یک فایل| بانک ترجمه دانشجویان

یک فایل| بانک ترجمه دانشجویان

دانلود سوالات ادواری ، اقدام پژوهی رایگان

مقاله ترجمه شده ساخت و ساز مواد : خواص مکانیی بتن فومی در معرض دمای بالا

این مقاله نتایج حاصل از یک مطالعه تجربی و تحلیلی را در بررسی خواص مکانیکی فوم بتنی در معرض دمای بالا گزارش میدهد . دو چگالی بتن فومی، 650 و 1000 kg/m3،ساخته شدند و با بررسی های اضافی بر چگالیهای 800، 1200 و 1400 kg/m3 برای داده های اضافی مورد بررسی قرار گرفت . نتایج تجربی دائما ثابت میکند که کاهش سختی بتن فومی در دماهای بالا عمدتا پس از 90 درجه سانتیگراد بدون در نظر گرفتن چگالی رخ می دهد وقتی که آب منبسط می شود و از جسم متخلخل تبخیر میشود.از مقایسه نتایج تجربی این پژوهش با تعدادی از مدل های پیش بینی برای مقاومت معمولی بتن ، این تحقیقات نشان داده که خواص مکانیکی بتن فومی میتواند با استفاده از خواص مکانیکی مدل ها برای وزن نرمال بتن داده شده پیش بینی شود که خواص مکانیکی بتن فومی از سیمان پرتلند CEM1 نتیجه میشود

This paper reports the results of an experimental and analytical study to investigate the mechanical properties
of unstressed foamed concrete exposed to high temperatures. Two densities of foamed concrete,
650 and 1000 kg/m
3
, were made and tested with additional tests being performed on densities of 800,
1200 and 1400 kg/m
3
for additional data. The experimental results consistently demonstrated that the
loss in stiffness for foamed concrete at elevated temperatures occurs predominantly after about 90 C,
regardless of density as water expands and evaporates from the porous body. From a comparison of
the experimental results of this research with a number of predictive models for normal strength concrete,
this research has found that the mechanical properties of foamed concrete can be predicted using
the mechanical property models for normal weight concrete given that the mechanical properties of
foamed concrete come from Portland Cement CEM1.

تعداد صفحه های فارسی 38
تعداد صفحه های انگلیسی 17
سال انتشار2012

افزودن به سبد خرید: 25,000 - 17,500 تومان
 • مقاله ترجمه شده ساخت و ساز مواد : خواص مکانیی بتن فومی در معرض دمای بالا
 • کد محصول: 1450
 • مبلغ بدون تخفیف: 25,000 تومان
 • تخفیف: 30 درصد
 • مبلغ قابل پرداخت: 17,500 تومان
 • تعداد فایل پیوست شده: 2 مورد
 • نوع فایل‌ها: Word, Pdf
 • تعداد صفحات: 18 صفحه
 • حجم فایل‌ها: 5.18 مگابایت
 • تاریخ ایجاد: 1402/04/12 - 08:40:00
 • اشتراک‌گذاری محصول:
 • وارد کردن نام، ایمیل و پیام الزامی است. (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
دیدگاه شما برای ما مهم است
نوزده منهای دو