یک فایل| بانک ترجمه دانشجویان

یک فایل| بانک ترجمه دانشجویان

دانلود سوالات ادواری ، اقدام پژوهی رایگان

بازمهندسی فرایند کسب و کار در دپارتمان قلب شناسی (کاردیولوژی)

(کاردیولوژی)

بخش بهداشت و درمان به عنوان سومین صنعت بزرگ در جهان بوده و با چندین مشکل همانند زمان انتظار زیاد برای بیماران، عدم دسترسی به اطلاعات، هزینه های بالای انتقال و اشتباهات پزشکی مواجه می باشد. مدیران بخش بهداشت و درمان به دنبال روش های بازمهندسی فرایند برای پی بردن به بهترین فرایند برای به اجرا در آوردن کار می باشند، و چنین فرایندهایی به منظور بهینه سازی بازدهی بدون توافق بر روی کیفیت می باشد. بازمهندسی فرایند کسب و کار اشاره ای به تجدید نظر بنیادین و بازطراحی قابل توجه فرایند کسب و کار برای دستیابی به بهبود قابل توجه در ارزیابی عملکرد همزمان و حساس، همانند قیمت، کیفیت، سرعت، دارد. بررسی کنونی در بیمارستان شرکت مراقبتی با امکانات 1000 تختی انجام شد. روش بررسی توصیفی و بررسی موردی با نظارت کامل، دقیق، و گسترده گردش بیمار، تاخیر،کمبودها در جا به جایی بیمار و گردش کار مورد استفاده قرار گرفته است. داده ها از طریق مشاهدات، مصاحبه های غیررسمی گرداوری شده و توسط آنالیز ماتریس تجزیه و تحلیل شده است.

 

Healthcare sector is the world’s third largest industry and is facing several problems like excessive waiting times for patients, lack of
access to information, high costs of delivery and medical errors. Healthcare Managers seek the help of process reengineering methods to discover the
best processes for performing work, and that processes are reengineered to optimize productivity without compromising on quality. Business Process
Reengineering refers to the fundamental rethinking and radical redesign of business processes to achieve dramatic improvements in critical,
contemporary measures of performance, such as cost, quality and speed. The present study is carried out at tertiary care corporate hospital with 1,000-
plus-bed facility. A descriptive study and case study method is used with intensive, careful, complete observation of patient flow, delays, short comings
in the patient movement and workflow. Data is collected through observations, informal interviews and analyzed by Matrix Analysis. Flowcharts were
drawn for the various work activities of cardiology department including Workflow of the admission process, Workflow in ward & ICCU, Work flow of the
patient for catheterization laboratory procedure & Billing and Discharge Process. The Problems of the existing system were studied and necessary
suggestions were recommended to cardiology department module with illustrated Flow chart

 

تعداد صفحات فارسی14 صفحه 

تعداد صفحات انگلیسی 9صفحه

سال ساخت 2013

افزودن به سبد خرید: 16,000 - 12,800 تومان
 • بازمهندسی فرایند کسب و کار در دپارتمان قلب شناسی (کاردیولوژی)
 • کد محصول: 1378
 • مبلغ بدون تخفیف: 16,000 تومان
 • تخفیف: 20 درصد
 • مبلغ قابل پرداخت: 12,800 تومان
 • تعداد فایل پیوست شده: 2 مورد
 • نوع فایل‌ها: Word, Pdf
 • تعداد صفحات: 10 صفحه
 • حجم فایل‌ها: 1.39 مگابایت
 • تاریخ ایجاد: 1402/03/18 - 18:42:54
 • اشتراک‌گذاری محصول:
 • وارد کردن نام، ایمیل و پیام الزامی است. (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
دیدگاه شما برای ما مهم است
هشت به‌اضافه یک