یک فایل| بانک ترجمه دانشجویان

یک فایل| بانک ترجمه دانشجویان

دانلود سوالات ادواری ، اقدام پژوهی رایگان

كنترل اندازۀ واكوئل: تنظيم سطوح PtdIns(3,5)P2 توسط كمپلكس Fig4 Vac14 مربوط به واكوئل

كنترل اندازۀ واكوئل: تنظيم سطوح PtdIns(3,5)P2 توسط كمپلكس Fig4 Vac14 مربوط به واكوئل

در Saccharomyces cerevisiae مخمر budding(توليد مثل غيرجنسي باايجاد زائده) ، فسفوتييدينوسيتول3، 5-بيزفسفات (PtdIns(3,5)P2) توسط تك فسفوتييدينوسيتول3- فسفات 5- كيناز، Fab1سنتز ميشود.ناكارايي سلول ها در سنتز PtdIns (3,5)P2 حاكي از يك مورفولوژي واكوئل بسيار بزرگ ميباشد.در حالي كه افزايش سطوح PtdIns(3,5)P2 باعث تشكيل چندين واكوئل كوچك ميشود كه اين نشانگر نقش خاص PtdIns(3,5)P2 در كنترل اندازۀ سلول ميباشد.مطالعات ژنتيكي نشان داده است كه Fab1 كيناز قطعا توسط Vac7 و Vac14 تنظيم ميشود. حذف هر دو ژن منجر به توقف سنتز PtdIns(3,5)P2 و تشكيل واكوئل بسيار بزرگ ميشود. اخيرا، يك سركوب كنندۀ جهش هاي vac7 شناسايي شد و نشان داده شد كه يك فسفواينوسيتيد فسفاتاز مفروض را رمزگذاري مي كند(شكل 4).ما نشان خواهيم داد كه Fig4 يك فسفواينوسيتيد فسفاتاز انتخابي PtdIns(3,5)P2 فعالشده با منيزيوم در محيط آزمايشگاهاست.آناليز پروتئين ممزوج Fig4- GFP نشن داد كه فسفاتاز Fig4 در غشاي واكوئل قرار دارد. جالب توجه است كه در غياب Vac14، Fig4-GFP ديگر بر رو واكوئل قرار نميگيرد.بااينحال، Fig4-GFPبر روي واكوئل هاي بسياربزرگ ميوتانت هاي حذف vac7 همچنان قرار دارند.مطابق با اين مشاهدات،متوجه شديم كه Fig4 در يك كمپلكس غشايي معمول ارتباط فيزيكي با Vac14 دارد. مطالعات ما نشن مي دهد كه Vac14 هم فعاليت كيناز Fab1 را به صورت مثبت تنظيم مي كند و هم اينكه مكان يابي/ فعالسازي Fig4 PtdIns(3,5)P2 فسفاتاز را هدايت مي كند.

تعداد صفحات ترجمه شده :3

تعداد صفحات انگلیسی:13

 

افزودن به سبد خرید: 6,500 - 6,175 تومان
 • كنترل اندازۀ واكوئل: تنظيم سطوح PtdIns(3,5)P2 توسط كمپلكس Fig4 Vac14 مربوط به واكوئل
 • کد محصول: 79
 • مبلغ بدون تخفیف: 6,500 تومان
 • تخفیف: 5 درصد
 • مبلغ قابل پرداخت: 6,175 تومان
 • تعداد فایل پیوست شده: 1 مورد
 • نوع فایل: Zip
 • حجم فایل: 800.18 کیلوبایت
 • تاریخ ایجاد: 1401/04/19 - 19:49:58
 • اشتراک‌گذاری محصول:
 • وارد کردن نام، ایمیل و پیام الزامی است. (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
دیدگاه شما برای ما مهم است
سی منهای چهار