یک فایل| بانک ترجمه دانشجویان

یک فایل| بانک ترجمه دانشجویان

دانلود سوالات ادواری ، اقدام پژوهی رایگان

تأثیر توجه معطوف به خود و خُلق بر نارضایتی از ظاهر بعد از خیره شدن به آینه: تحقیق آزمایشی

زمینه و هدف: توجه معطوف به خود ، به عنوان عامل تعیین کننده در اختلال بدشکلی جسمی (بی دی دی) است. هدف این مطالعه ، استفاده از یک نمونه آزمایشی برای آزمودن این فرضیه با مطالعه اثر توجه معطوف به خود در طی خیره شدن به آینه در مورد نارضایتی ظاهر بود.
روش ها: یک طرح گروهی آزمایشی استفاده شد که در آن 73 زن به طور تصادفی برای یکی از سه موقعیت قرارگیری در مقابل آینه (خیره شدن به آینه) به مدت 2 دقیقه انتخاب شدند که این موقعیت ها عبارتند از : الف) کانون توجه بیرونی ب) توجه معطوف به خود ج) توجه معطوف به خود با القای خُلق منفی .


Background and objectives: Self-focused attention is hypothesized to be a maintenance factor in body
dysmorphic disorder (BDD). The aim of this study was to use an experimental paradigm to test this
hypothesis by studying the effect of self-focused attention during mirror-gazing on appearance
dissatisfaction.
Methods: An experimental group design was used, in which 173 women were randomly allocated to one
of three conditions before mirror-gazing for 2 min: (a) external focus of attention, (b) self-focus of
attention, and (c) self-focus of attention with a negative mood induction.
Results: After mirror-gazing, participants across all groups rated themselves as being more dissatisfied
with their appearance. In both the self-focus conditions, there was an increase in sadness from pre to
post mirror gazing, and there was a significant difference in focus of attention for participants in the selffocused,
mood-induced group from pre to post manipulation, suggesting mood induction had more of an
effect than focus of attention.
Limitations: (1) there was no condition involving an external focus with a negative mood induction, and
(2) due to the level of information provided to patients on the nature of the task, we cannot rule out
demand characteristics as an influencing factor on our results.
Conclusions: Self-focused attention during mirror-gazing may act indirectly to increase appearance
dissatisfaction via the effect of negative mood. Further studies are required to establish the relative
contribution of self-focused attention and negative mood to increases in appearance dissatisfaction as a
function of mirror-gazing.
© 2016 Elsevier Ltd. All rights reserved.


تعداد صفحه های فارسی 23
تعداد صفحه های 7
سال انتشار2016

افزودن به سبد خرید: 23,000 - 16,100 تومان
 • تأثیر توجه معطوف به خود و خُلق بر نارضایتی از ظاهر بعد از خیره شدن به آینه: تحقیق آزمایشی
 • کد محصول: 1291
 • مبلغ بدون تخفیف: 23,000 تومان
 • تخفیف: 30 درصد
 • مبلغ قابل پرداخت: 16,100 تومان
 • تعداد فایل پیوست شده: 2 مورد
 • نوع فایل‌ها: Word, Pdf
 • تعداد صفحات: 30 صفحه
 • حجم فایل‌ها: 458.3 کیلوبایت
 • تاریخ ایجاد: 1402/03/09 - 17:59:13
 • اشتراک‌گذاری محصول:
 • وارد کردن نام، ایمیل و پیام الزامی است. (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
دیدگاه شما برای ما مهم است
بیست‌وچهار منهای هشت