یک فایل| بانک ترجمه دانشجویان

یک فایل| بانک ترجمه دانشجویان

دانلود سوالات ادواری ، اقدام پژوهی رایگان

گزینش اجرایی و حافظه ایی (MES)یک آزمون شناختی مختصر برای تشخیص اختلال خفیف شناختی

زمینه: اختلال شناختی خفیف (MCI)، به عنوان یک منطقه انتقالی بین شناخت طبیعی و زوال عقل، تعریف شده ،مستلزم یک ضرب و جرحی از آزمایشهای عصبی رسمی ست که برای تشخیص آن ، توسط یک ارزیاب آموزش دیده تعیین شده است. هدف از این مطالعه، توسعه یک ابزار گزینش برای MCI میباشد.روشها: کنترل طبیعی شناختی یکصد و نود وهفت نفر (NC)،یکصد شصت بیمار مبتلا به جنون دامنه تک بعدی MCI
(aM CI - Sd)، : یکصد و نود و پنج نفر از بیماران مبتلا به دامنه amnestic MCI-چندگانه (aMCI-MD)، و دو صد و بیست و هشت نفر از بیماران مبتلا به بیماری خفیف آلزایمر(AD) توسط ازمایشات عصبی وسیع و از طریق گرینش اجرایی و حافظه ایی (MES) ارزیابی شده بودند.تجزیه و تحلیل همبستگی نشان داد که، به طور قابل توجهی سه شاخص از (MES) با سن افراد (P <0.05)، به طور منفی بود،
در عین حال با یادگیری مرتبط نمیباشد. (P> 0.05). و هنوزهیچ سقف و یا اثر طبقه ایی وجود ندارد.اتمام تست به طور متوسط هفت دقیقه (421.14 ± 168.31 ثانیه) به طول انجامیدتحلیلهای انجام شده بر روی ویژگی های عملیاتی دریافت کننده گروه (ROC) aMCI-SD 0.89 برای سطح زیر منحنی (AUC) (CI، 0.85 95٪ - 0.92) و برای نمره کل MES- ، با حساسیت 0.795 و ویژگی 0. 828. بدست آمد.میزان طبقه بندی صحیح در هنگام جداسازی، کمتر از 75 مقرر شد . در حالیکه از گروه95٪ برای AUC
برای (95 % CI, 0.93 –0.97)، و نمره کل MES- ، رابه همراه داشت، وبا حساسیت 0.87 و ویژگی 0.91 و 90٪ میزان طبقه بندی صحیح در هنگام برش کمتر از 72 مقرر شد.


Background: Mild cognitive impairment (MCI), defined as a transitional zone between normal cognition and
dementia, requires a battery of formal neuropsychological tests administered by a trained rater for its diagnosis. The
objective of this study was to develop a screening tool for MCI.
Methods: One hundred ninety seven cognitively normal controls (NC), one hundred sixteen patients with amnestic
MCI –single domain (aMCI-sd), one hundred ninety five patients with amnestic MCI-multiple domain (aMCI-md),
and two hundred twenty eight patients with mild Alzheimer’s disease (AD) were evaluated by comprehensive
neuropsychological tests and by the Memory and Executive Screening (MES).
Results: Correlation analysis showed that the three indicators of the MES were significantly negatively related with
age (P<0.05), yet not related with education (P>0.05). There was no ceiling or floor effect. Test completion averaged
seven minutes (421.14±168.31 seconds). The receiver operating characteristics (ROC) analyses performed on the
aMCI-sd group yielded 0.89 for the area under the curve (AUC) (95% CI, 0.85–0.92) for the MES-total score, with
sensitivity of 0.795 and specificity of 0.828. There was 81% correct classification rate when the cut-off was set at less
than 75. Meanwhile, the aMCI-md group yielded 0.95 for the AUC (95% CI, 0.93–0.97) for the MES-total score, with
sensitivity of 0.87 and specificity of 0.91, and 90% correct classification rate when the cut-off was set at less than 72.
Conclusion: The MES, minimally time-consuming, may be a valid and easily administered cognitive screening tool
with high sensitivity and specificity for aMCI, with single or multiple domain impairment.
Keywords: Mild cognitive impairment (MCI), Amnestic MCI-single domain (aMCI-sd), Amnestic MCI-multiple domain
(aMCI-md), Alzheimer’s disease (AD), Memory and Executive Screening (MES), Mini-Mental State Examination (MMSE)

تعداد صفحه های فارسی20
تعداد صفحه های انگلیسی 9
سال انتشار2012

افزودن به سبد خرید: 18,000 - 13,500 تومان
 • گزینش اجرایی و حافظه ایی (MES)یک آزمون شناختی مختصر برای تشخیص اختلال خفیف شناختی
 • کد محصول: 1333
 • مبلغ بدون تخفیف: 18,000 تومان
 • تخفیف: 25 درصد
 • مبلغ قابل پرداخت: 13,500 تومان
 • تعداد فایل پیوست شده: 3 مورد
 • نوع فایل‌ها: Word, Pdf
 • تعداد صفحات: 13 صفحه
 • حجم فایل‌ها: 1.29 مگابایت
 • تاریخ ایجاد: 1402/03/11 - 18:38:31
 • آخرین ویرایش: 1402/03/12 - 10:32:55
 • اشتراک‌گذاری محصول:
 • وارد کردن نام، ایمیل و پیام الزامی است. (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
دیدگاه شما برای ما مهم است
چهار به‌اضافه سه