یک فایل| بانک ترجمه دانشجویان

یک فایل| بانک ترجمه دانشجویان

دانلود سوالات ادواری ، اقدام پژوهی رایگان

مقاله ترجمه شده بررسی خواص نانوذرات مس اکسید تولیدی با روش سل ژل

نانوذرات مس اکسید با استفاده از روش سل-ژل، به خوبی تهیه شدند. از محلول آبی مس نیترات Cu(NO3)2 و استیک اسید نیز به عنوان پیش ماده استفاده شد. با افزودن سدیم هیدروکسید (NaOH)، بلافاصله رسوب مس اکسید تشکیل می شود. خواص نانوذرات مس اکسید، با استفاده از پراش اشعه ایکس ، آنالیز توزین حرارتی ، آنالیز حرارتی افتراقی ، گرماسنجی روبشی تفاضلی ، طیف‌سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز ، مگنتومتری نمونه ارتعاشی و میکروسکوپ الکترونی روبشی مشخص شد. الگوی XRD شامل پیک های تیز از نانوذرات مس اکسید با فازهای تنوریت و کوپریت مخلوط است. استفاده از معادله دبای شرر نشان داد که سایز کریستال نانوذرات مس اکسید، با افزایش دمای آنیل کردن (بازپخت)، افزایش می یابد. طیف FTIR نشان دهندۀ ارتعاش باند CuO در - 1-473 cm بود. یک باند در 1-624 cm مربوط به Cu2O بود. حداکثر وادارندگی و مغناطش اشباع نانوذرات، Oe276 و emu/g 0.034 بود. میکروگراف های SEM نانوذرات نشان از وجود نانوذرات کروی فاز تنوریت داشت اما فاز کوپریت به شکل رسوب متراکم بود.


Copper oxide nanoparticles were successfully prepared by a sol–gel technique.
An aqueous solution of copper nitrate Cu(NO
3
)
and acetic acid was used as
precursor. On addition of sodium hydroxide (NaOH) a precipitate of copper
oxide was immediately formed. The copper oxide nanoparticles were characterized
by use of x-ray diffractometry (XRD), thermogravimetric analysis
(TGA), differential thermal analysis, differential scanning calorimetry,
Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR), vibrating sample magnetometry,
and scanning electron microscopy (SEM). The XRD pattern contained
sharp peaks of copper oxide nanoparticles with mixed cuprite and tenorite
phases. Use of the Debye–Scherer equation showed that the crystallite size of
the copper oxide nanoparticles increased with increasing annealing temperature.
FTIR spectra revealed vibration of the CuO band at 473 cm
band at 624 cm
was attributed to Cu
O. Maximum coercivity and saturation
magnetization of the nanoparticles were 276 Oe and 0.034 emu/g, respectively.
SEM micrographs of the nanoparticles revealed the presence of spherical
nanoparticles of the tenorite phase whereas the cuprite phase was in the
form of a compact deposit.

تعداد صفحه های فارسی10
تعداد صفحه های انگلیسی6
سال انتشار2015

افزودن به سبد خرید: 11,000 - 9,900 تومان
 • مقاله ترجمه شده بررسی خواص نانوذرات مس اکسید تولیدی با روش سل ژل
 • کد محصول: 1437
 • مبلغ بدون تخفیف: 11,000 تومان
 • تخفیف: 10 درصد
 • مبلغ قابل پرداخت: 9,900 تومان
 • تعداد فایل پیوست شده: 2 مورد
 • نوع فایل‌ها: Word, Pdf
 • تعداد صفحات: 13 صفحه
 • حجم فایل‌ها: 1.33 مگابایت
 • تاریخ ایجاد: 1402/04/01 - 09:25:18
 • اشتراک‌گذاری محصول:
 • وارد کردن نام، ایمیل و پیام الزامی است. (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
دیدگاه شما برای ما مهم است
بیست‌ودو به‌اضافه سه