یک فایل| بانک ترجمه دانشجویان

یک فایل| بانک ترجمه دانشجویان

دانلود سوالات ادواری ، اقدام پژوهی رایگان

تأثیر برنامه مداخله شناختی و موسیقی درمانی در معلولیت یا ناتوانی یادگیری

هدف از مطالعه تجربی، بررسی تأثیر برنامه مداخله شناختی برای کودکان مبتلا به معلولیت یادگیری همراه با موسیقی درمانی می باشد. این پژوهش متشکل از 12 شرکت کننده می باشد که کودکان با سنین متفاوت بین 7-6 سال می باشند. برنامه مداخله شناختی در همکاری با موسیقی درمانی برای 6 کودک اعمال شده است که در گروه تجربی می باشند. 6 کودک دیگر در گروه شاهد فقط برنامه مداخله شناختی را دریافت کردند که بر اساس نظریه PASS ایجاد شده بود. آزمون CAS در دو گروه از کودکان پس از مداخله انجام شده بود. نمرات آزمون نهایی کل CAS نشان می دهد که گروه تجربی با تفاوت های قابل ملاحظه از گروه شاهد، P=.002 حاصل شده است. بر اساس یافته های این مطالعه، می توان نشان داد که رابطه متقابل موسیقی درمانی با برنامه های مداخله شناختی، کودکان مبتلا به معلولیت یادگیری را قادر می سازد تا یک قدم جلوتر در چهار حوزه مسئله باشند زیرا مداخله در این حوزه ها دو برابر است و می تواند نقاط ضعف یکدیگر را پوشش دهند.


The aim of this experimental study is to evaluate the impact of Cognitive Intervention Program for Children with Learning
Disabilities in collaboration with music therapy. This research consisted from 12 participants, children with ages differing
between 6 - 7 years. Cognitive Intervention Program in collaboration with music therapy has been applied to 6 children that are
in the experimental group. Other 6 children in the control group received only Cognitive Intervention Program, that was
developed based on PASS theory. CAS test on two groups of children was performed after the interventions. The CAS total final
test scores, suggests that experimental group resulted with significant difference from control group, p=, 002. Based on the
findings of this study it can be suggested that interconnection of Music Therapy with Cognitive Intervention Program enables
children with learning disability to be a step ahead in four problem areas, since intervention in these areas is twofold and can
cover weaknesses of each other.


تعداد صفحه های فارسی6
تعداد صفحه های 5
سال انتشار2014

افزودن به سبد خرید: 12,500 - 11,250 تومان
 • تأثیر برنامه مداخله شناختی و موسیقی درمانی در معلولیت یا ناتوانی یادگیری
 • کد محصول: 1290
 • مبلغ بدون تخفیف: 12,500 تومان
 • تخفیف: 10 درصد
 • مبلغ قابل پرداخت: 11,250 تومان
 • تعداد فایل پیوست شده: 2 مورد
 • نوع فایل‌ها: Word, Pdf
 • تعداد صفحات: 11 صفحه
 • حجم فایل‌ها: 318.51 کیلوبایت
 • تاریخ ایجاد: 1402/03/09 - 17:48:18
 • اشتراک‌گذاری محصول:
 • وارد کردن نام، ایمیل و پیام الزامی است. (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
دیدگاه شما برای ما مهم است
چهارده به‌اضافه هشت