یک فایل| بانک ترجمه دانشجویان

یک فایل| بانک ترجمه دانشجویان

دانلود سوالات ادواری ، اقدام پژوهی رایگان

مقاله ترجمه شده هوش هیجانی و رهبری اثربخش

هوش هیجانی به عنوان یک اندازه گیری برای شناسایی کردن بالقوه ی رهبری اثر بخش و به عنوان ابزاری برای توسعه ی مهارتهای رهبری اثربخش, به طور فزاینده ای رایج شده است. تحقیقات تجربی اندکی دراین زمینه وجود دارد که سودمندی هوش هیجانی را مستند میسازد.هدف ازارایه این مقاله کشف رابطه بین هوش هیجانی و رهبری اثر بخش است تاگرایش کنترل هیجانی هم مرد وهم زن طبقه ی کارگر در یک سطح مدیری در یک نقطه عمومی وخصوصی ازبخش اساسا بانکی باکستان را ارزیابی کند.یک زمینه یابی از بنجاه نفر بوسیله ی تعمیم هدابت میشود.روش نمونه گیری تصادفی درجواب ابزارمطالعه استفاده می شود.نرم افزارSPSS برای تجزیه وتحلیل کردن داده های جمع آوری شده برمبنای آمار توصیفی استفاده می شد(میانگین, انحراف استاندارد, درصد).نتیجه نشان میدهد که ارتباط میان سبک رهبری وهوش هیجانی مثبت و معنادار است.

 

Emotional Intelligence has become increasingly popular as a measure for identifying potentially
effective leaders, and as a tool for developing effective leadership skills. There is little empirical
research that substantiates the efficacy of emotional intelligence in these areas. The aim of the
present paper is to explore the relationship between emotional intelligence and effective
leadership to evaluate the tendency of emotional control of the working class both male and
female at a managerial level in a private and public sector of Pakistan mainly Banking sector. A
survey of 50 people is conducted by distributing. Random sampling technique is used to answer
the instrument of the study. SPSS software was used to analyze the data collected based on
descriptive statistics (mean, standard deviation, percentage. The result indicates that the
relationship between leadership style and Emotional Intelligence is positive and significant.

 

تعداد صفحه های فارسی15
تعداد صفحه های انگلیسی 11
سال انتشار2013

افزودن به سبد خرید: 12,000 - 10,800 تومان
 • مقاله ترجمه شده  هوش هیجانی و رهبری اثربخش
 • کد محصول: 1335
 • مبلغ بدون تخفیف: 12,000 تومان
 • تخفیف: 10 درصد
 • مبلغ قابل پرداخت: 10,800 تومان
 • تعداد فایل پیوست شده: 2 مورد
 • نوع فایل‌ها: Word, Pdf
 • تعداد صفحات: 26 صفحه
 • حجم فایل‌ها: 379.18 کیلوبایت
 • تاریخ ایجاد: 1402/03/12 - 17:14:55
 • اشتراک‌گذاری محصول:
 • وارد کردن نام، ایمیل و پیام الزامی است. (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
دیدگاه شما برای ما مهم است
هیجده به‌اضافه نه