یک فایل| بانک ترجمه دانشجویان

یک فایل| بانک ترجمه دانشجویان

دانلود سوالات ادواری ، اقدام پژوهی رایگان

بررسی عادت‌های خواندن و مطالعه دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی

بررسی عادت‌های خواندن و مطالعه دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی

تعداد صفحات :۱۷۳

عادت‌های خواندن و مطالعه یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر موفقیت تحصیلی و اجتماعی در دانشجویان است. جایگزینی عادت‌های صحیح خواندن و مطالعه برای رسیدن به یادگیری، آموزش و بالندگی دانشجویان در همه زمینه‌ها توصیه می‌شود. هدف پژوهش حاضر بررسی عادت‌های خواندن و مطالعه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی است. در مطالعه توصیفی حاضر تعداد ۳۱۳ نفر از بین ۱۷۴۷ نفر از دانشجویان به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شده‌اند که ۳۵۳ پرسشنامه جمع‌آوری گردید. ابزارهای این پژوهش شامل، پرسشنامه عادت‌های خواندن عبدالکریم و حسن (۲۰۰۶) و پرسشنامه عادت‌های مطالعه (PSSH) کالج ریدوود اثر پالسانی و شارما است. روایی پرسشنامه‌ها توسط متخصصین تایید و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، برای دو پرسشنامه به ترتیب ۹۶/۰ و ۸۵/۰ محاسبه گردید. داده‌ها از طریق آمار توصیفی (فراوانی، درصد فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد و واریانس) با نرم‌افزار آماری SPSS تجزیه و تحلیل شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد، دانشجویان کتب درسی را اولویت اول خود برای انواع مواد خواندنی انتخاب کرده‌اند. مقدار زمان خواندن یک ساعت در شبانه‌روز و در هفته ۸-۷ ساعت است؛ پاسخگویان اولین مجرا برای دستیابی به مواد خواندنی را اینترنت انتخاب کرده‌اند که ترجیح می‌دهند در هنگام شب و در خانه بخوانند؛ هدف آنها از خواندن در اولویت اول کسب اطلاعات است. عمده مشکلات دانشجویان مورد پژوهش در زمینه عادت‌های مطالعه به ترتیب در زمینه برگزاری امتحانات با میانگین (۳۶۵/۱)، انگیزه (۳۹۴/۱)، تمرکز (۴۱۱/۱)، سازماندهی زمان (۴۴۷/۱)، یادآوری (۴۵۹/۱)، مطالعه یک فصل (۵۲۳/۱)، و گوش کردن و یادداشت‌برداری (۶/۱) می‌باشد، بنابراین به طورکلی می‌توان گفت عادت‌های مطالعه دانشجویان در حد متوسط است. و به نظر می‌رسد دانشجویان راه و روش صحیح خواندن و مطالعه را نیاموخته‌اند، لذا پیشنهاد می‌شود که راه و روش صحیح و عادت‎‌های مناسب خواندن و مطالعه آموزش داده شود.

فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱ مقدمه

۲-۱ بیان مسئله

۳-۱ اهمیت وضرورت پژوهش

۴-۱ اهداف پژوهش

۱-۴-۱ هدف اصلی

۲-۴-۱ اهداف فرعی

۵-۱ پرسش‌های پژوهش

۱-۵-۱ پرسش اصلی

۲-۵-۱ پرسش‌های فرعی

۶-۱ تعاریف نظری و عملیاتی پژوهش

۱-۶-۱ تعاریف نظری

۲-۶-۱ تعاریف عملیاتی

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
۱-۲ مقدمه

۲-۲ خواندن

۳-۲ عادت‌های خواندن

۱-۳-۲ مولفه‌های عادت‌‌های خواندن

۴-۲ مدل‌های خواندن

۳-۲ مطالعه

۴-۲ عادت‌های مطالعه

۵-۲ مولفه‌های عادت به مطالعه

۶-۲ روش‌های مطالعه

۱-۶-۲ خواندن اجمالی

۲-۶-۲ تندخوانی

۳-۶-۲ عبارت‌خوانی

۴-۶-۲ دقیق‌خوانی

۵-۶-۲ خواندن تجسسی

۶-۶-۲ خواندن انتقادی

۷-۶-۲ خواندن برای درک زیبایی و جنبه‌های هنری مطلب

۷-۲روش‌های جدید مطالعه

۱-۷-۲ روش SQ3R

۲-۷-۲ روش SQ6R

۳-۷-۲ روش SQ4R

۴-۷-۲ روش SQ5R

۵-۷-۲ روش مردر (MURDER)

۶-۷-۲ روش آموزش دوجانبه

۷-۷-۲ روش مطالعه مشارکتی

۸-۷-۲ روش پرسیدن دوجانبه

۹-۷-۲ روش خواندن انتقادی

۸-۲ مهارت‌های مطالعه

۱-۸-۲ ضرورت داشتن مهارت مطالعه

۹-۲ آفات مطالعه

۱۰-۲ انجمن‌های خواندن و مطالعه

۱۱-۲ پیشینه پژوهش

۱-۱۱-۲ پیشینه پژوهش در ایران

۲-۱۱-۲ پیشینه پژوهش درخارج از کشور

۳-۱۱-۲ مروری بر استنتاج از پیشینه‌ها

فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش
۱-۳ مقدمه

۲-۳ نوع و روش پژوهش

۴-۳ جامعه و نمونه

۵-۳ ابزار پژوهش

۶-۳ روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

۷-۳ روش اجرای پژوهش

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش
۱-۴ مقدمه

۲-۴ یافته‌های توصیفی

۱-۲-۴ اطلاعات جمعیت‌شناختی پژوهش

۲-۲-۴ پاسخ به پرسش اول پژوهش

۳-۲-۴ پاسخ به پرسش دوم پژوهش

۴-۲-۴ پاسخ به پرسش اصلی پژوهش

فصل پنجم: بحث، نتیجه‌گیری، پیشنهادها
۱-۵ مقدمه

۲-۵ بحث و نتیجه‌گیری از یافته‌های پژوهش

۱-۲-۵ بحث و نتیجه‌گیری یافته‌های پرسش اصلی پژوهش

۲-۲-۵ بحث و نتیجه‌گیری یافته‌های پرسش اول پژوهش

۳-۲-۵ بحث و نتیجه‌گیری یافته‌های پرسش دوم پژوهش

۳-۵ پیشنهادهای اجرایی پژوهش

۴-۵ پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آینده

فهرست منابع و مآخذ

 

افزودن به سبد خرید: 10,000 - 7,500 تومان
 • بررسی عادت‌های خواندن و مطالعه دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی
 • کد محصول: 1111
 • مبلغ بدون تخفیف: 10,000 تومان
 • تخفیف: 25 درصد
 • مبلغ قابل پرداخت: 7,500 تومان
 • تعداد فایل پیوست شده: 1 مورد
 • نوع فایل: Word
 • تعداد صفحات: 1 صفحه
 • حجم فایل: 403.33 کیلوبایت
 • تاریخ ایجاد: 1402/02/22 - 01:09:34
 • اشتراک‌گذاری محصول:

Fatal error: Call to a member function rowCount() on null in /home/yekfile/public_html/product/index.php on line 388