یک فایل| بانک ترجمه دانشجویان

یک فایل| بانک ترجمه دانشجویان

دانلود سوالات ادواری ، اقدام پژوهی رایگان

مقاله ترجمه شده بررسی سیستم ذخیره سازی انرژی الکتریکی

اخیرا، تولید کنندگان تجهیزات اصلی اتومبیل تلاش هایشان را بر روی توسعه راه حل های در حال توسعه نیروی محرکه سبزتر متمرکز نموده اند تا تقاضای اجتماعی و نیاز اکولوژیکی برای حمل و نقل پاک را رفع نمایند، بنابراین توسعه یک وسیله نقلیه انرژی جدید در میان موسسات خودرو و دولت ها مورد توافق قرار گرفته است. سیستم ذخیره سازی انرژی برق (EESS) برای رفع نیازهای سریعا در حال افزایش کاربردهای نقلیه ای، نوید بخش بوده است. شناخت عملکرد فن آوری های ذخیره انرژی برق ضروری است. بنابراین، این مقاله، فن آوری های ذخیره سازی انرژی برق متنوع و آخرین کاربردهای آن ها در خودرو را مورد بررسی قرار می دهد مثل ذخیره سازی انرژی باتری (BES) ، ذخیره سازی انرژی مغناطیسی ابر رسانایی (SMES) ، ذخیره سازی انرژی فلای ویل (FES) ، ذخیره سازی انرژی ابر خازن (UCES) و ذخیره سازی انرژی هیبرید (HES). اولویت های تحقیق و مشکلات هر فن آوری ذخیره سازی انرژی ارائه و مقایسه می شود. سپس، فن آوری های مهم طرح EESS برای خودروها ارائه می شود.
بعلاوه، چند EESS برای کاربردهای خودرو نیز تحلیل می شود. مقایسه بر اساس مزایا و معایب EESS های متنوع مرسوم به طور برجسته نشان داده شده است. با توجه به بررسی جدی انجام گرفته، مشاهده می شود که تقریبا کلیه EESS های مرسوم کنونی برای خودروها نمی توانند، کارآیی بالا جریان توان در یک دامنه عملیات کل را بهبود بخشند، بهینه سازی EESS و استراتژی های کنترل بهبود یافته، یک عنوان تحقیقاتی مهم است.
در نهایت این مقاله به طور خاص متمرکز بر نوع موتور خطی، سیستم نیروی محرکه خودکار جدیدی که برای NEV استفاده می شود، اصل راهبر طراحی EESS برای نوع جدیدی از موتور خطی است که پیشنهاد می شود، نظر اجمالی در مورد EESS هیبرید جدید بر اساس منبع توان هیبرید و تعویض موازی- سری UC با کارآیی بالا تحت دامنه جریان انرژی وسیع برای نوع موتور خطی است که ارائه می شود و مشخصه های پیشرفته EESS هیبرید جدید به طور برجسته نشان داده شده است.
مندرجات


Recently, automotive original equipment manufacturers have focused their efforts on developing
greener propulsion solutions in order to meet the societal demand and ecological need for clean
transportation, so the development of new energy vehicle (NEV) has become a consensus among
governments and automotive enterprises. Efficient electrical energy storage system (EESS) appears to be
very promising for meeting the rapidly increased requirements of vehicular applications. It is necessary
to understand performances of electrical energy storage technologies. Therefore, this paper reviews the
various electrical energy storage technologies and their latest applications in vehicle, such as battery
energy storage (BES), superconducting magnetic energy storage (SMES), flywheel energy storage (FES),
ultra-capacitor (UC) energy storage (UCES) and hybrid energy storage (HES). The research priorities and
difficulties of each electrical energy storage technology are also presented and compared. Afterwards,
the key technologies of EESS design for vehicles are presented. In addition, several conventional EESSs
for vehicle applications are also analyzed; the comparison on advantages and disadvantages of various
conventional EESSs is highlighted. From the rigorous review, it is observed that almost all current
conventional EESSs for vehicles cannot meet a high-efficiency of power flow over the full operation
range; optimization of EESS and improved control strategies will become an important research topic.
Finally, this paper especially focuses on a type of linear engine, a brand new automotive propulsion
system used for NEV; the guiding principle of EESS design for the new type of linear engine is proposed,
an overview of a novel hybrid EESS based on hybrid power source and series–parallel switchover of UC
with high efficiency under wide power flow range for the type of linear engine is presented, and
advanced features of the novel hybrid EESS are highlighted.

تعداد صفحات فارسی:41
تعداد صفحات انگلیسی:12
سال انتشار:2015

افزودن به سبد خرید: 41,000 - 26,650 تومان
 • مقاله ترجمه شده بررسی سیستم ذخیره سازی انرژی الکتریکی
 • کد محصول: 1475
 • مبلغ بدون تخفیف: 41,000 تومان
 • تخفیف: 35 درصد
 • مبلغ قابل پرداخت: 26,650 تومان
 • تعداد فایل پیوست شده: 2 مورد
 • نوع فایل‌ها: Word, Pdf
 • تعداد صفحات: 49 صفحه
 • حجم فایل‌ها: 1.53 مگابایت
 • تاریخ ایجاد: 1402/04/20 - 17:18:37
 • اشتراک‌گذاری محصول:
 • وارد کردن نام، ایمیل و پیام الزامی است. (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
دیدگاه شما برای ما مهم است
هفده به‌اضافه هفت