یک فایل| بانک ترجمه دانشجویان

یک فایل| بانک ترجمه دانشجویان

دانلود سوالات ادواری ، اقدام پژوهی رایگان

مقاله ترجمه شده ساختار آناتومیکی و الگوی شاخه بندی عضله اینفرااسپیناتوس (تحت خاری)

عملکرد عضله انیفرااسپیناتوس که برای عملکرد دروتاتورکاف مهم است، وابسته به ساختار عضله و الگوی عصب رسانی است. مورفولوژی عضله اینفرااسپیناتوس در ادبیات موضوعی بطور نامتناقضی توصیف شده است. بعلاوه، الگوی شاخه بندی عصب فوق کتفی در حفره اینفرااسپیناتوس در ادبیات بیان شده است. هدف این تحقیق تعیین موارد ذیل است: آرایش بخش پایین عضله اینفرااسپیناتوس، الگوهای شاخه بندی عصب فوق کتفی به عضله اینفرااسپیناتوس، اگر عضله اینفرااسپیناتوس متشکل از بخشهای عصبی عضلانی باشد. چهل و هشت عضله اینفرااسپیناتوس متعلق به 24 جسد مومیایی شده با استفاده از روش استاندارد کالبدشکافی مورد بررسی قرار می گیرند تا مشخصات مورفولوژیکی و الگوهای عصب رسانی را تعیین کنند. این نتایج نشان می دهند که عضلات اینفرااسپیناتوس مشتکل از سه بخش عضلانی مجزا هستند که هر بخش در یک فضای فوق کتفی واقع شدند اما کلیه آنها با توجه به لبه جلو استخوان سرشانه کتف خلفی در عمق محل جای گرفتند. شاخه عصب فوق کتفی درجه اول در موقعیت های ٪6/91 فوقانی، ٪100 میانی و ٪8/70 تحتانی حاضر هستند. در 5/62 درصد موارد عصب مرتبه اول در کلیه بخشهای عضلانی یک عضله اینفرااسپیناتوس مشابه در وجود دارد. شاخه های عصب مرتبه دوم در ٪3/8 بخشهای فوقانی، ٪5 بخش میانی و ٪2/29 بخش تحتانی وجود دارند. این یافته ها به تعیین شناختی کامل و درست تر در مورد ساختار عضله اینفرااسپیناتوس کمک می کنند. شناخت بختر ساختار آن منجر بررسی بهتر از عملکرد عضله می شود. چنین اطلاعاتی باعث تاثیر بیشتر استراتژیهای توانبخشی برای آسیب هایی می شود که شامل بخش اینفرااسپیناتوس روتاتورکاف هستند.


Summary The function of the infraspinatus muscle, critical to rotator cuff function, is
dependent upon the muscle’s structure and innervation pattern. The morphology of the infraspinatus
muscle has been inconsistently described in the literature. Additionally, the branching
pattern of the suprascapular nerve in the infraspinous fossa has not been addressed in the
literature. The purposes of this study were to determine: the arrangement of the infraspinatus
muscle bellies; the branching patterns of the suprascapular nerve to the infraspinatus muscle;
if the infraspinatus muscle was composed the neuromuscular compartments. Forty-eight infraspinatus
muscles from 24 embalmed cadavers were studied using standard dissection techniques
to determine morphological characteristics and innervation patterns. Results
demonstrated that the infraspinatus muscles were comprised of three separate muscular partitions
with each partition residing in a thin fascial compartment but all residing deep to the
posterior scapular fascia. A first order suprascapular nerve branch was present in 91.6% of su-
perior, 100% of middle, and 70.8% of inferior partitions. A first order nerve was present in all 3
muscular compartments of the same infraspinatus muscle in 62.5% of cases. Second order
nerve branches were present in 8.3% of superior, 0% of middle, and 29.2% of inferior partitions.
These findings help to determine a more complete and accurate understanding of the structure
of the infraspinatus muscle. A better understanding of its structure could lead to a better understanding
of the function of the muscle. Such information will enable more effective rehabilitation
strategies for injuries involving the infraspinatus component of the rotator cuff.


تعداد صفحه های فارسی11
تعداد صفحه های انگلیسی5
سال انتشار2014

افزودن به سبد خرید: 12,000 - 10,800 تومان
 • مقاله ترجمه شده ساختار آناتومیکی و الگوی شاخه بندی عضله اینفرااسپیناتوس (تحت خاری)
 • کد محصول: 1402
 • مبلغ بدون تخفیف: 12,000 تومان
 • تخفیف: 10 درصد
 • مبلغ قابل پرداخت: 10,800 تومان
 • تعداد فایل پیوست شده: 2 مورد
 • نوع فایل‌ها: Word, Pdf
 • تعداد صفحات: 5 صفحه
 • حجم فایل‌ها: 1.16 مگابایت
 • تاریخ ایجاد: 1402/03/23 - 09:19:02
 • اشتراک‌گذاری محصول:
 • وارد کردن نام، ایمیل و پیام الزامی است. (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
دیدگاه شما برای ما مهم است
چهار منهای دو