یک فایل| بانک ترجمه دانشجویان

یک فایل| بانک ترجمه دانشجویان

دانلود سوالات ادواری ، اقدام پژوهی رایگان

مقاله ترجمه شده از فناوری نانو برای نانو درمانی و تحقیقات سرطانی

برنامه های کاربردی برای تحقیقات سرطانی

پیشرفتهای علمی به میزان قابل توجهی روشهای طبی را با ارائه عینی وکمیتی برای کاوش بدنانسان وبیماریهاتقویت کرده است. این فنآوریهای نوین بتازگی بهبود عمیقی بر تشخیص بیماری،تصویربرداری،درمان وپیگیری بیمارانداشته است . محدودیتهای تجزیه وتحلیل یامروزدرسطح مقیاس نانو (یک میلیاردم متر) یک کاوش دقیق درسطحDNA،RNA،پروتئینهاومتابولیت هایی توانمندمیسازدکه درواقع نانواشیاءهستند. هدف ازاین بررسی ترجمه دریکپارچه سازی برخی ازپیشرفته های اخیر ازمیکرو ونانوفنآوری باپتانسیل بالابرای بهبودر وشانکولوژی روزانه میباشد .

Scientific advances have significantly improved the practice of medicine by providing objective and
quantitative means for exploring the human body and disease states. These innovative technologies have
already profoundly improved disease detection, imaging, treatment and patient follow-up. Today’s analytical
limits are at the nanoscale level (one-billionth of a meter) enabling a detailed exploration at the level of DNA,
RNA, proteins and metabolites which are in fact nano-objects. This translational review aims at integrating
some recent advances from micro- and nano-technologies with high potential for improving daily oncology
practice

تعداد صفحات فارسی 14 صفحه

تعداد صفحات انگلیسی 13 صفحه

سال انتشار2010

افزودن به سبد خرید: 14,500 - 11,600 تومان
 • مقاله ترجمه شده از فناوری نانو برای نانو درمانی و تحقیقات سرطانی
 • کد محصول: 1346
 • مبلغ بدون تخفیف: 14,500 تومان
 • تخفیف: 20 درصد
 • مبلغ قابل پرداخت: 11,600 تومان
 • تعداد فایل پیوست شده: 2 مورد
 • نوع فایل‌ها: Word, Pdf
 • تعداد صفحات: 14 صفحه
 • حجم فایل‌ها: 397.96 کیلوبایت
 • تاریخ ایجاد: 1402/03/15 - 09:47:22
 • اشتراک‌گذاری محصول:
 • وارد کردن نام، ایمیل و پیام الزامی است. (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
دیدگاه شما برای ما مهم است
بیست‌ویک منهای پنج