یک فایل| بانک ترجمه دانشجویان

یک فایل| بانک ترجمه دانشجویان

دانلود سوالات ادواری ، اقدام پژوهی رایگان

بررسي روابط ريزساختار/خاصيت در جوش هاي غيرمشابه بين فولادهاي ضدزنگ آستنيتي و ماتنزيتي

ويژگي هاي متالورژيكي از قبيل كشش،سختي،چغرمگي و استحكام در برابر خوردگي جوش هاي غيرمشابه بين فولاد ضدزنگ آستنيتي عيار X5CrNi18-10 و فولاد ضدزنگ مارتنزيتي عيار X20CrMo13 مورد ارزيابي قرار گرفت.الكترودهاي فولاد ضد زنگ دولايه و آستنيتي هر دو به منظور اتصال اين تركيب مورد استفاده قرار گرفتند و در اين راه از فرآيند جوشكاري قوس فلز دستي چندگذري استفاده شد.جوش هاي آزاد ناقص همراه با جوش هاي قابل مصرف درست شدند.مشخص شد كه استحكام كششي تكۀ بهم جوش خورده كه توسط الكترود دولايه (E2209-17) ايجاد شده بود، نسبتا كمتر از استحكام كششي الكترود آستنيتي (E308L-16) است.چغرمگي رسوبات E2209-17 و E308L-16 حتي در دماي كم صرفنظر از درونداد گرمايي قابل قبول بود.سختي در هر دو جوش ساخته شده با الكترود آستنيتي E308L-16 و دولايۀ E2209-17 در فيوژن فلزي جوش/ X20CrMo13به دليل بازپخت گرمايي و پس از سرعت سرمايشي بالا افزايش يافت.مشخص شد كه استحكام در برابر خوردگي متخلخل فلز جوش ساخته شده با فلز پركنندۀ E2209-17 و E308L-16 قابل قبول است.با وجود اين منطقۀ حرارت ديده در فلز پايۀ X20CrMo13 و قطعۀ جوش خورده تحت تأثير خوردگي الكتروليتي قرار گرفت.اين بررسي نشان داده است كه از هر دو فلز پركننده براي اتصال فولاد ضدزنگ آستنيتي به فولاد ضدزنگ مارتنزيتي استفاده كرد.


The metallurgical characteristics, tensile, hardness, toughness and corrosion resistance of dissimilar welds between X5CrNi18-10
grade austenitic and X20CrMo13 grade martensitic stainless steel have been evaluated. Both austenitic and duplex stainless steel
electrodes were used to join this combination, using multipass manual metal arc welding process. Defect free welds were made with
each welding consumable. It was found that the tensile strength of weldment, which was produced by duplex electrode (E2209-17),
was slightly lower than that of austenitic electrode (E308L-16). The toughness of the both E2209-17 and E308L-16 deposits was
acceptable even at low temperature regardless of heat input. Hardness was increased in both welds made with E2209-17 duplex and
E308L-16 austenitic electrode along the X20CrMo13/weld metal fusion boundary due to heat annealing and then following high
cooling rate. The pitting corrosion resistance of the weld metal made with E308L-16 and E2209-17 filler metal was found acceptable.
Although, heat affected zone in the weldment and X20CrMo13 base metal were affected by electrolytic corrosion. This investigation
has shown that both filler metals can be used to join austenitic stainless steel to the martensitic stainless steel.


تعداد صفحه های فارسی18
تعداد صفحه های انگلیسی13
سال انتشار2003

افزودن به سبد خرید: 17,000 - 13,600 تومان
 • بررسي روابط ريزساختار/خاصيت در جوش هاي غيرمشابه بين فولادهاي ضدزنگ آستنيتي و ماتنزيتي
 • کد محصول: 1439
 • مبلغ بدون تخفیف: 17,000 تومان
 • تخفیف: 20 درصد
 • مبلغ قابل پرداخت: 13,600 تومان
 • تعداد فایل پیوست شده: 2 مورد
 • نوع فایل‌ها: Pdf, Word
 • تعداد صفحات: 31 صفحه
 • حجم فایل‌ها: 857.16 کیلوبایت
 • تاریخ ایجاد: 1402/04/01 - 10:01:24
 • اشتراک‌گذاری محصول:
 • وارد کردن نام، ایمیل و پیام الزامی است. (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
دیدگاه شما برای ما مهم است
بیست‌وهفت منهای چهار