یک فایل| بانک ترجمه دانشجویان

یک فایل| بانک ترجمه دانشجویان

دانلود سوالات ادواری ، اقدام پژوهی رایگان

مقاله ترجمه شده ظرفیت بلندشدگی شمع های تکی و گروه های شمع مدفون در خاک غیرچسبنده

درک رفتار شمع و پیش بینی ظرفیت شمع ها تحت بارگذاری بلندشدگی (uplift) موضوعات مهمی در طراحی پی هستند. آزمایش های مدلسازی آزمایشگاهی بر روی شمع های تکی و گروه های شمع مدفون در خاک غیرچسبنده و تحت بارگذاری بلندشدگی خالص انجام شدند. آزمایش های آزمایشگاهی نیز بر روی شمع های فولادی قائم با محور مستقیم با قطر خارجی 26mm در یک محفظه خاک فولادی انجام شدند. شمع های آزمایش شده نسبت های عمق مدفون به قطر (L/d) برابر 14، 20 و 26 دارند. بستر ماسه ای در سه مقدار تراکم نسبی مختلف 75%، 85% و 95% آماده شد. شمع های تکی و گروه های شمع شامل دو، چهار و شش شمع مدفون، در خاک ماسه ای مورد آزمایش قرار گرفتند و نتایج در این مقاله ارائه شده و مورد بحث قرار گرفت. اثرات عمق مدفون شمع، تراکم نسبی خاک، و آرایش شمع ها در یک گروه بر روی ظرفیت بلندشدگی شمع ها مورد بررسی قرار گرفتند. این تحقیق آشکار نمود که رفتار شمع های تکی تحت بارگذاری بلندشدگی عمدتا وابسته به نسبت عمق مدفون به قطر شمع و مشخصات خاک است. یک رابطه تجربی برای ارائه روابط بار-تغییرمکان شمع های تکی مدفون در خاک ماسه ای تحت بارگذاری بلندشدگی پیشنهاد شد. زمانی که بار خالص بلندشدگی به ازای شمع در یک گروه برابر با بار یک شمع تکی باشد، تغییرمکان رو به بالا در گروه شمع به دلیل اثرات اندرکنشی میان شمع ها افزایش یافت. بازدهی به دست آمده گروه تحت بارگذاری بلندشدگی در انطباق خوبی با تحقیقات پیشین یافت شده و نشان داده شد. برای یک گروه شمع با فواصل نزدیک شمع ها، افزایش تعداد شمع های گروه سبب کاهش بازدهی بلندشدگی گروه شد. بازدهی گروه تحت بارگذاری بلندشدگی به میزان کمی با افزایش تراکم نسبی خاک بهبود یافت، در صورتی که با افزایش نسبت عمق به قطر مدفون شمع کاهش یافت. اعتقاد بر این است که نتایج تجربی ارائه شده در این تحقیق می تواند برای درک حرفه ای مساله اندرکنش خاک-شمع-بلندشدگی مفید باشد.


Understanding the pile behavior and predicting the capacity of piles under uplift loading
are important topics in foundation design. Experimental model tests have been conducted on single
piles and pile groups embedded in cohesionless soil and subjected to pure uplift loading. The experimental
tests were conducted on straight-shafted vertical steel piles with an outer diameter of 26 mm
in a steel soil bin. The tested piles have embedment depth-to-diameter ratios (L/d) of 14, 20, and 26.
The sand bed is prepared at three different values of relative density of 75%, 85%, and 95%. Single
piles and pile groups containing two, four, and six piles embedded in sandy soil were tested, and the
results are presented and discussed in this paper. The influences of pile embedment depth, relative
density of soil, and arrangement of piles in a group on the uplift capacity of piles are investigated.
The study revealed that the behavior of single piles under uplift loading depends mainly on both the
pile embedment depth-to-diameter ratio and the soil properties. An empirical equation is suggested
to represent the load–displacement relationships of single piles embedded in sandy soil under uplift
loading. When the net uplift load per pile in a group is equal to a single pile load, the upward displacement
increased in the pile group due to interaction effects between piles. The obtained group
efficiency under uplift loading is illustrated and found to be in a good agreement with previous stud-
ies. The uplift group efficiency of a closely spaced pile group decreased with an increase in the number
of piles in the group. The group efficiency under uplift loading improved slightly with an
increase in the relative density of soil, whereas it decreased with an increase in the pile embedment
depth-to-diameter ratio. It is believed that the experimental results presented in this study would be
beneficial to the professional understanding of the soil–pile-uplift interaction problem

 

صفحات ترجمه : 30 صفحه

صفحات انگلیسی : 8

سال انتشار 2013

افزودن به سبد خرید: 25,000 - 13,750 تومان
 • مقاله ترجمه شده ظرفیت بلندشدگی شمع های تکی و گروه های شمع مدفون در خاک غیرچسبنده
 • کد محصول: 1245
 • مبلغ بدون تخفیف: 25,000 تومان
 • تخفیف: 45 درصد
 • مبلغ قابل پرداخت: 13,750 تومان
 • تعداد فایل پیوست شده: 2 مورد
 • نوع فایل‌ها: Word, Pdf
 • تعداد صفحات: 26 صفحه
 • حجم فایل‌ها: 2.11 مگابایت
 • تاریخ ایجاد: 1402/03/02 - 15:42:18
 • اشتراک‌گذاری محصول:
 • وارد کردن نام، ایمیل و پیام الزامی است. (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
دیدگاه شما برای ما مهم است
شانزده منهای پنج