یک فایل| بانک ترجمه دانشجویان

یک فایل| بانک ترجمه دانشجویان

دانلود سوالات ادواری ، اقدام پژوهی رایگان

مقاله ترجمه شده فرا مواد چپ گرد چند باندی الهام گرفته از هندسه فراکتال درختی

ما اقدام به گزارش یک روش جایگزین طراحی یک فرا مواد جدید با خصوصیات چپ گرد در فراکانس های چند باندی در رژیم فرکانس مایکروویو می کنیم . فرا مواد چپ گرد حاصل متشکل از یک ساختار فراکتال درختی شکل یک طرفه است که دارای رزونانس های مغناطیسی سه گانه و یک رزونانس الکتریکی جداگانه از پاسخ پلاسمای فلزی پایین تر می باشد که مسئول سه باند انکسار منفی است. مکانیسم چند رزونانت به طور سیستماتیکی برای توجیه رفتار های الکترومغناطیسی مطالعه شده است و مدل های مدار خازن-اندوکتانسگر برای آنالیز های کیفی ارایه شده اند. LHM زمانی در باند عبوری اصلی به تعادل می رسد که تنها یک لایه استفاده شود و این در حالی است که شرایط متعادل زمانی که مجموعه ای از چند سلول طول موج به صورت شاره ایجاد شوند، اندکی کاهش می یابد. انکسار منفی-صفر-مثبت باند اصلی چپ گرد و انکسار منفی باند چپ گرد بالاتر به طور عددی توسط یک LHM منشوری اعتبار سنجی شده است. برای تشریح بیشتر موضوع، یک نمونه اسلب LHM سه لایه ای تولید و اندازه گیری شد. نتایج آزمایشی و رقومی مشاهده شد. روش هایی که نیازی به ذرات رزونانت و ندارند و سیم های پیوسته الکتریکی زمینه و مسیر جدیدی را برای طرح فشرده MB LHM در اختیار می گذارند.


We report an alternative method of designing a new metamaterial with left handed (LH) characteristics over multi-band (MB)
frequencies at microwave frequency regime. The resultant LH metamaterial (LHM) consisting of a single-sided tree-shaped fractal
structure features triple magnetic resonances and one electric resonance apart from the lower metal plasma response, which is
responsible for the three bands of negative refraction. The multi-resonant mechanism has been systematically studied to account for
all electromagnetic behaviors, and capacitor–inductor circuit models are put forward for quantitative analysis. The LHM is
balanced in the fundamental passband when only one layer is utilized, whereas the balanced condition is slightly broken when a
collection of sub-wavelength cells are cascaded. The negative-zero-positive refraction of the fundamental LH band and the negative
refraction of the higher LH band have been numerically validated by a prism-like LHM. For demonstration, a three-layer LHM slab
sample is fabricated and measured. Consistent numerical and experimental results are observed. The method not requiring
individual resonant particles and electrically continuous wires paves the way for a new route to compact MB LHM design.


تعداد صفحه های فارسی36
تعداد صفحه های انگلیسی14
سال انتشار2012

افزودن به سبد خرید: 25,000 - 17,500 تومان
 • مقاله ترجمه شده فرا مواد چپ گرد چند باندی الهام گرفته از هندسه فراکتال درختی
 • کد محصول: 1417
 • مبلغ بدون تخفیف: 25,000 تومان
 • تخفیف: 30 درصد
 • مبلغ قابل پرداخت: 17,500 تومان
 • تعداد فایل پیوست شده: 2 مورد
 • نوع فایل‌ها: Word, Pdf
 • تعداد صفحات: 14 صفحه
 • حجم فایل‌ها: 6.17 مگابایت
 • تاریخ ایجاد: 1402/03/23 - 11:17:22
 • اشتراک‌گذاری محصول:
 • وارد کردن نام، ایمیل و پیام الزامی است. (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
دیدگاه شما برای ما مهم است
شانزده منهای دو