یک فایل| بانک ترجمه دانشجویان

یک فایل| بانک ترجمه دانشجویان

دانلود سوالات ادواری ، اقدام پژوهی رایگان

آثار سطوح بلوغ حرفه ای دانش آموزان دبیرستانی بر روی انگیزش تحصیلی آنها

این مطالعه بر روی تجزیه و تحلیل آثار سطوح بلوغ حرفه¬ای دانش¬آموزان دبیرستانی در انگیزش تحصیلی آنها متمرکز شده است. نمونه¬گیری شامل 607 دانش¬آموز دبیرستانی بود که در حال تدریس در دبیرستان¬های آنکارا بودند. این اطلاعات بواسطه "مقیاس انگیزش تحصیلی" که توسط بوزان¬اوغلو (2004) ایجاد شده بود به همراه "مقیاس بلوغ حرفه¬ای" که توسط کوزگان و باکانلی (1991) ایجاد شده بود، جمع¬آوری شدند. از یافته¬های بدست آمده برای ارزیابی تغییرات در سطوح انگیزش دانش¬آموزان دبیرستانی بر حسب سطوح نمرات آنها و نیز آثار سطوح بلوغ حرفه¬ای در انگیزش تحصیلی آنها استفاده شده است. ضریب آلفای پایایی کرونباخ برای مقیاس انگیزش تحصیلی برابر با 0.86 و مقدار ضریب پایایی برای مقیاس بلوغ حرفه¬ای برابر با 0.89 بود


This study focused on the analysis about the effects of secondary school students’ professional maturity levels on their academic
motivations. The sampling consisted of 607 secondary school students studying at high schools in Ankara. The data were
collected through the “Academic Motivation Scale” developed by Bozanoglu (2004) along with the “Professional Maturity
Scale” developed by Kuzgun and Bacanli (1991). The findings obtained were used to evaluate the changes in the academic
motivation levels of secondary schools students in terms of their grade levels as well as the effects of their professional maturity
levels on their academic motivations. The Crobach alpha reliability coefficient of the Academic Motivation Scale was found to
be .86 and the reliability coefficient value for the Professional Maturity Scale was .89.


تعداد صفحه های فارسی9
تعداد صفحه های انگلیسی5
سال انتشار2014

افزودن به سبد خرید: 18,000 - 15,300 تومان
 • آثار سطوح بلوغ حرفه ای دانش آموزان دبیرستانی بر روی انگیزش تحصیلی آنها
 • کد محصول: 1300
 • مبلغ بدون تخفیف: 18,000 تومان
 • تخفیف: 15 درصد
 • مبلغ قابل پرداخت: 15,300 تومان
 • تعداد فایل پیوست شده: 2 مورد
 • نوع فایل‌ها: Word, Pdf
 • تعداد صفحات: 14 صفحه
 • حجم فایل‌ها: 354.69 کیلوبایت
 • تاریخ ایجاد: 1402/03/10 - 11:21:38
 • آخرین ویرایش: 1402/03/11 - 01:21:24
 • اشتراک‌گذاری محصول:
 • وارد کردن نام، ایمیل و پیام الزامی است. (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
دیدگاه شما برای ما مهم است
دوازده منهای دو