یک فایل| بانک ترجمه دانشجویان

یک فایل| بانک ترجمه دانشجویان

دانلود سوالات ادواری ، اقدام پژوهی رایگان

بررسی رابطه آلکسی تایمیا، تیپ شخصیتیD با سبک‌هاي ابراز هیجان

 

مشکلات هیجانی و میان فردی در سر تاسر جهان در صدر لیست بیماری‌های روانی قرار دارد، به طوری که بیشتر از ۴۶ میلیون نفر در آمریکا تنها از اختلالات هیجانی و خلقی رنج می‌برند (کسلر[۱] و همکاران، ۱۹۹۴؛ به نقل از وکیلی عباسعلیلو، ۱۳۹۳). تأثیر بسیار زیاد این مشکلات بر روند زندگی افراد و جامعه (ازجمله؛ هزینه‌های بهداشتی و درمانی، از دست دادن شغل، مشکلات بین فردی و…)، موجب شده است تا تعداد قابل‌توجهی از تحقیقات معطوف به این موضوع شود. نتایج تحقیقات انجام شده شامل معرفی الگوی‌های شناختی، شخصیتی، روابط خانوادگی و…، برای درک و فهم علل مشکلات ذکر شده می‌باشد. عواطف و هیجان‌ها بخش مهم و اساسی زندگی انسان را تشکیل می دهند به گونه ای که تصور زندگی بدون آن دشوار است. ویژگی‌ها و تغییرات عواطف، چگونگی ارتباط عاطفی و درک و تفسیر عواطف دیگران نقشی مهم در رشد و سازماندهی شخصیت، تحول اخلاقی و روابط اجتماعی، شکل گیری هویت و مفهوم خود دارد (لطف آبادی، ۱۳۷۹). هیجان احساسی ذهنی است که بر افکار و رفتار و جسم تأثیر می گذارد و از آنها تأثیر می پذیرد (مسکن[۲] و همکاران، ۲۰۰۰). ابراز هیجان نیز تأثیر زیادی بر روابط بین فردی دارد (کندی مور[۳] و واتسون[۴]، ۲۰۰۱). بطور کلی هیجان به دو شیوه قابل مطالعه است. ۱٫ بررسی تأثیر محتوای هیجانی اطلاعات دریافت شده و ۲٫ بررسی تأثیر حالت هیجانی فرد در هنگام یاد سپاری. ابرازگری هیجانی به عنوان یک مولفه اصلی هیجان‌ها به نمایش بیرونی هیجان بدون توجه به ارزش (مثبت یا منفی) یا روش (چهره ای، کلامی‌یا حالت بدنی) اطلاق می‌شود (لویس[۵]، ۲۰۰۰). بر همین اساس، برخی از افراد هیجان‌های خود را آزادانه و بدون نگرانی از پیامدهای آن ابراز می‌کنند. این افراد دارای شیوه ابراز هیجان، از نوع ابرازگری هیجانی[۶] هستند (ایمونز و کلبی[۷]، ۱۹۹۵). برخی دیگر گرایش به بازداری در ابراز پاسخ های هیجانی خود دارند. این افراد دارای شیوه ابراز هیجان از نوع بازداری هیجانی هستند (کینگ[۸] و ایمونز، ۱۹۹۰). در بررسی علل و عوامل تأثیر گذار بر سبک ابراز هیجان، تیپ های شخصیتی[۹] از جمله متغیرهای مطرح در این زمینه بوده است که از میان تیپهای شخصیتی مختلف تیپ شخصیتی D اخیرا مورد توجه محققین قرار گرفته است (لیم[۱۰] و همکاران، ۲۰۱۱).تیپ شخصیتی D دارای دو مؤلفه ی عاطفه منفی و بازداری اجتماعی می باشد. عاطفه منفی با تمایل به بیان هیجانات منفی مشخص می شود. افراد دارای عاطفه منفی بالا، بیشتر تمایل به تجارب عاطفه منفی در همه اوقات، صرف نظر از موقعیت دارند (دنولت[۱۱]، ۱۹۹۸). عاطفه منفی ممکن است هم به عنوان یک متغیر مداخله گر و هم به عنوان یک عامل خطر واقعی عمل کند (دنولت و همکاران، ۲۰۰۰).بازداری اجتماعی با تمایل پایدار به بازداری تجربیات هیجانی و رفتاری در تعاملات اجتماعی مشخص می شود. افراد دارای بازداری اجتماعی بالا بیشتر تمایل دارند که از طریق کنترل بیش از حد خود بیانگری (عدم ابراز و تصریح عقاید وخصوصیات خود) از واکنش های منفی دیگران جلوگیری کنند (ایمونسا[۱۲] و همکاران، ۲۰۰۷) و همین رویکرد موجب ایجاد آشفتگیهای پایدار در این افراد میشود؛ بنابراین در این مبحث به بررسی ارتباطات بین الکسی تایمیا با سبکهای ابراز هیجان و تیپ شخصیتی D پرداخته شده است.
چکیده

فصل اول: کلیات
۱-۱- مقدمه

۱-۲- بیان مسئله

۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

۱-۴- اهداف تحقیق

۱-۴-۱- هدف اصلی

۱-۴-۲- اهداف فرعی

۱-۵- سؤالات تحقیق

۱-۵-۱- سؤال اصلی

۱-۵-۲- سؤالات فرعی

۱-۶-فرضیات تحقیق

۱-۶-۱-فرضیه اصلی

۱-۶-۲- فرضیه‌های فرعی

۱-۷- تعریف عملیاتی و مفهومی‌متغیرها

 

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱- مقدمه

۲-۲- آلکسی تایمیا

۲-۲-۱- تعریف لغوی آلکسی تایمیا

۲-۲-۲ -تعریف اصطلاحی آلکسی تایمیا

۲-۲-۳- ویژگی‌های آلکسی تایمیا

۲-۲-۴- ساختار و انواع آلکسی تایمیا

۲-۳- ابراز گری هیجان

۲-۳-۱- تفاوت‌های فردی در ابراز گری هیجانی

۲-۳-۲- تفاوتهای جنسی در ابرازگری هیجانی

۲-۳-۳- دو سوگرایی در ابراز هیجان

۲-۳-۴- بازداری در ابراز هیجان

۲-۳-۵- کنترل هیجانی

۲-۳-۵-۱-کنترل خوش خیم

۲-۳-۵-۲- کنترل پرخاشگری

۲-۳-۵-۳- نشخوار

۲-۳-۶- دوسوگرایی در ابراز هیجان و سلامت روانی

۲-۳-۷-دوسوگرایی در ابراز هیجان و سلامت جسمانی

۲-۳-۸- تعریف هیجان

۲-۳-۹- مفاهیم و دیدگاه‌های هیجان

۲-۳-۱۰- ابعاد و مولفه‌های هیجان

۲-۳-۱۱- اجزای هیجان

۲-۳-۱۲- نظم هیجانی

۲-۳-۱۳- هوش هیجانی

۲-۳-۱۴- نظریه‌های ابراز هیجان

۲-۴- شخصیت و تیپ شخصیتی

۲-۴-۱- تعریف تیپ شخصیتی D

۲-۴-۲ – تعریف تیپ شخصیت B

۲-۴-۳- تعریف تیپ شخصیت A

۲-۴-۴- تعریف تیپ شخصیت C

۲-۴-۵ – نظریه‌های شخصیت

۲-۴-۵-۱- نظریه روانکاوی

۲-۴-۵-۲- نظریّه‌های شناختی

۲-۴-۵-۳- نظریه‌های تیپ شناختی شخصیت

۲-۴-۵-۴- نظریه یونگ

۲-۴-۵-۵- نظریه صفات شخصیتی

۲-۴-۵-۵-۱- نظریه گوردون آلپورت

۲-۴-۵-۵-۲- نظریه ۱۶ عامل شخصیت ریموند کتل

۲-۴-۵-۵-۳- سه بعد شخصیت آیزنک

۲-۴-۵-۵-۴- نظریه پنج عامل شخصیت

۲-۴-۵-۶- رویکردهای موجود در باب شخصیت

۲-۵- ارتباط آلکسی تایمیا و ابرازگری هیجان

۲-۶ – سبک‌های ابراز هیجان و خصوصیات شخصیتی

۲-۷- یافته‌های توصیفی مربوط به متغیر‌های تحقیق

۲-۸- مطالعات انجام شده مرتبط با پژوهش

۲-۸-۱- مطالعات انجام شده خارج کشور

۲-۸-۲- پژوهش‌های انجام شده در داخل کشور

 

فصل سوم: روش اجرای پژوهش
۳-۱- روش تحقیق

۳-۲- جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری

۳-۳- روش گردآوری اطلاعات

۳-۴- ابزار گرد آوری اطلاعات

۳-۵- تجزیه و تحلیل داده ها

 

فصل چهارم
۴-۱- مقدمه

۴-۳- یافته‌های مربوط به فرضیه‌های تحقیق

 

فصل پنجم
۵-۲- محدودیت‌های تحقیق

۵-۳- پیشنهادات

۵-۳-۱ پیشنهادهای کاربردی

۵-۳-۲- پیشنهادهای پژوهشی

منابع و مـآخذ

چکیده انگلیسی

 

افزودن به سبد خرید: 10,000 - 8,000 تومان
 • بررسی رابطه آلکسی تایمیا، تیپ شخصیتیD با سبک‌هاي ابراز هیجان
 • کد محصول: 1095
 • مبلغ بدون تخفیف: 10,000 تومان
 • تخفیف: 20 درصد
 • مبلغ قابل پرداخت: 8,000 تومان
 • تعداد فایل پیوست شده: 1 مورد
 • نوع فایل: Word
 • تعداد صفحات: 121 صفحه
 • حجم فایل: 427.14 کیلوبایت
 • تاریخ ایجاد: 1402/02/21 - 23:19:49
 • اشتراک‌گذاری محصول:

Fatal error: Call to a member function rowCount() on null in /home/yekfile/public_html/product/index.php on line 388