یک فایل| بانک ترجمه دانشجویان

یک فایل| بانک ترجمه دانشجویان

دانلود سوالات ادواری ، اقدام پژوهی رایگان

مقاله ترجمه شده رابطه بين داستان هاي تلويزيوني وترس از جرم؛ مقايسه تجربي سه تبيين علت و معلول

در مورد رابطه بين تماشاي تلويزيون و ترس از جرم سه فرضيه وجود دارد. فرضيه کاشت مي گويد که تماشاي تلويزيون ترس از جرم را افزايش مي دهد. فرضيه مديريت خلق و خو بيان مي دارد که افراد ترسو به برنامه هاي جنایی تلويزيون بيشتر نگاه مي کنند تا ياد بگيرند چگونه با ترس خود مواجه شوند. فرضيه کناره گيري مي گويد که افرادي که از جرم مي ترسند از ترک کردن خانه واهمه دارند. اين مورد به تماشاي بیشتر تلويزيون منجر مي شود، پس رابطه اي کاذب بين ترس از جرم و تماشاي جرم در تلويزيون ايجاد مي شود. مقاله به مقایسه اين سه مدل و نيز مدل صفر را با استفاده از مدل هاي معادله ساختاري می پردازد. داده هاي معرف نمونه اي 909 نفري از پاسخگويان فلاندري (بلژيک) به پشتیبانی فرضيه کاشت می پردازند، که توضیح بهتری را نسبت به مدل صفر ارائه می دهد ولي از نظريه هاي ديگر حمايت به عمل نمي آورد. در این مدل مدل، تجربه مستقيم جرم با ترس رابطه ندارد در حالي که تماشاي تلويزيون دارد.


Three hypotheses regarding the relationship between television viewing
and fear of crime exist. The cultivation hypothesis states that watching
television increases fear of crime. The mood management hypothesis states that
frightened people will watch more crime on television to learn how to cope
with their fear. The withdrawal hypothesis states that people who are afraid
of crime will be afraid to leave the house. This leads to heavier television
viewing, thus creating a spurious relationship between fear of crime and
watching crime on television. This article compares these three models
and a null model using structural equation models. Data from a
representative sample of 909 respondents from Flanders, Belgium, offer
support for the cultivation hypothesis, which offers a better explanation
than the null model, but do not support either of the other hypotheses. In
the model, direct experience of crime was not related to fear, while
television viewing was.

تعداد صفحه های فارسی15
تعداد صفحه های انگلیسی10
سال انتشار2004

افزودن به سبد خرید: 12,000 - 10,800 تومان
 • مقاله ترجمه شده رابطه بين داستان هاي تلويزيوني وترس از جرم؛ مقايسه تجربي سه تبيين علت و معلول
 • کد محصول: 1398
 • مبلغ بدون تخفیف: 12,000 تومان
 • تخفیف: 10 درصد
 • مبلغ قابل پرداخت: 10,800 تومان
 • تعداد فایل پیوست شده: 2 مورد
 • نوع فایل‌ها: Word, Pdf
 • تعداد صفحات: 12 صفحه
 • حجم فایل‌ها: 352.12 کیلوبایت
 • تاریخ ایجاد: 1402/03/21 - 11:18:39
 • اشتراک‌گذاری محصول:
 • وارد کردن نام، ایمیل و پیام الزامی است. (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
دیدگاه شما برای ما مهم است
پانزده منهای ده