فایل‌ها: Word, Pdf
 • تعداد صفحات: 12 صفحه
 • حجم فایل‌ها: 17.35 مگابایت
 • تاریخ ایجاد: 1402/04/19 - 23:51:14
 • اشتراک‌گذاری محصول:
 • وارد کردن نام، ایمیل و پیام الزامی است. (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
دیدگاه شما برای ما مهم است
سی منهای هشت