یک فایل| بانک ترجمه دانشجویان

یک فایل| بانک ترجمه دانشجویان

دانلود سوالات ادواری ، اقدام پژوهی رایگان

مکانیزم تحول در Fe3(B,C) وFe23(C,B)6 حالت جامد در ناحیه هیپویوتکتیک در سیستم Fe-C-B

این مطالعه به بررسی مکانیزم های ریزساختاری مرتبط در تغییر حالت جامد در فازهای Fe3(B,C) / Fe23(C,B)6 در ناحیه هیپویوتکتیک در سیستم آهن-کربن-بور C-B) (Fe- می پردازد.ما تأثیر ویژگی های مختلف اولیه ریزساختاری در تغییر حالت Fe3(B,C) / Fe23(C,B)6 با توجه به فاز زمینه،محتوی زمینه C،نسبت B/(C+B) ،و کلوخه ای شدن در فاز اصلی Fe3(B,C) آنالیز کردیم. ما محاسبات ترمودینامیکی با استفاده از روش CALPHAD انجام دادیم ، که به وسیله ی آزمایشگاه ذوب با نسبت های مختلف B/(C+B) تأیید شده می باشد.این ذوب آزمایشگاهی سپس مشخصات ریز ساختاری را به وسیله پراش اشعه X (XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، پراش الکترونی برگشتی (EBSD)، و طیف سنجی متفرق کننده طول موج اشعه ایکس شرح داده بودند.ما مخصوصأ روی تغییرحالت جامد بورید و کربوبوریدها از نوع M3(C,B) و M23(C,B)6 در ناحیه هیپویوتکتیک سیستم سه تایی آهن_کربن_بور تمرکز کردیم،به وسیله هر دو درجا و در بیرون اندازه گیری اشعه ایکس تحقیق شده است.این فهمیده شد که استحاله های حالت جامد به وسیله قسمت داخلی B غنی شده ساختار یوتکتیک،یک نتیجه انحماد تأثیر داشته بودند.این محتویB افزایش یافته در حالت جامد به علت محدودیت های کینیتیکی B و C قسمت داخلی فاز سخت ساختار کاهش نیافته بود.بنابراین پایداری فاز در معرض تعادل داخلی وابسته به C داخلی و غلظت B فاز سخت ساختار قرار گرفته است.در این فرآیند فاز Fe23(C,B)6 نیز یک ساختار پوسته ای شکل دور فازهای Fe3(B,C) و Fe2B تشکیل شد.


This study investigates the microstructural mechanisms involved in the solid-state transformation of the
Fe
3
(B,C) / Fe
23
(C,B)
phases in the hypoeutectic region of the iron-carbon-boron (Fe-C-B) system. We
analyzed the influence of different initial microstructural characteristics on the Fe
6
transformation with regards to the matrix phase, matrix C content, B/(C þ B) ratio, and agglomeration of
the parental Fe
(B,C) phase. We performed thermodynamic calculations using the CALPHAD method,
validated by laboratory melts with varying B/(B þ C) ratios. These laboratory melts were then microstructurally
characterized by means of X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM),
electron backscatter diffraction (EBSD), and wavelength-dispersive X-ray spectroscopy (WDS). We
particularly focused on solid-state transformation of borides and carboborides of type M
3
(C,B) and
M
23
(C,B)
in the hypoeutectic region of the ternary system Fe-C-B, investigated via both in situ and ex situ
XRD measurements. It was found that the solid-state transformations are influenced by enriched B inside
the eutectic structure, a result of solidification. This increased B content is not reduced in solid state due
to the kinetic limitations of B and C inside the hard-phase structure. Thus phase stability is subject to
local equilibria depending on the local C and B concentration of the hard-phase structure. In this process
the Fe
23
6
(C,B)
6

phase also forms a shell-like structure surrounding the Fe
3
(B,C) and Fe
3
(B,C) / Fe
B phases.

تعداد صفحه های فارسی39
تعداد صفحه های انگلیسی12
سال انتشار2016

افزودن به سبد خرید: 30,000 - 19,500 تومان
 • مکانیزم تحول در Fe3(B,C) وFe23(C,B)6 حالت جامد در ناحیه هیپویوتکتیک در سیستم Fe-C-B
 • کد محصول: 1497
 • مبلغ بدون تخفیف: 30,000 تومان
 • تخفیف: 35 درصد
 • مبلغ قابل پرداخت: 19,500 تومان
 • تعداد فایل پیوست شده: 2 مورد
 • نوع فایل‌ها: Word, Pdf
 • تعداد صفحات: 13 صفحه
 • حجم فایل‌ها: 9.19 مگابایت
 • تاریخ ایجاد: 1402/04/25 - 10:58:12
 • اشتراک‌گذاری محصول:
 • وارد کردن نام، ایمیل و پیام الزامی است. (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
دیدگاه شما برای ما مهم است
شانزده منهای هشت