یک فایل| بانک ترجمه دانشجویان

یک فایل| بانک ترجمه دانشجویان

دانلود سوالات ادواری ، اقدام پژوهی رایگان

دانلود ترجمه مقاله بررسی آزمایشگاهی پی های سطحی فراساحلی با باربری انتهایی معکوس

پی های سطحی حاشیه دار می توانند مقاومت بلندشدگی حاصل از باربری انتهایی را در کوتاه مدت تا میان مدت بسیج کنند. هرچند در مورد بزرگی مقاومت باربری انتهایی معکوس در مقایسه با مقاومت در فشار عدم قطعیت وجود دارد و نیز اینکه این امر چگونه ممکن است توسط شکاف میان سطح خارجی پیرامون پی و خاک اطراف تحت تاثیر قرار داده شود. تحقیق ارائه شده در این مقاله این مساله را از طریق آزمایش های مدل سانتریفیوژ با بررسی اثر نسبت مدفون پیرامون بر (i) بزرگی ظرفیت باربری انتهایی معکوس در مقایسه با ظرفیت فشاری، (ii) تغییرمکان بلندشدگی مرتبط با از میان رفتن خود به خود مکش در حین بلندشدگی، و (iii) وجود یک شکاف قائم در طول سطح مشترک خاک- حاشیه خارجی بررسی می کند. نتایج نشان می دهند که (i) حداکثر ظرفیت بلندشدگی معادل با ظرفیت فشاری را می توان برای یک پی کاملا آب بندی شده با سطح مشترک خاک- حاشیه بدون نقص بسیج کرد، (ii) مکش مورد نیاز برای ظرفیت انتهایی معکوس را می توان از طریق تغییرمکان قابل توجه پی، حتی برای نسبت عمق مدفون کم حاشیه، نگه داشت، و (iii) وجود یک شکاف قائم در طول سطح مشترک خاک- حاشیه خارجی سبب از بین رفتن ناگهانی مکش زیر صفحه بالایی با حداقل تغییرمکان پی شده و متعاقبا ظرفیت بلندشدگی نیز به میزان قابل توجهی کاهش یابد.


Abstract: Shallow skirted foundations can mobilize uplift resistance from end bearing in the short to medium term. However,
uncertainty exists over the magnitude of reverse end bearing resistance compared with resistance in compression, and how this
might be affected by a gap between the external face of the foundation skirt and the adjacent soil. The study presented in this
paper explores this problem through centrifuge model tests, investigating the effect of skirt embedment ratio on (i) the
magnitude of reverse end bearing capacity compared with compression capacity, (ii) the uplift displacement associated with
spontaneous loss of suction during uplift, and (iii) the existence of a vertical gap along the external skirt–soil interface. The
results show that (i) peak uplift capacity equivalent to compression capacity can be mobilized for a fully sealed foundation with
an intact skirt–soil interface, (ii) suction required for reverse end bearing can be maintained through considerable foundation
displacement, even for a low skirt embedment ratio, and (iii) the presence of a vertical gap along the external skirt–soil interface
causes abrupt loss of suction beneath the top plate after minimal foundation displacement, with subsequent uplift capacity

being markedly reduced.

 

صفحات ترجمه 35 صفحه

صفحات انگلیسی 12

سال انتشار : 2013

افزودن به سبد خرید: 25,000 - 15,000 تومان
 • دانلود ترجمه مقاله بررسی آزمایشگاهی پی های سطحی فراساحلی با باربری انتهایی معکوس
 • کد محصول: 1240
 • مبلغ بدون تخفیف: 25,000 تومان
 • تخفیف: 40 درصد
 • مبلغ قابل پرداخت: 15,000 تومان
 • تعداد فایل پیوست شده: 2 مورد
 • نوع فایل‌ها: Word, Pdf
 • تعداد صفحات: 32 صفحه
 • حجم فایل‌ها: 5.74 مگابایت
 • تاریخ ایجاد: 1402/03/02 - 14:49:06
 • اشتراک‌گذاری محصول:
 • وارد کردن نام، ایمیل و پیام الزامی است. (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
دیدگاه شما برای ما مهم است
بیست‌ونه منهای چهار