یک فایل،بانک مقالات ترجمه شده

یک فایل،بانک مقالات ترجمه شده

دانلود مقالات لاتین با ترجمه

مقاله ترجمه شده ارتباط بین مشارکت کارمند، مدیریت مشارکتی و عملکرد زنجیره

ارتباط بین مشارکت کارمند، مدیریت مشارکتی و عملکرد زنجیره

یافته­هایی از یک کشور در حال توسعه

چکیده

هدف- هدف این مقاله بررسی ارتباطات بین مشارکت کارمند، مدیریت مشارکتی و عملکرد زنجیره­ی یک سازمان در صنعت خودروسازی تایلند است.

طرح/روش­شناسی/رویکرد-ابزار اندازه­گیری این مقاله برای مشارکت کارمند، مدیریت مشارکتی و عملکرد زنجیره­ی یک سازمان براساس بررسی گسترده ای از ادبیات تحقیق بکارگرفته و توسط متخصصان، اعتبارشان تأیید شد. ابزار اندازه­گیری نیز به­طور آزمایشی بررسی شدند. داده­ها از طریق فنون آماری متفاوت به منظور تضمین روائی و پایائی در قالب مدل­سازی معادلات ساختاری تحلیل شدند. مدل مفروض ازطریق تحلیل مسیر آزمون شد.

یافته­ها-مطالعه به این نتیجه رسید که مقیاس­های مشارکت کارمند، مدیریت مشارکتی و عملکرد زنجیره­ی یک سازمان دارای روایی و پایایی در صنعت خودروی تایلند می­باشد. مشارکت کارمند نه­تنها تأثیر مثبت و مستقیمی بر مدیریت مشارکتی و عملکرد زنجیره­ی یک سازمان دارد بلکه تأثیر مثبت و غیرمستقیم قابل ملاحظه­ای بر عملکرد زنجیره­ی یک سازمان به واسطه­ی مدیریت مشارکتی دارد.

کاربردها/ محدودیت­های تحقیق-توزیع پرسشنامه­های کاغذی نمونه راحتی [1] بودند. اگرچه، داده­ها از 211 شرکت جمع­آوری شد، تنها 19% آن­ها بیشتر از یک پاسخ را ارائه دادند. تحقیق آینده بهتر است از روش­های نمونه­گیری تصادفی مختلفی استفاده کند و دلایل و روش­های بهبود نرخ پایین پاسخگویی چندگانه را بررسی کند.

کاربردهای عملی- نتایج این مطالعه برای مدیران در صنعت خودروسازی کشورهای در حال توسعه که مایل به بهبود مدیریت مشارکتی و عملکرد زنجیره از مجرای مشارکت کارمندان می­باشد، مورد استفاده است.

اصالت/ارزش- این مطالعه یکی از اولین­هایی است که ارتباط میان مشارکت کارمند داخلی، مدیریت مشارکتی خارجی و عملکرد زنجیره­ی یک سازمان را در صنعت خودروسازی یک کشور تازه صنعتی شده مانند تایلند بررسی می­کند. این مطالعه را می­توان در تحقیقات آینده مرتبط با مفهوم جدید مدیریت کیفیت زنجیره تأمین بکاربرد.

ارتباط بین مشارکت کارمند، مدیریت مشارکتی و عملکرد زنجیره

یافته­هایی از یک کشور در حال توسعه

چکیده

هدف- هدف این مقاله بررسی ارتباطات بین مشارکت کارمند، مدیریت مشارکتی و عملکرد زنجیره­ی یک سازمان در صنعت خودروسازی تایلند است.

طرح/روش­شناسی/رویکرد-ابزار اندازه­گیری این مقاله برای مشارکت کارمند، مدیریت مشارکتی و عملکرد زنجیره­ی یک سازمان براساس بررسی گسترده ای از ادبیات تحقیق بکارگرفته و توسط متخصصان، اعتبارشان تأیید شد. ابزار اندازه­گیری نیز به­طور آزمایشی بررسی شدند. داده­ها از طریق فنون آماری متفاوت به منظور تضمین روائی و پایائی در قالب مدل­سازی معادلات ساختاری تحلیل شدند. مدل مفروض ازطریق تحلیل مسیر آزمون شد.

یافته­ها-مطالعه به این نتیجه رسید که مقیاس­های مشارکت کارمند، مدیریت مشارکتی و عملکرد زنجیره­ی یک سازمان دارای روایی و پایایی در صنعت خودروی تایلند می­باشد. مشارکت کارمند نه­تنها تأثیر مثبت و مستقیمی بر مدیریت مشارکتی و عملکرد زنجیره­ی یک سازمان دارد بلکه تأثیر مثبت و غیرمستقیم قابل ملاحظه­ای بر عملکرد زنجیره­ی یک سازمان به واسطه­ی مدیریت مشارکتی دارد.

کاربردها/ محدودیت­های تحقیق-توزیع پرسشنامه­های کاغذی نمونه راحتی [1] بودند. اگرچه، داده­ها از 211 شرکت جمع­آوری شد، تنها 19% آن­ها بیشتر از یک پاسخ را ارائه دادند. تحقیق آینده بهتر است از روش­های نمونه­گیری تصادفی مختلفی استفاده کند و دلایل و روش­های بهبود نرخ پایین پاسخگویی چندگانه را بررسی کند.

کاربردهای عملی- نتایج این مطالعه برای مدیران در صنعت خودروسازی کشورهای در حال توسعه که مایل به بهبود مدیریت مشارکتی و عملکرد زنجیره از مجرای مشارکت کارمندان می­باشد، مورد استفاده است.

اصالت/ارزش- این مطالعه یکی از اولین­هایی است که ارتباط میان مشارکت کارمند داخلی، مدیریت مشارکتی خارجی و عملکرد زنجیره­ی یک سازمان را در صنعت خودروسازی یک کشور تازه صنعتی شده مانند تایلند بررسی می­کند. این مطالعه را می­توان در تحقیقات آینده مرتبط با مفهوم جدید مدیریت کیفیت زنجیره تأمین بکاربرد.

تعداد صفحات ترجمه شده :13

تعداد صفحات انگلیسی:17

 

افزودن به سبد خرید: 7,500 - 7,125 تومان
مقاله ترجمه شده ارتباط بین مشارکت کارمند، مدیریت مشارکتی و عملکرد زنجیره
  • کد محصول: 988
  • مبلغ بدون تخفیف: 7,500 تومان
  • تخفیف: 5 درصد
  • مبلغ قابل پرداخت: 7,125 تومان
  • تعداد فایل پیوست شده: 1 مورد
  • نوع فایل: Zip
  • حجم فایل: 157.13 کیلوبایت
  • تاریخ ایجاد: 1401/06/20 - 20:24:09
  • اشتراک‌گذاری محصول:
  • وارد کردن نام، ایمیل و پیام الزامی است. (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
دیدگاه شما برای ما مهم است
دو به‌اضافه دو