یک فایل| بانک ترجمه دانشجویان

یک فایل| بانک ترجمه دانشجویان

دانلود سوالات ادواری ، اقدام پژوهی رایگان

مقاله ترجمه شده روش همکاری کروز کنترل تطبیقی با مدل پیش بین

کاهش مصرف سوخت، یکی از اهداف اولیه مهندسی خودرو مدرن است. در گذشته، تمرکز بر کنترل طراحی موتور کارآمدتر بود و علاقه فزاینده‌ای به آگاهی از بافت اقتصادی کنترل وسیله نقلیه مبذول می‌شود. پیشرفتهای فنی باعث توانمندی وسایل نقلیه آینده به تعامل با دیگر عوامل سهیم در ترافیک و زیرساختار اطراف می‌شود، و منجر به جمع آوری اطلاعاتی می‌شود که کاهش مصرف سوخت از طریق استراتژیهای کنترل وسیله نقلیه پیش بین اجازه می‌دهد. اصول کنترل پیش بین مدل به یکپارچه سازی مستقیم، سیستم‌های ناوبری، حسگرهای رادار بر روی مدار، ارتباطات V2I,V2V اجازه می‌دهد در حالیکه محدودیت‌ها و دینامیک سیستم را مورد توجه قرار می‌دهد.
این مقاله، روش کنترل پیش بین مدل خطی همکاری کروز کنترل تطبیقی را ارائه می‌دهد که بطور مستقیم باعث به حداقل رساندن مصرف سوخت نسبت به شتاب وسیله نقلیه می‌شود. در نهایت، نقشه مصرف سوخت استاتیک غیرخطی موتور سوخت داخلی بواسطه تقریب درجه دوم تکه‌ای در طراحی کنترل شامل می‌شود. شمول سیاست فاصله گذاری خطی مانع از برخوردهای عقبی می‌شود. نتایج شبیه سازی، مزایای ظرفیت جاده و سوخت را برای وسیله نقلیه منفرد و مجموعه‌ای از وسیائل نقلیه مجهز به کنترل پیشنهادی را در مقایسه با وسیال نقلیه‌ای نشان می‌دهد که از طریق عدم همکاری کروز کنترل تطبیقی بکار انداخته می‌شود. اطلاعات کامل در مورد پیش بینی سرعت وسیال قبلی فرض می‌شود، از اینرو هدف مقاله، دوگانه می‌باشد. از یک سو، بهترین مزایای دست یافتنی از کنترل پیشنهادی که به علت پیش بینی کامل است، شرح داده می‌شود. از سوی دیگر، این مقاله، رفتار کنترل ملاحظه شده و تاثیر افق پیش بین را مورد بررسی قرار می‌دهد.


Reduction of fuel consumption is one of the
primary goals of modern automotive engineering. While in
the past the focus was on more efficient engine design and
control there is an upcoming interest on economic context aware
control of the complete vehicle. Technical progress will enable
future vehicles to interact with other traffic participants and
the surrounding infrastructure, collecting information which
allow for reduction of fuel consumption by predictive vehicle
control strategies. The principle of Model Predictive Control
allows a straightforward integration of e.g. navigation systems,
on-board radar sensors, V2V- and V2I-communication whilst
regarding constraints and dynamic of the system.
This paper presents a Linear Model Predictive Control
approach to Cooperative Adaptive Cruise Control, directly minimizing
the fuel consumption rather than the acceleration of the
vehicle. To this end the nonlinear static fuel consumption map
of the internal combustion engine is included into the control
design by a piecewise quadratic approximation. Inclusion of a
linear spacing policy prevents rear end collisions. Simulation
results demonstrate the fuel and road capacity benefits, for
a single vehicle and for a string of vehicles, equipped with
the proposed control, in comparison to vehicles operated by
a non-cooperative adaptive cruise control. Full information
on the speed prediction of the predecessor is assumed, hence
the purpose of this paper is twofold. On the one hand, best
achievable benefits, of the proposed control, due to perfect
prediction are demonstrated. On the other hand, the paper
studies the behavior of the considered control and the influence
of the prediction horizon.

تعداد صفحات فارسی:16
تعداد صفحات انگلیسی:6
سال انتشار:2013

افزودن به سبد خرید: 16,000 - 12,800 تومان
 • مقاله ترجمه شده روش همکاری کروز کنترل تطبیقی با مدل پیش بین
 • کد محصول: 1500
 • مبلغ بدون تخفیف: 16,000 تومان
 • تخفیف: 20 درصد
 • مبلغ قابل پرداخت: 12,800 تومان
 • تعداد فایل پیوست شده: 2 مورد
 • نوع فایل‌ها: Word, Pdf
 • تعداد صفحات: 6 صفحه
 • حجم فایل‌ها: 1.92 مگابایت
 • تاریخ ایجاد: 1402/04/26 - 00:12:22
 • اشتراک‌گذاری محصول:
 • وارد کردن نام، ایمیل و پیام الزامی است. (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
دیدگاه شما برای ما مهم است
نوزده منهای ده